ŽSR 141: Leopoldov - Kozárovce

Rozchod
1 435 mm
Správca
Železnice Slovenskej republiky
ŽSR 141: Leopoldov - Kozárovce
  • Základné informácie
  • Objekty
  • Dokumenty
  • Články
  • Diskusia

Trať je dôležitá z toho hľadiska, že spája hlavné železničné koridory vedúce Považím a Pohroním. Jej dĺžka je 83 km, teda na slovenské pomery patrí medzi stredne dlhé trate. Môzeme ju rozdeliť do troch úsekov: Leopoldov - Lužianky, Lužianky - Zlaté Moravce a Zlaté Moravce - Kozárovce. Trať je jednokoľajná, neelektrifikovaná. Začína v stanici Leopoldov a prechádza jej piešťanským zhlavím, odkiaľ sa stáča na východ. Pri okraji mesta sa nachádza zastávka Leopoldov zastávka a odpája sa krátka vlečka do objektu pevnosti - súčasnej väznice. Na druhú stranu rieky Váh prebieha cez masívny oceľový most. Nasleduje stanica Hlohovec, zastávka Kľačany, stanice Rišňovce a Alekšince. V Alekšinciach prechádza cez dve priecestia, stáča sa v smere andačského údolia a pokračuje po násype okolo rybníkov. Zastávka Andač, zasadená medzi rovnomennú obec a majer Tŕnie, je prostá plechová búda podobná zastávke SAD. V Zbehoch sa odpája lokálna trať ŽSR 142 do Radošiny a Jelšovská spojka do Jelšoviec. Mimo toho je tu sídlo tunelového obvodu. Názov Zbehy niesla predtým súčasná stanica Lužianky, železničné objekty Zbehy obec a Zbehy boli postavené až po vojne. Tento prvý úsek trate bol do prevádzky uvedený roku 1898. Ten novší, vybiehajúci z nitrianskeho zhlavia stanice Lužianky, sprevádzkovali pre potreby ČSD roku 1938. Jeho význam stúpol za Slovenského štátu, keď na trase Bratislava - Zvolen nahradil vtedy v Maďarsku ležiacu trať Šurany - Levice. Táto časť trate prechádza rovinatým územím, avšak s množstvom zosuvov, čo si vyžiadalo stavbu niekoľkých zárezov, násypov a dvoch väčších viaduktov - podhoranského a sľažianskeho. Za Lužiankami nasledujú: zastávka Dražovce, zastávka Podhorany pri Lužiankach, stanica Žirany, stanica Jelenec, zastávky Ladice a Sľažany. V minulosti existovala aj zastávka Choča, tá však bola zrušená dlho pred ukončením osobnej dopravy na trase Lužianky - Kozárovce. V Zlatých Moravciach sa trať križuje s traťou ŽSR 151 Nové Zámky - Zlaté Moravce. V km 2,152 sa odbočkou odpája trať do nákladiska Topoľčianky. Ďalej trať pokračuje okruhom okolo mesta. Na tretej časti trate, ktorá bola dostavaná roku 1912, je ešte päť objektov - Zlaté Moravce závody, Zlaté Moravce - Prílepy, Volkovce (pristavaná roku 1966), bývalá výhybňa Slanský dvor a Kozárovce zastávka. Trať končí v rýchlikovej stanici Kozárovce (na trati ŽSR 150 Nové Zámky - Zvolen os.st.), kde sa oblúkom pripája z juhu, na levické zhlavie.

Km TTP
Km KCP
Objekt
Typ
21,489
0,000
ŽST
19,509
2,000
Zastávka
15,150
 
Výhybňa
13,836
 
Priecestie
11,799
10,000
Zastávka
12,230
 
Priecestie
10,565
 
Priecestie
7,692
14,000
Nak./zast.
2,972
19,000
Nak./zast.
2,152
 
Odbočka
0,000
22,000
ŽST
5,982
 
Most
7,033
29,000
Zastávka
11,013
33,000
Zastávka
13,512
35,000
ŽST
18,801
41,000
ŽST
23,563
46,000
Zastávka
29,718
52,000
Zastávka
30,400
 
Nákladisko
32,089
 
Most
33,479
55,000
ŽST
0,000
50,000
ŽST
1,880
57,000
Zastávka
3,849
59,000
ŽST
6,748
62,000
Zastávka
9,885
65,000
ŽST
13,972
69,000
ŽST
16,243
71,000
Zastávka
17,892
 
Hlásnica
23,085
78,000
ŽST
25,983
 
Priecestie
26,005
81,000
Zastávka
28,000
83,000
ŽST

Cestovné poriadky

PDF
PDF
418 kB
26.3.2020
PDF
PDF
873 kB
23.3.2020
PDF
PDF
432 kB
28.3.2009
PDF
PDF
302 kB
28.3.2009
PDF
PDF
1 837 kB
26.4.2009
PDF
PDF
861 kB
21.3.2020
PDF
PDF
1 083 kB
15.6.2010
PDF
PDF
1 667 kB
25.6.2010
PDF
PDF
658 kB
4.4.2020
PDF
PDF
668 kB
5.4.2020
PDF
PDF
1 453 kB
27.6.2010
PDF
PDF
1 649 kB
3.7.2010
PDF
PDF
1 374 kB
29.10.2018
PDF
PDF
533 kB
7.4.2020
PDF
PDF
1 376 kB
5.7.2010
PDF
PDF
1 219 kB
5.7.2010
PDF
PDF
439 kB
13.1.2021
PDF
PDF
1 522 kB
16.4.2011
PDF
PDF
1 648 kB
10.4.2011
PDF
PDF
1 737 kB
5.6.2011
PDF
PDF
721 kB
9.4.2020
PDF
PDF
2 497 kB
16.10.2011
PDF
PDF
1 734 kB
23.10.2011
PDF
PDF
1 696 kB
29.5.2011
PDF
PDF
947 kB
13.1.2009
PDF
PDF
222 kB
16.9.2017
PDF
PDF
96 kB
16.9.2017
PDF
PDF
138 kB
27.10.2018
PDF
PDF
162 kB
27.10.2018
PDF
PDF
152 kB
27.10.2018
PDF
PDF
159 kB
27.10.2018
PDF
PDF
155 kB
12.1.2020
PDF
PDF
188 kB
12.1.2020
PDF
PDF
165 kB
12.1.2020
PDF
PDF
525 kB
14.1.2020

Ostatné prílohy

PDF
PDF
66 kB
23.9.2010
PDF
PDF
217 kB
9.1.2009