Začala instalace systému ETCS v úseku Český Brod – Praha-Uhříněves

7.11.2019 8:00 Jiří Řechka

Začala instalace systému ETCS v úseku Český Brod – Praha-Uhříněves

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) pokračuje v zavádění celoevropského zabezpečovacího systému ETCS [European Train Control System, v českém překladu Evropský vlakový zabezpečovací systém] na své síti. Už za rok bude instalován v úseku z Českého Brodu do Prahy-Uhříněvsi. Slavnostní zahájení akce, která má za cíl zprovoznění moderního vlakového zabezpečovače na trati z Kralup nad Vltavou přes Prahu do Kolína, se uskutečnilo dnes [tedy v úterý 5.11.2019] v Praze.

I když jsem si úvodní odstavec víceméně „vypůjčil“ z tiskové zprávy SŽDC, další text se už bude opírat o mé vlastní poznatky z akce, na niž jsem byl delegován šéfem redakce magazínu VLAKY.NET, který mi přeposlal příslušnou oficiální pozvánku. Slavnostní akce proběhla na trochu nezvyklém místě, v Pivovarské zahradní restauraci v Praze–Uhřiněvsi. Zúčastnili se jí ředitel Stavební správy západ SŽDC Ing. Petr Hofhanzl, generální ředitel AŽD Ing. Zdeněk Chrdle a další pozvaní hosté. Akci zahájil tiskový mluvčí SŽDC Marek Illiaš, který po krátkém úvodu předal slovo řediteli Stavební správy západ Ing. Hofhanzlovi. Ten zdůraznil, že je to důležitá stavba pro bezpečnost železničního provozu, a popsal, co vše bylo pro zajištění její počínající realizace třeba udělat.


Hovoří Ing. Petr Hofhanzl © Jiří Řechka

Připravily se nezbytné podklady pro tuto stavbu a byl vysoutěžen její zhotovitel, což je v České republice složitý proces. (Tím se nakonec stal jediný uchazeč, firma AŽD Praha, jak se veřejnost dověděla 16.8.2018.) Zároveň do přípravy tohoto záměru zasáhly různé změny při realizaci dalších staveb na železnici. Stěžejní etapa stavby s oficiálním názvem ETCS Kralupy n. Vlt. – Praha – Kolín, zahrnující úsek z Českého Brodu do Uhřiněvsi, má být dokončena do konce příštího roku. Navazovat mají stavby směrem na Kralupy nad Vltavou. Na závěr svého vystoupení popřál všem, aby se podařilo všechny etapy úspěšně realizovat. Tolik ve stručnosti z proslovu ředitele Ing. Hofhanzla. Druhým a zároveň posledním řečníkem byl generální ředitel společnosti AŽD Ing. Zdeněk Chrdle.


Slovo má AŽD Ing. Zdeněk Chrdle © Jiří Řechka

Ten ve svém (a troufnu si tvrdit, velmi kritickém proslovu), hned na úvod řekl, že se rozhodl promluvit nejen za AŽD, ale také za český železniční průmysl. Poděkoval za možnost realizovat tuto stavbu, ale připomenul, jak mnozí jeho kolegové vědí, že původně nechtěl podávat nabídku do tohoto výběrového řízení. Je to velmi složitá stavba přes Prahu a jeho firma má momentálně dost jiných zakázek, mnohdy obdobných. Nakonec je ale společnost ráda, že byla vybrána a bude tuto akci realizovat ve spolupráci s dalšími organizacemi. Zmínil se o tom, že v oblasti zavádění ETCS existuje určitý rozpor mezi naším železničním průmyslem a ministerstvem dopravy. Je přesvědčen, že infrastruktura bude 1.1.2025 připravena na to, aby na některých částech koridoru SŽDC vyhlášen tzv.výhradní provoz vlaků s ETCS.


Pozorné publikum © Jiří Řechka

To znamená, že pokud vozidlo nebude vybaveno příslušným zařízením, tedy mobilní částí ETCS, nesmí na trať vyjet. Zároveň uvedl příklady zemí, kde tato povinnost byla posunuta do dalších let na rozdíl od nás. Takže bude záležet na provozovatelích hnacích vozidel, zda je příslušně vybaví, nebo budou jezdit po objízdných trasách. Otázka ovšem je, zda tyto objízdné trasy kapacitně tyto vlaky pojmou, on sám si myslí, že ne. Zmínil se o tom, že když před lety někdo upozorňoval na možný tarifní zmatek způsobený kraji a novými dopravci, tak se mu dostalo posměšků. Dnes je výsledek takový, že není nic koordinováno a nikdo za to není zodpovědný. A jsou obavy, že stejně může dopadnout zavádění ETCS. Zdůraznil, že rozhodovat by měla SŽDC, protože ta má odpovědnost za provoz, za bezpečnost a za přepravu lidí.


Nezbytné rekvizity slavnostního dějství © Jiří Řechka

A kdo nese odpovědnost, měl by také rozhodovat, což u nás (přinejmenším v rezortu dopravy) doposud bohužel neplatí. Snad se to časem změní, zadoufal Ing. Chrdle a na závěr svého vystoupení všem poděkoval. Tolik k vystoupení pánů ředitelů. Poněkud podrobnější informace najdete v níže odkazované tiskové zprávě a vše, co bylo řečeno, si můžete, kdo má tuto možnost, poslechnout ze zvukového záznamu, dostupného tamtéž. Tečkou za celou slavnostní akcí bylo tradiční symbolické poklepání na kolejnici. A mne čekala již jen zpáteční cesta domů a příprava této reportáže. Trochu mi přitom vadilo, že pojednává o čemsi, co se odehrávalo v prostředí zcela neželezničním, Proto jsem připojenou galerii doplnil několika snímky opačného ražení, byť z tématem článku souvisejících jen okrajově.


Tuto flotilu lokomotiv zavedení ETCS snad nezaskočí (Praha-Uhřiněves) © Jiří Řechka

Prameny a odkazy:

  1. European Train Control System – Wikipedie
  2. Správa železniční dopravní cesty – Wikipedie
  3. Železniční trať Praha – Ústí nad Labem – Děčín – Wikipedie – k úseku Kralupy nad Vltavou - Praha
  4. Železniční trať Praha – Česká Třebová – Wikipedie – k úseku Praha - Kolín
  5. AŽD Praha – Wikipedie
  6. Začíná instalace systému ETCS na hlavních tratích v Praze a okolí - tisková zpráva SŽDC (formát PDF)
  7. Zvukový záznam tiskové konference (formát MP3, velikost 15,8 MB)
  8. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Úvodní snímek: Výpravní budova žst. Praha-Uhříněves © Jiří Řechka

Upravil PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy