Sabinov - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Nadmorská výška

324 mnm.

Koľaje v objekte

Dopravné: 3    Manipulačné: 3    Ostatné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

3 kV =   

Poskytované služby

Autobusová zastávka, Predaj cestovných lístkov, Sociálne zariadenia, Vizuálne info o odchodoch a príchodoch vlakov,

Ďalšie informácie

Železničná stanica Sabinov leží na elektrifikovanej trati ŽSR č. 188 Košice - Prešov - Plaveč - Muszyna ( PL ).
Stanica má 2 nástupištia: pri koľaji č. 1 o dĺžke 246 m, pri koľaji č. 3 o dĺžke 234 m.
Poloha budovy :vpravo, v smere od Košíc a Prešova

Z histórie mesta

Prvá písomná zmienka o Sabinove pochádza z roku 1248. V polovici 12. storočia sa tu usadili nemeckí kolonisti. Spolu s Prešovom získalo mesto v roku 1299 mestské výsady. Postavenie mesta navonok zdôrazňovali hradby pochádzajúce z 15. a 16. storočia, z ktorých dodnes sa zachoval súvislý pás. Koncom 15. storočia sa stal Sabinov členom Pentopolitany - združenia piatich východoslovenských miest, ku ktorému patrili ešte Košice, Prešov, Bardejov a Levoča. Obdobie 16.-18. storočia bolo v znamení rozkvetu, neskôr hospodárskeho úpadku mesta. V 19. storočí bol Sabinov malým provinčným mestom so slabo rozvinutou priemyselnou výrobou. Aj v rokoch I. ČSR hospodársky vývoj naďalej zaostával. Stavebný rozvoj Sabinova s typickým stredovekým šošovkovitým námestím sa začal prestavbou pôvodne roľníckej osady. Najstaršie zachované stavby pochádzajú z konca 14. storočia. Najvýznamnejšou a súčasne najstaršou architektonickou pamiatkou je gotický kostol zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi. V polovici 80. rokov 20. storočia sa dedinka Orkucany stala mestskou časťou.

 

Cestovné lístky

JPG
JPG
291 kB
5.4.2009

Mapy a nákresy

JPG
JPG
48 kB
17.3.2021

Galéria objektu