Kysak - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Nadmorská výška

260 mnm.

Koľaje v objekte

Dopravné: 10    Manipulačné: 1    Odstavné: 5   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

3 kV =   

Poskytované služby

Autobusová zastávka, Informačná kancelária, Predaj cestovných lístkov, Predaj medzinárodných cestovných lístkov, Reštaurácia, občerstvenie, Sociálne zariadenia,

Ďalšie informácie

Železničná stanica Kysak leží na trati ŽSR č. 180 Žilina - Košice. Odbočuje z nej trať ŽSR č. 188 do Prešova a Plavča.

Železničná stanica KYSAK leží v km 114,434 dvojkoľajnej elektrifikovanej trate Košice - Kraľovany a v km 0,000 jednokoľajnej elektrifikovanej trate Kysak- Plaveč - Muszyna (PKP).
Je stanicou:
2. kategórie, zmiešanou podľa povahy práce, medziľahlou po prevádzkovej stránke , odbočnou pre trať Muszyna PKP - Plaveč - Kysak, dispozičnou pre trať Kysak - Prešov.

Rozčlenenie stanice

Stanica ja spoločná pre osobnú aj nákladnú prepravu. K stanici Kysak sú pridelené železničné stanice:
Malá Lodina, Drienovská Nová Ves, hradlo Obišovce a výhybňa Ličartovce 

Styk dráh

Vlečka Inžinierske stavby a.s. , závod 06 - Prešov, Ľuboťianska 7 ktorá odbočuje z manipulačnej koľaje č. 16, výhybkou číslo 15XA.

Zastávky a dopravne až k susedným staniciam.

Zastávka TREBEJOV leží v km 112,4 medzi žst. Kostoľany nadHornádom - Kysak. 
Odbočka výh. 35/36 leží v km 115,750 medzi žst. Kysak - Malá Lodina v obvode žst. Kysak.
Odbočka výh.39/40 leží v km 0,740 medzi žst.Kysak a výh.Ličartovce v obvode žst.Kysak.
Zastávka VEĽKÁ LODINA leží v km 121,1 medzi žst. Kysak - Malá Lodina. 
Hradlo OBIŠOVCE leží v km 2,616 medzi žst. Kysak a výh. Ličartovce, administratívne pridelené žst. Kysak. Je súčasne zastávkou

Nástupištia

Pre nastupovanie a vystupovanie cestujúcich je koľajište medzi koľajami č. 1 - 2 - 4 - 6, 8 - 10 - 12 vybavené ostrovnými nástupišťami, vedľa koľaje č. 14 pri krytom nástupišti je spevnená dlažbová plocha.Na príchod k nástupištiam cez koľaje slúžia úrovňové prechodové mostíky v úrovni východu z dopravnej kancelárie , vestibulu a v úrovni hygienických zariadení.

Zabezpečovacie zariadenia v stanici

Železničná stanica má zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie - releové zabezpečovacie zariadenie. Doplňujúce ustanovenia pre obsluhu releového zabezpečovacieho zariadenia tvorí Prílohu č. 4 PP. 

Zabezpečovacie zariadenia v priľahlých medzistaničných úsekoch
Medzistaničné úseky : Kostoľany nad Hornádom - Kysak a Kysak - Malá Lodina majú traťové zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie - trojznakový univerzálny automatický blok pre obojsmernú prevádzku. Medzistaničný úsek Kysak - Ličartovce má zabezpečovacie zariadenie 2. kategórie - hradlový poloautomatický blok s medziľahlým traťovým hradlom Obišovce s absolútnym významom návesti "Stoj" a traťovým súhlasom.
Hradlo Obišovce je medziľahlým hradlom medzistaničného úseku Kysak - Ličartovce, vybavené svetelnými oddielovými návestidlami a predzvesťami v oboch smeroch, ktoré obsluhuje hradlár so svojho stanovišťa, kde je umiestnený hradlový prístroj s hradlovými zarážkami, súhlasovými hradlami a návestnými kľučkami samostatnými pre každý smer.

Zariadenia v prepravnej prevádzke

Pre nakládku a vykládku vozňových zásielok slúži otvorená bočná rampa so spevnenou plochou popri manipulačnej koľaji č.16. Jej celková dĺžka je 70 m, šírka 8 - 11 m, rozloha 560 m2. Príchodová cesta je z príjazdovej verejnej komunikácie od obce poza staničnú budovu.
Manipulačné priestory :
Miestne vozne na manipuláciu sa pristavujú na koľaj č.16. Manipulačný priestor pri koľaji č. 16 tvorí bočná rampa a priestor medzi domkom koľajovej váhy a súkromným domom, pri výmene č. 15XA je rozdelený odbočnou koľajou do vlečky Inžinierske stavby a.s. - výrobňa prefabrikátov Kysak. Koľaj č. 16 je zatrolejovaná v dĺžke 200 m na košickom zhlaví, trvale v beznapäťovom stave.
Koľaje :
Priľahlou koľajou ku rampe a manipulačným priestorom je koľaj č. 16, ktorá odbočuje z koľaje č. 14 výhybkou č. 17XA priamo pred výpravnou budovou a výhybkou č. 12 na košickom zhlaví.
Koľajové váhy :
V strede manipulačnej koľaje č. 16 sa nachádza koľajová váha patriaca železnici s dĺžkou 10 m a únosnosťou 45 t s neprerušovanými koľajnicami. Cez koľajovú váhu je dovolená prechodnosť hnacích vozidiel všetkých sérií.

Mapy a nákresy

JPG
JPG
78 kB
16.4.2020

Galéria objektu