Ťahanovský tunel - Tunel

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Ďalšie informácie

Ťahanovský tunel

bol postavený pri zdvojkoľajnení Trate družby. Nachádza sa medzi ŽST Košice a Kostoľany nad Hornádom (predtým Družstevná nad Hornádom), na trati ŽSR číslo 180. Jeho dĺžka je 320 m. Je vybudovaný ako náhrada starého jednokoľajného tunela, ktorý sa nachádza v bezprostrednom susedstve.

Stavba tunela

Tunel začal raziť vo februári 1951 podnik Baraba Praha. Stavba tunela prebiehala za mimoriadne sťažených podmienok - v tvrdej hornine, pri silne jednostrannom tlaku, typicky sa zosúvajúcom materiále a množstve prenikajúcej vody do tunelovej rúry. Závažnou prekážkou pri rýchlosti razenia bola aj nebezpečná blízkosť starého tunela, pre ktoré nebolo možné použiť väčšie nálože. Tunel bol definitívne dokončený v marci 1954.


Znižovanie nivelety v roku 2000. Posledná stredne ťažká oprava sa v tuneli uskutočnila v roku 1987. Odvtedy každé podbíjanie zdvíhalo trať o 3 cm až tak, že za 13 rokov sa koľaj zdvihla o 40 cm, čo neumožňovalo po koľaji č.2 prepravovať vozňové zásielky s prekročenou ložnou mierou. Bolo potrebné vykonať nepretržitú výluku a opravu koľaje č.2. Nová koľaj č.2 je v prevádzke od 10.11.2000.

Miro Kožuch o tuneli píše: http://rail.sk/skhist/tunely/180/02.htm

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu