Kozárovce - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 6    Manipulačné: 3    Ostatné: 2   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

25 kV 50 Hz   

Poskytované služby

Autobusová zastávka, Predaj cestovných lístkov, Predaj medzinárodných cestovných lístkov, Sociálne zariadenia,

Ďalšie informácie

Železničná stanica Kozárovce leží na trati ŽSR č. 150 Nové Zámky - Zvolen os.st. Ústi do nej trať ŽSR č. 141 z Leopoldova.
Pôvodne to bola zastávka. Na stanicu bola prebudovaná pri výstavbe miestnej železnice Zlaté Moravce - Kozárovce, ktorá bola otvorená 14.12.1912.
Poloha budovy : vľavo, v smere od Nových Zámkov a Leopoldova

Umiestnenie a určenie železničnej stanice

Železničná stanica Kozárovce leží v km 12,543 trate Hronská Dúbrava - Palárikovo, ktorá je v celom úseku elektrifikovaná jednofázovou trakčnou prúdovou sústavou. Úsek trate Žiar nad Hronom - Žarnovica je dvojkoľajná trať s pravostrannou prevádzkou.
Je stanicou :
zmiešanou - podľa povahy práce, medziľahlou - po prevádzkovej stránke, odbočnou - pre trať Kozárovce – Zlaté Moravce.

Rozčlenenie stanice

K železničnej stanici Kozárovce sú pridelené :
- nesamostatná stanica Veľké Kozmálovce

Styk dráh

Účelové koľaje ŽSR pre Trakčnú napájaciu stanicu (TNS) a Opravovne trakčného vedenia (OTV) odbočujú z traťovej koľaje smer Levice v km 12,370 výhybkou č. 16. Koľaj je zabezpečená výkoľajkou Vk 5.

Hlásnice, (hradlá), odbočky, nákladiská, závorárske stanovištia a zastávky až k susedným staniciam

Kozárovce zastávka leží v km 19,509 medzi stanicami Kozárovce - Zlaté Moravce - Prílepy. 
Volkovce nákladisko, zastávka leží v km 11,800 medzi stanicami Kozárovce - Zlaté Moravce - Prílepy. 
Psiare zastávka leží v km 14,900 medzi stanicami Kozárovce – Hronský Beňadik.
Tlmače zastávka leží v km 9,962 medzi stanicami Kozárovce – Veľké Kozmálovce.

Nástupištia

V stanici sú tri vyvýšené nástupištia pre nastupovanie a vystupovanie cestujúcich do a z vlakov. Medzi koľajami č. 4 a 2, 1 a 3 o dĺžke 220 m a medzi koľajami č. 2 a 1 o dĺžke 250 m. Prechodové mostíky sú na koľaji štvrtej, druhej a prvej oproti dopravnej kancelárie, za výhybkou č. 7 a pri začiatku rampy. Tieto prechodové mostíky slúžia pre prechod cestujúcich, ako aj manipulačných vozíkov.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

Železničná stanica má zabezpečovacie zariadenie 2. kategórie releového typu TEST 14/24.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

V priľahlom medzistaničnom úseku Hronský Beňadik – Kozárovce je obojsmerné traťové zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie typu automatické hradlo bez oddielového návestidla. Voľnosť a obsadenie medzistaničného úseku je kontrolované súvislými izolovanými úsekmi (koľajovými obvodmi).
V priľahlom medzistaničnom úseku Kozárovce – Zlaté Moravce - Prílepy a Kozárovce - Veľké Kozmálovce je traťové zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie (telefonické dorozumievanie).

Zariadenia v prepravnej prevádzke

Rampy:
Jedna bočná rampa o celkovej dĺžke 75 m. Prístup k nej je zo smeru od prístupovej cesty alebo od cesty z miestnej obce (okolo budovy ATÚ).

Skladiská:
Sklad materiálu pre potreby ŽST je na rampe. V sklade sú dve miestnosti o celkovej rozlohe 30 m2. Sklad CO o rozlohe 160 m2 je umiestnený naproti staničnej budove za prístupovou cestou s tromi dverami. Vchod je od prístupovej cesty. Sklad je určený len pre potreby CO.

Manipulačné priestory:
Všeobecná nakládková a vykládková koľaj je koľaj č. 6, 7 a 8. Koľaj č. 6 je zatrolejovaná v celej dĺžke. Základná poloha je vypnutá. Koľaj č. 7 a 8 nie sú zatrolejované.

Koľaje:
Priľahlá koľaj k rampe a k nakladacím a vykladacím priestranstvám je koľaj č. 6. Ďalšie priľahlé koľaje k nakladacím a vykladacím priestranstvám je koľaj č. 7 a 8.

Koľajové váhy:
Na koľaji č. 6 je koľajová váha s neprerušenými koľajami dlhá 8 m, nosnosť je 36 ton. Prechodenie hnacími vozidlami je dovolené. Váženie vozňov možno vykonať zdvihnutím elektrickým motorom alebo ručne.

Mapy a nákresy

PDF
PDF
315 kB
24.8.2009

Galéria objektu