Ličartovce výhybňa - Výhybňa

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Nadmorská výška

243 mnm.

Koľaje v objekte

Dopravné: 2    Ostatné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

3 kV =   

Ďalšie informácie

Železničná zastávka s výhybňou Ličartovce leží na trati ŽSR č. 188 Košice - Plaveč - Muszyna ( PKP ), v medzistaničnom úseku Kysak - Drienovská Nová Ves. Do výhybne je zaústená vlečka z ES Lemešany
Poloha budovy : vľavo, v smere od Košíc

Prvá trať do Prešova - odbočka Košicko - bohumínkskej železnice.

Udelenie koncesie pre Košicko - bohumínsku spolčnosť (ďalej len KBŽ), na trať z Košíc do Bohumína s odbočkou do Prešova,   bolo po niekoľko ročných prieťahoch schválené 26.6.1866. Trať mala byť jednkoľajná s drevenými mostami a s odbočkou Obišovce - Prešov.
KBŽ mala prispieť k výraznému zvýšeniu ťažby a odbytu uhlia, zabezpečiť prísun dobytka, potravín,  dreva a zabezpečiť tranzitnú dopravu od Tiskej   železnice. Dôležitou úlohou trate, malo byť aj sprístupnenie  kúpeľov Smokovec v Tatrách.
1.9.1870 bol uvedený do prevádzky úsek trate Košice - Kysak - Prešov a 12.3.1872 posledný úsek trate (Sp.Nová Ves - Kysak). Trať KBŽ bola jednokoľajná, druhá koľaj sa mala položiť iba v prípade, ak príjem na  km trate prekročí 150000 zl. Mosty boli oproti pôvodným predpokladom väčšinov postavené železné.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu