Žirany - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Nadmorská výška

253 mnm.

Koľaje v objekte

Dopravné: 3    Manipulačné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Železničná stanica Žirany leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR č. 141 Leopoldov - Kozárovce. Osobná doprava na časti trate, kde sa nachádza aj stanica Žirany, je od roku 2003 zastavená.
Poloha budovy: vpravo, v smere od Leopoldova

V dopravni zaúsťuje do koľaje č. 5 výhybkou č. 6 vlečka Calmit, spol. s r. o., Bratislava, Závod Žirany. Hranica medzi železničnou dráhou a vlečkou je v km 19,071.

Mapy a nákresy

JPG
JPG
193 kB
1.4.2009

Galéria objektu