Priecestie trate č. 188 v km 2,033 - Priecestie

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

3 kV =   

Ďalšie informácie

Priecestie leží v km 2,033 jednokoľajnej elektrifikovanej trate ŽSR č. 188 Košice - Kysak - Plaveč - Muszyna, bezprostredne pri novej zastávke Obišovce. Trať na priecestí križuje miestnu komunikáciu.  Priecestie je vybavené zabezpečovacím zariadením typu PZS 3Z ( Priecestné zabezpečovacie zariadenie svetelné 3. kategórie so závorami ). Kontrolné prvky pre priecestie sú umiestnené v dopravnej kancelárii Kysak. Po výstavbe novej zastávky Obišovce, boli umiestnené v hradle Obišovce.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu