Volkovce - Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 2    Ostatné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Železničná zastávka Volkovce leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR č. 141 Leopoldov - Kozárovce, v medzistaničnom úseku Kozárovce - Zlaté Moravce.  Administratívne je pridelená železničnej stanici Zlaté Moravce. Má čakáreň. Dĺžka nástupišťa je 50 m, osvetlenie je elektrické.
Poloha budovy : vpravo, v smere od Leopoldova a Zl. Moraviec

Mapy a nákresy

JPG
JPG
128 kB
6.4.2014

Galéria objektu