Zbehy - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 4    Odstavné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Železničná stanica Zbehy leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR č. 141 Leopoldov - Kozárovce. Odbočuje z nej trať ŽSR č. 142 do Radošiny (osobná doprava na trati je od roku 2003 zastavená) a Jelšovská spojka na trať ŽSR č. 140 Nové Zámky - Prievidza.
Poloha budovy: vľavo, v smere od Leopoldova a Radošiny

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu