Zmeny v železničnej stanici Dražovce

6.12.2014 8:00 Martin Jurčo

Zmeny v železničnej stanici Dražovce

Úsek železničnej trate od Lužianok cez Zlaté Moravce po Kozárovce patrí už viac ako desať rokov k tým, čo sú celkom na pokraji záujmu. Škrtom v zošite sa zo dňa na deň stala opustenou. Analýzy vraj svedčili o tom, že o cestovanie na tejto trati nie je záujem. Je to paradoxné, pretože ak sa zastavíte v staniciach na tejto trati zistíte, že mnohé sú priamo v obciach a cestujúci vôbec nemajú ďaleko k výpravnej budove (Jelenec, Žirany).

A dokonca jazdné časy v porovnaní s autobusom (štátna cesta od jednej obci k druhej vedie okľukou) sú oveľa kratšie.

 

 

Kompetentným nenapadlo vyskúšať zaviesť aspoň rýchlik Tekov cez Leopoldov – Lužianky – Zlaté Moravce až do Zvolena, možno by bol záujem o tento úsek aspoň pre diaľkovú dopravu. Dokonca v Zlatých Moravciach (stanica Závody) by sa dal vlak využiť aj na prepravu zamestnancov z priemyselného parku na „hlavnú“ železničnú stanicu alebo do dedín.

Situácia sa teda od roku 2003 (od zrušenia osobnej dopravy) zmenila, viac k cestovaniu más sa priblížila po zavedení ficovského cestovania zadarmo pre niektoré skupiny cestujúcich. Takže možno by bol záujem aj o prinavrátenie vlakov na túto trať. Všetko je však už len vecou špekulácií, pretože je jasné, že štátny prepravca nedostané stále spomínané vlakové kilometre, a aj keby chcel, nemá súpravy, ktoré by na túto trať poslal.

Dosť však nereálnych úvah na tému navrátenia pravidelnej osobnej dopravy na nie až tak neperspektívne trate. Poďme sa pozrieť do železničnej stanice Dražovce. Leží pod krásnym dražovským kostolíkom hneď sa stanicou Lužianky. V priebehu tohto roka sa začalo s úpravami tejto železničnej stanice, zlikvidovali sa vedľajšie dopravné koľaje. Ešte v polovici roka 2014 mi Daniela Detersová z komunikačného odboru Železníc SR takto odpovedala na otázku o aktuálnych práca v žst. Dražovce. „Na trati Zlaté Moravce – Lužianky bolo zrušené koľajisko nákladiska Dražovce a trať bola upravená len na železničnú zastávku bez možnosti nakládky a vykládky na tomto mieste. O návrhu na zrušenie nákladiska rozhodol prevádzkovateľ dráhy na základe toho, že bolo dlhodobo nevyužívané a bez nákladnej opravy by bolo už nepoužiteľné. Návrh na zrušenie prebehol pripomienkovým konaním všetkých dotknutých účastníkov konania a na základe toho vydal špeciálny stavebný úrad rozhodnutie č. 4472/2013-S4/J-Sú zo dňa 7.6.2013, ktorým povolil odstránenie časti stavby dráhy. Rušenie koľají č. 2 a 4 vykonala firma Peter Nitranský, Nitra na základe zmluvy o dielo. Rušenie výhybiek a úpravu priebežnej koľaje zabezpečoval prevádzkovateľ dráhy prostredníctvom vlastného výkonného pracoviska, teda ŽSR. Z dôvodu šetrenia prevádzkových nákladov ŽSR v poslednej dobe pristúpilo k rušeniu viacerých dlhodobo a ani výhľadovo nevyužívaných koľajísk (v súčasnosti prebiehajú rušenia koľajísk výhybne Stará Kremnička a Suť, pripravujú sa rušenia vo výh. Voznica, Tekovská Breznica, Nová Maša, atď).

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy