Podhorany pri Lužiankach - Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 2    Manipulačné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Železničná zastávka Podhorany pri Lužiankach leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR č. 141 Leopoldov - Kozárovce.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu