Lužianky v km 32,696 = 40,312 - Priecestie

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 2    Manipulačné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Železničné priecestie sa nachádza na zhlaví žst. Lužianky. Leží v km 32,696 jednokoľajnej trate ŽSR č. 141 Leopoldov - Kozárovce a v km 40,312 jednokoľajnej trate ŽSR č. 140 Nové Zámky - Prievidza. Križuje cestu IV. triedy. Priecestie má automatické zabezpečovacie zariadenie PZS 1Z - Priecestné zariadenie svetelné 1. kategórie so závorami.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu