Jelenec - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 3    Manipulačné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Železničná stanica Jelenec leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR č. 141 Leopoldov - Kozárovce.
Poloha budovy: vľavo, v smere od Leopoldova

V dopravni zaúsťuje do koľaje č. 4 výhybkou č. 4 vlečka Lesy Slovenskej republiky, š. p., Banská Bystrica, Odštepný závod Topoľčianky, Expedičný sklad Jelenec. Hranica medzi železničnou dráhou a vlečkou je v km 13,120.

Mapy a nákresy

JPG
JPG
157 kB
14.3.2009

Galéria objektu