Ohlédnutí za výstavbou nové trolejbusové trati v Hradci Králové

18.5.2019 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Ohlédnutí za výstavbou nové trolejbusové trati v Hradci Králové

Dnes oslavuje krajské město na soutoku Labe a Orlice 70. výročí své trolejbusové dopravy. Využívám této příležitosti, abych zveřejnil (z různých objektivních i subjektivních důvodů) dlouho odkládanou fotoreportáž z realizace posledního infrastrukturního projektu Dopravního podniku města Hradce Králové, který nese název „Výstavba trakčního trolejového vedení nové trolejbusové trati v Hradci Králové Brněnská - Pod Strání“.

Že byla trolejbusová trať ulicemi Palachova a Milady Horákové postavena a následně uvedena do provozu, to už víme z únorové aktuální reportáže. Ta dnešní retrospektivní se vrací k ději předcházejícímu, jak jsem jej svým fotoaparátem zachytil v době od 4. července 2018 do 4.února 2019 na více než tisícovce snímků. (Neděste se, tolik jich v připojené galerii samozřejmě není.) Vzhledem k tomu, že bydlím jen pár kroků od konečné Pod Strání a k nahlédnutí do ulice Milady Horákové mi stačí odvrátit hlavu od počítače, zdálo by se, že mi tak z té stavby nic podstatného uniknout nemohlo. Ale opak je pravdou, protože jsem v klíčových momentech výstavby zrovna měl mnohdy starosti docela jiné a víc než pracanti v montérkách na ulici mne přitahovali dovedové v bílých pláštích na zdravotnických pracovištích.   


Z konečné Pod Strání mne do fakultní nemocnice vozila linka 24 (4.7.2018)
© PhDr. Zbyněk Zlinský

O trolejbusové lince na Moravské Předměstí se sice tu a tam hovořilo i psalo po celá dlouhá léta, ale docela konkrétní a z oficiálních míst seriózně prezentovaná podoba tohoto záměru se ve veřejném prostoru objevila poměrně nedávno: Do hradecké lokality Pod Stráň by měl v budoucnu jezdit místo autobusu číslo 27 trolejbus. Dopravní podnik by také chtěl začít obsluhovat Plachtu. Od roku 2018 by tam mohla zajíždět nová linka. […] Novinka bude mít zřejmě i vliv na linky 1 a 2. Městský dopravce totiž plánuje osadit trakčním vedením ulici Palachovu, kde budou končit některé spoje jedoucí po Brněnské třídě. Vše je ještě ve fázi dolaďování, nicméně podnik chce jedničku a dvojku redukovat a uvolnit tak větší kapacity pro potřeby sídliště, mohli jsme se například 1. prosince roku 2016 dočíst na webu Hradec Králové.cz.  


Elektrobusy se Pod Strání objevovaly i před plánovanou elektromobilizací
(14.7.2018) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Trolejbusem až na konečnou zastávku Pod Strání? Sliby se mění v činy. Dopravní podnik města Hradce Králové od čtvrtka hledá zhotovitele nové trolejbusové trati.Spoj s pracovním názvem 4 se na točnu dostane z Brněnské ulice přes ulici Palachova. Propojit má Moravské Předměstí s magistrátem města a terminálem hromadné dopravy.Trolejové vedení včetně nových stožárů by mělo být hotové již v září. Na sloupy trakčního vedení dělníci umístí i veřejné osvětlení. Výstavba trolejbusové trati spolkne zhruba 16,7 milionu korun bez DPH. Část nákladů zafinancuje Evropská unie z operačního programu Doprava, napsal 12. března 2018 Hradecký deník, Velice optimisticky, jak se ukázalo později, a také poněkud zmateně, jak bylo zřejmé hned. Nová trať totiž s „elektrizací“ linky 27 od počátku souvisela  jen vzdáleně.


Linku 27 v původní trase měly obsluhovat parciální trolejbusys možností
nabíjení Pod Strání (10.2.2019) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Pokud jde o ten (časový) optimismus, ten víceméně trval ještě v době zahájení stavby: Na Moravském Předměstí poslední červnový týden započala výstavba nové trolejbusové trati Brněnská – Pod Strání o délce zhruba 900 metrů. Práce na stavbě nového trolejového vedení potrvají do poloviny září, do této doby je také zřízeno dopravní omezení. Na místě se již pohybují stavbaři, kteří začínají stavět sloupy pro troleje. Další text citované zprávy ovšem naznačoval možné zpoždění stavby, k němuž nakonec také došlo, jak třeba 8. srpna 2018 zaznamenal opět Hradecký deník. Nicméně i tentokrát se držel optimistické vize, že trolejbusy se po nové trati rozjedou už na podzim – ve skutečnosti k tomu došlo až koncem zimy, jak už víme. A jen těsně před tím byla narychlo postavena jediná nová zastávka nové trati.


Na poslední chvíli dokončená zastávka Palachova pro linku 4 směr THD
(2.2.2019) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Jak už jsem se zmínil na začátku, přes své výhodné bydliště mému zvěčnění unikly některé klíčové stavební operace. Vyloženou smůlu jsem měl na samotné drátování. Natahování trakčního vedení v ulici Milady Horákové proběhlo dne 23. srpna 2018. Já jsem je sice svým momentálně extrémně zakaleným zrakem viděl, ale jen cestou na oční kliniku ke klíčovému vyšetření a pochopitelně bez fotoaparátu. Podobnou operaci v ulici Palachově jsem sice odhadl dobře co do data, ale nikoliv jeho hodinu. Jak jsem se posléze dověděl od šéfa party „dráteníků“, 20. října 2018 si přivstali a trakční vedení ve druhém stavebním úseku natáhli ještě za tmy, aby využili ještě relativně klidného provozu zejména na Brněnské třídě. Takže jsem mohl zdokumentovat trolej jen už zavěšenou popřípadě definitivně montovanou.


Montáž trakčního vedení v dolní části ulice Milady Horákové
(20.10.2018) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Jestliže onen zmíněný „drátenický“ šéf byl ke mně velice vstřícný, když mne viděl fotografovat konání jeho lidí, a dokonce mi poskytl zasvěcený výklad, aniž jsem o něj musel požádat, narazil jsem při své dokumentační činnosti také na jeho naprostý protiklad. Tím byl parťák kopáčů, který se na mne vyřítil za  nevybíravého nadávání a vyhrůžek vším možným, pokud se nevzdám svého „úchylného“ focení. Asi jen přítomnost dalších osob mu zabránila ve fyzickém napadaní mé (o berli se opírající) maličkosti. Bylo mi celkem jasné, co ho tak popudilo, byť momentálně mým zájmem „ohrožení“ pracovníci mezi sebou občas cosi prohodili češtinou bez přízvuku a ani vzhledem se od většinových domorodců nelišili. Bylo mi jasné, že se kdesi nad námi vznáší „neviditelná ruka trhu“.


Pracoviště vzteklého vládce kopáčů (16.10.2018) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Těmito dvěma „příhodami z natáčení“ si dovolím psaní ukončit a nabídnout vám prohlídku připojené galerie. Pokud někdo očekával, že součástí mého výtvoru budou také technické a ekonomické údaje o nové trati, nemýlil se. Ty základní se mohl dovědět z citovaných novinářských zpráv, podrobné pak (včetně výkresové dokumentace) najde níže v Pramenech a odkazech. Uvědomuji si, že nešlo o žádné velké stavební dílo, které by mělo klíčový význam pro dopravní obsluhu Hradce Králové, ba i to, že jde o projekt sám o sobě poněkud kontroverzní. Já jsem mu takovou dokumentační pozornost věnoval ze dvou důvodů. Především byl realizován v těsné blízkosti mého bydliště, doslova pod mým oknem. A za druhé výstavbu trolejbusové trati jsem ještě nikdy v životě neviděl, což jsem na jeho sklonku rád napravil.


Zajímavou součástí stavby byla také montáž pouličního osvětlení
(25.9.2018) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Prameny a odkazy:

 1. Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. - oficiální stránky
 2. Trolejbusová doprava v Hradci Králové - Wikipedie
 3. Z Brněnské až Pod Stráň trolejbusem - Hradec Králové – aktualita magistrátu
 4. Dodatek ke smlouvě na zpracování projektové dokumentace stavby trolejbusové trati s harmonogramem dodání (formát PDF)
 5. Rozhodnuté krajského úřadu o vlivu záměru na životní prostředí s popisem stavby trolejbusové trati (formát PDF)
 6. Plánovací smlouva mezi DPmHK a městem k nové veřejné infrastruktuře se souborem výkresů trolejbusové trati (formát PDF)
 7. Vyhláška Drážního úřadu o zahájení stavebního řízení pro stavbu „Výstavba trakčního trolejového vedení nové trolejbusové trati v Hradci Králové Brněnská - Pod Strání“ (formát PDF)
 8. Stavební povolení pro stavbu pro stavbu „Výstavba trakčního trolejového vedení nové trolejbusové trati v Hradci Králové Brněnská - Pod Strání“ (formát PDF)
 9. HKCITY » Trolejová trať Brněnská – Pod Strání
 10. HKCITY » Výstavba trolejbusové trati na Pod Strání začala
 11. V Hradci Králové vzniká nová trolejbusová trať - Československý Dopravák
 12. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Úvodní snímek: „Dráteníci“ pracující v ulici Palachově (3.10.2018) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy