Ličartovce - Výhybňa

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Nadmorská výška

243 mnm.

Koľaje v objekte

Dopravné: 2    Ostatné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

3 kV =   

Ďalšie informácie

Železničná zastávka s výhybňou Ličartovce leží na trati ŽSR č. 188 Košice - Plaveč - Muszyna ( PKP ), v medzistaničnom úseku Kysak - Drienovská Nová Ves. Vo výhybni je do koľaje č.3 zaústená vlečka z elektrickej rozvodne  Lemešany. Stavebná dĺžka výhybne je 812 m. Užitočná dĺžka oboch koľají je 732,5 m. Osová vzdialenosť koľají je 4,75 m. Nástupištia sú typu Tischer.
Poloha budovy : vľavo, v smere od Košíc

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu