Posilnená doprava v úseku Leopoldov - Hlohovec

4.4.2022 8:00 Miroslav Sekela Zdroj: Trnavský samosprávny kraj

Posilnená doprava v úseku Leopoldov - Hlohovec

Dnešným dňom dochádza k posilneniu osobnej dopravy medzi Leopoldovom a Hlohovcom dvomi pármi osobných vlakov nad rámec aktuálne platného grafikonu. Vlaky objednal Trnavský samosprávny kraj (TTSK) u ZSSK, pričom premávať budú od 4. apríla 2022 predbežne do 20. októbra 2022. Samosprávny kraj zaplatí za výkony z vlastného rozpočtu viac ako 35 000 €.

 

Cestovný poriadok vlakov

Os 5161
Leopoldov           odch.   3:40
Leopoldov zast.  odch.   3:42
Hlohovec             prích.   3:46
- ide denne

Os 5162
Hlohovec             odch.   3:52
Leopoldov zast.  odch.   3:55
Leopoldov           prích.   3:58
- ide denne

Os 5163
Leopoldov           odch.   22:20
Leopoldov zast.  odch.   22:22
Hlohovec             prích.   22:26
- ide v pracovné dni

Os 5164
Hlohovec             odch.   22:35
Leopoldov zast.  odch.   22:38
Leopoldov           prích.   22:41
- ide v pracovné dni

Na všetky vlaky je plánované nasadenie motorových jednotiek radu 861.

Trnavský samosprávny kraj tak operatívne zareagoval na požiadavky obyvateľov dochádzajúcich do práce na zmeny počas kompletnej uzávery cestného mosta cez rieku Váh v Hlohovci. Most číslo 513-006 cez rieku Váh v Hlohovci má 343 metrov a nachádza sa na ceste II/513. Bol postavený v 60. rokoch, avšak od začiatku 80. rokov prakticky nebol opravovaný. Obnova asfaltu v roku 2006 nevyriešila problém s jeho poškodenou konštrukciou. V roku 2018 diagnostika odhalila veľmi zlý technický stav mosta (6. zo 7. stupňov). Aby sa tento stav ďalej nezhoršoval, v auguste 2019 bola vylúčená z mosta nákladná doprava nad 12 ton. Ak by župa nekonala a stav mosta by sa stal havarijným, museli by byť prijaté ďalšie obmedzujúce opatrenia a nedalo sa vylúčiť jeho kompletné uzatvorenie.


Cestný most v Hlohovci © zdroj:hlohoveckymost.sk

Stavenisko mosta bolo 9.2.2022 odovzdané združeniu dodávateľov SMS – Kovo-Sklo Hlohovec, ktoré bude zabezpečovať rekonštrukciu mosta. Podľa pôvodného harmonogramu mal byť most v období od 20.4 do polovice októbra 2022 uzavretý pre akúkoľvek automobilovú dopravu a v období od 2.5 do 22.5.2022 aj pre peších.

Počas výluky cestného mosta mala ako náhradná trasa pre chodcov a cyklistov, ktorí sa budú chcieť dostať na druhú stranu Váhu, slúžiť lávka na železničnom moste v Hlohovci. Od 14. marca mesto Hlohovec uzatvorilo lávku kvôli prácam, ktoré mali zvýšiť jej pevnosť a bezpečnosť. Na lávke sa mali najskôr inštalovať výplne na jestvujúcom zábradlí a následne, od 21. marca sa mala dopĺňať nosná konštrukcia podlahy doplnkovými priečnymi nosníkmi. Lávka mala byť nepriechodná do 14. apríla 2022.


Železničný most v Hlohovci © Pio

Nadišla ale streda 30.marca, kedy sa konala mimoriadna obhliadka cestného mosta, ktorá odhalila závažné poruchy v podobe trhlín na pilieroch. Tie výrazne ohrozujú stabilitu celého mostného objektu. Na základe stanovísk projektanta, autorského dohľadu a externého experta na statiku zhotoviteľ rekonštrukcie požiadal o okamžité vylúčenie dopravy z mosta. V záujme zachovania bezpečnosti Okresný úrad Trnava vydal po konzultácii s Policajným zborom Slovenskej republiky rozhodnutie o uzávere mosta na nevyhnutne dlhý čas už od stredy 30. marca 2022 od 14:00 hod. Obyvatelia a pracujúci sa o okamžitej uzávere cestného mosta dozvedeli cca hodinu pred jeho samotným uzavretím.


Mapa Hlohovca a blízkeho okolia s polohou cestného a železničného mosta

Od štvrtka 31. marca TTSK v spolupráci s Arrivou aktivoval upravené cestovné poriadky prímestskej autobusovej dopravy, ktoré boli chystanék termínu pôvodnej uzávery mosta pre cestnú dopravu. Všetky spoje prímestskej autobusovej dopravy premávajúce na pravej strane Váhu zachádzajú na železničnú stanicu v Leopoldove a v rámci posilnených spojov v Hlohovci premáva aj kyvadlová doprava v úseku medzi železničnou stanicou a autobusovou stanicou po Hlohovú ulicu v centre mesta. Všetky podrobnosti o zmenách v prímestskej autobusovej doprave sú dostupné na stránke spoločnosti Arriva.

Na akutálnu situáciu zareagovala aj ZSSK, ktorá 31. marca vydala tlačovú správu s názvom Počas uzávierky mosta v Hlohovci národný dopravca výrazne posilňuje dopravu. Názov tejto nie veľmi zrozumiteľnej tlačovej správy plne nekorešponduje so samotným textom tlačovej správy, v ktorom sa okrem iného uvádza: "ZSSK bola ohľadom uzávierky mosta už dlhšie a pravidelne v kontakte s TTSK, s ktorým sa spoločne snažila nájsť najoptimálnejšie riešenia pre cestujúcich. Na situáciu sme boli vopred pripravení, preto sme už v tomto platnom cestovnom poriadku zaviedli medzi mestami Nitra/Hlohovec – Leopoldov/Trnava hodinový systém vlakov kategórie REX a Os, doplnený o dvojhodinový takt vlakov linky Prievidza – Bratislava, ktoré taktiež zastavujú v Leopoldove a v Hlohovci. Národný dopravca tak počíta s väčším náporom cestujúcich." ... "Nové spoje sú už zapracované vo všetkých vyhľadávačoch cestovných poriadkov."

Momentálne je teda jedinou možnosťou pre peších, ako sa dostať z jednej strany Váhu na druhú, lávka na železničnom moste. Na základe aktuálneho statického posúdenia lávky pre peších ponad rieku Váh je možné jej využívanie v iba núdzovom prevádzkovom režime a za dodržania stanovených pravidiel. Na ich dodržiavanie budú dohliadať a režim na lávke riadiť kompetentné a poučené osoby, v súlade so zákonmi SR.


Prevádzkové podmienky pre lávku pre peších © zdroj:hlohoveckymost.sk


Lávka pre peších na železničnom moste pred opravnými prácami v marci 2022. © Miroslav Sekela

Titulná fotografia: Motorová jednotka 861.012 ZSSK ako Os 5114 zastavila v Leopoldove zastávke; 14.3.2014  © Ľudovít LACKO

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy