Vlečka SCRAPMET SLOVAKIA - Vlečka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Vlečka je v km 8,833 zaústená výhybkou 4a/b do koľaje č. 2 a koľaje č. 4 stanice Drienovská Nová Ves. Vlečka je v správe ŽSR. Hranica medzi železničnou dráhou a vlečkou je označená hraničníkom.
Tvar železničného zvršku v mieste styku železnice a vlečky je C S49 1 : 9 –190, drevené podvaly. Koľajisko v prípojnej stanici je v smere z vlečky kryté výhybkou č. K1 a/b. Na vlečke sa nachádza 11 ks výhybiek.
Dĺžka vlečky je 1 549 m.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu