Jedenáctka pohádkových dlouhánů v hradeckém dresu nastupuje

6.4.2011 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Jedenáctka pohádkových dlouhánů v hradeckém dresu nastupuje

V pondělí 4. dubna proběhla na Terminálu hromadné dopravy východočeské metropole zatím nevídaná událost. Do provozu bylo slavnostně uvedeno jedenáct gumokolních drážních vozidel zbrusu nové konstrukce v barvách královéhradeckého dopravního podniku. V předstihu tak byla završena první etapa projektu obnovy parku jeho trolejbusů, spolufinancovaného z evropských zdrojů.

Na místo konání slavnosti, která měla vypuknout půl hodiny před polednem, se její hlavní aktéři, tedy vozy typu ŠKODA 31 Tr SOR evidenčních čísel 61 až 71, dostavily pochopitelně s předstihem a s nimi také řada dobře informovaných i náhodných obdivovatelů.


Mezi těmi prvními nemohl pochopitelně chybět ani místní člen redakce VLAKY.NET, který se ještě za poměrného klidu pustil do dokumentace nových trolejbusů. Devět z nich bylo sešikováno na odstavné ploše terminálu v očekávání projevů a svého křtu, zatímco poslední dva postávaly pod zastřešením nástupišť, protože jejich poslání mělo být aktivnější. V jeho rámci pak nejprve plnily roli statických exponátů a posléze dokonce svezly první cestující. Zatím se však větší pozornost přítomných soustředila spíš na zmíněný šik, který byl některými dokonce zaznamenáván z přistavené výsuvné plošiny. Ale i ze země vypadal impozantně.

Takovýto snímek už za několik minut nebyl realizovatelný, protože ruch divácký a organizační kolem nastoupených trolejbusů nabýval na obrátkách. I nastal čas na prohlídku interiéru některého z nich, k čemuž bylo možno využít jejich postupného otvírání při aktivaci informačního systému, který prováděli před zahájením slavnosti pracovníci dopravního podniku. Je ovšem pravda, že jejich nadřízený měl ke vstupu na doposud panensky čistou podlahu jednoho z vozů jisté výhrady, avšak akceptoval reportérské poslání vetřelce. Takže nic nebránilo tomu, aby se pro naše stránky zrodila fotografická procházka liduprázdným interiérem vozu č. 63.

K prohlídce veřejností byl určen trolejbus č. 70, stojící u trolejbusových nástupišť. Ten už ovšem liduprázdný nebyl, zato zde bylo možno vidět některá vybavení nového vozu v akci. Jejich provoz zatím simuloval velice ochotný dispečer a řidič v jedné osobě, který předváděl přítomným zájemcům především fungování individuálního otvírání dveří (které zatím v Hradci Králové používáno nebylo) nebo manipulaci s výsuvnou nájezdovou rampou pro vozíčkáře (známou už z některých hradeckých autobusů). A na požádání všetečného reportéra rád otevřel také útroby vozidla a ukázal, kde se skrývá trakční motor a další konstrukční prvky.

S pokračujícím časem se obecenstvo vesměs přesouvalo k místu slavnostního kvasu – krom té jeho části, která se chtěla zaručeně svézt novým trolejbusem a místo si hodlala udržet i za cenu dlouhého čekání. To bylo nakonec ještě delší, neboť zahájení projevů nabralo jisté zpoždění (kterého se snad samy trolejbusy v provozu vyvarují). Po úvodu zaujal místo u mikrofonu předseda představenstva a ředitel Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s. (DPHK) Ing. Miloslav Kulich, který krátce pohovořil o historii a současnosti královéhradecké MHD, zejména té trolejbusové, která funguje už více než 60 let, jak i VLAKY.NET zaznamenaly.
 
 
Pak už se rozhovořil o obnově parku trolejbusů, kterou DPHK od roku 2003, kdy byl koupen poslední, zanedbával a u kloubových vozů oddaloval generálními opravami. Ten postup měl své racionální jádro v očekávání možného přílivu financí z Evropské unie. Když situace nazrála, spatřil světlo světa příslušný projekt , na jehož základě má být do léta 2013 nahrazena drtivá část (až na čtyři) stávajících 35 provozovaných vozů. Bude pořízeno celkem 13 trolejbusů kloubových a 18 vozů sólo, z toho dva s pomocným dieselagregátem pro provoz na nezatrolejovaném úseku do Kluk, všechny pak v nízkopodlažním provedení a s úpravami pro postižené.
 
 
Všech 31 nových trolejbusů dodá ŠKODA ELECTRIC, a.s., s níž byla příslušná smlouva podepsána v listopadu minulého roku. Proto jako druhý hovořil její zástupce, ředitel divize Pohony a trolejbusy Ing. Karel Majer. Ten se zaměřil především na povšechný popis nového trolejbusu typu ŠKODA 31 Tr SOR, který vznikl na základě spolupráce s dalším českým výrobcem, o němž bude řeč dále. Z jeho užitných vlastností zdůraznil ve srovnání s dosavadními vozy DPHK především podstatně nižší hmotnost a energetickou spotřebu. Podrobnější popis a základní technické údaje vozu najdete v tiskové zprávě, uspořádání přibližuje typový výkres:
 
 
Nejde bohužel o výkres přímo dotčeného trolejbusu (ten k dispozici není), ale příbuzného typu z produkce SOR Libchavy, spol. s r.o., která je dodavatelem karoserií trolejbusů ŠKODA 31 Tr SOR. A obchodní ředitel této firmy Ing. Jindřich Chudý se ujal slova jako třetí, aby hovořil především všeobecněji o historii a současnosti tohoto stále významnějšího producenta vozidel pro hromadnou dopravu. Podstatu jeho vystoupení dostali přítomní novináři k dispozici v tištěné podobě. Jestliže zástupci DPHK i obou výrobců představili nová vozidla z pohledu provozního a technického, na zástupce města zůstalo hlavně hledisko vlastníka.
 
 
Bc. Leoš Kučera, náměstek primátora pro školství, sociální věci, zdravotnictví a životní prostředí, se krátce zmínil o výhodnosti trolejbusové dopravy z hlediska poslední oblasti rezortu, který řídí, a pak navázal poznámkou o mediální kampani kolem nových trolejbusů, nad níž jeho podřízení strávili nemalý čas. Upomínku na ni pak předal řediteli DPHK. Jeho kolega, náměstek pro správu majetku a městské organizace Ing. Martin Soukup, toho měl na srdci pochopitelně už víc. Od něj se posluchači dověděli, že finanční spoluúčast Evropská unie prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod činí 120 milionů Kč.

Ta spoluúčast se pochopitelně netýká jen této první dodávky, ale celého tříletého kontraktu na celkem 31 vozů, jehož hodnota představuje částku 330 milionů Kč bez DPH. Když byly nové trolejbusy představeny ze všech úhlů pohledu, mělo dojít i na odhalení jejich jmen, zatím se cudně skrývajících pod bílými přelepy. K nim se ostatně vázala ta výše zmíněná mediální kampaň, během níž mohli občané nejprve navrhovat a posléze z navržených vybírat jména milá především dětem. Řečníci i další hosté se tedy ujali odkrývání jednotlivých pohádkových (především večerníčkových, jak vyšlo posléze najevo) postaviček, jako první ředitel DPHK.
 
 
Když bylo všech devět nastoupených trolejbusů identifikováno (na dva další se dostalo později), zbýval poslední bod slavnosti, kterým bylo vylosování vítěze soutěže spojené s výběrem jejich jmen. Jak prozradil Ing. Kulich až po vytažení vítězného čísla z dopravácké čepice, byly připraveny odměny dvě. Logicky očekávaný kolektiv dětí měl získat jízdu zdarma pouličním vláčkem DPHK a jednotlivec měl být obdařen nahráním částky ve výši 1 000,- Kč na Městskou kartu, sloužící k elektronické úhradě jízdného na linkách podniku. Ke slovu přišla varianta druhá a vítězka si užije jízd zdarma. Taková ostatně čekala i účastníky končící slavnosti.
 
 
Její průběh však, stejně jako následujícího závěrečného setkání s občerstvením v Modré hale terminálu, je asi zbytečné popisovat – snímky v připojené galerii a jejich popisky jsou dostatečně výmluvné. V ní najdete také záběry v textu zmíněné novinky, individuálního systému otvírání dveří, který byl dnem 5.4.2011, kdy nová vozidla zahájila pravidelný provoz na linkách 1 a 2, aktivován i na ostatních takto vybavených trolejbusech královéhradeckého dopravního podniku. Tomuto opatření byla věnována poměrně rozsáhlá informační kampaň letáková, v médiích i na stránkách města a jeho dopravního podniku. Vzniklo dokonce instruktážní video: 
 

Závěrem je třeba popřát celé pohádkové jedenáctce, tedy trolejbusům ŠKODA 31 Tr SOR s označením 61 - Rákosníček, 62 - Rumcajs, 63 - Fifinka, 64 - Krteček, 65 - Křemílek, 66 - Cipísek, 67 - Hurvínek, 68 - Špagetka, 69 - Škubánek, 70 - Amálka a 71 – Mánička, úspěšný vstup do plného provozu, oblíbenost u cestujících i personálu a nejméně oněch deset let životnosti, které výrobce karoserii slibuje. A pokud možno také zachování původního vzhledu v barvách města bez nějakých „zkrášlujících“ (byť jistě vynášejících) reklam, jejichž brzkého příchodu se mnozí účastníci prezentace podle odposlechnutých hovorů už dopředu děsili.

Rozhovory s občany pro média byly ovšem vesměs laděné trochu jinak, jak se můžete přesvědčit třeba v relaci HIT (Hradecká Internetová Televize), kterou každému, kdo text této reportáže dočetl až sem, lze doporučit ke shlédnutí. Jsou v ní záběry z příjezdu nových trolejbusů do Hradce Králové i z prezentace samotné. A při troše pozornosti tam zahlédnete i pilného úda redakce VLAKY.NET. Který svou píli prodloužit i na den následující, aby aspoň letmo zachytil první den ostrého provozu trolejbusů ŠKODA 31 Tr SOR na linkách 1 a 2. Byť jen krátkou procházkou od jeho domova k nejbližšímu trolejovému vedení, aby stihl dokončit toto dílko.
 
Prameny a odkazy:
 1. Hradec Králové – oficiální stránky
 2. Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.
 3. ŠKODA ELECTRIC, a.s.
 4. SOR Libchavy, spol. s r.o.
 5. Škoda 31Tr SOR - Wikipedie
 6. Plzeňské trolejbusy - Zkoušené trolejbusy - Škoda 31 Tr pro Hradec Králové
 7. Inspirujte hradecký Dopravní podnik, jak pojmenovat trolejbusy
 8. Hradecké trolejbusy – průběžně aktualizovaná fandovská stránka
 9. MHD v Hradci Králové
 10. Trolejbusová doprava v Hradci Králové - Wikipedie
 11. Společnost pro veřejnou dopravu: Hradec Králové
 12. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Titulní snímek: Šklebící se příď vozu ŠKODA 31 Tr SOR č. 70 © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy