Terminál hromadné dopravy Hradec Králové (5)

15.5.2008 12:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Terminál hromadné dopravy Hradec Králové (5)

Královéhradeckou „stavbu století“ jsme v našem seriálu opustili na počátku tohoto roku a od té doby se mnohé změnilo. Vnímají to nejen obyvatelé východočeské metropole, ale také každý návštěvník, který do ní zavítá prostřednictvím hromadné dopravy železniční či silniční. Zejména onen první může být při prvních krocích ze staniční budovy doslova šokován. Zavedou jej totiž místo na zastávku MHD rovnou na staveniště.

 

 

Ono staveniště rekonstrukce Riegrova náměstí bylo pochopitelně plánováno, ale to, co se původním záměrům příčí, je provizorní úprava stanovišť zastávky MHD Hlavní nádraží. Jak jsem se zmínil v předchozí reportáži, v této fázi výstavby už měl být v provozu terminál BUS a cestující by byli ušetřeni hledání jednotlivých dílů skládačky „diverzifikované“ konečné městských autobusů a trolejbusů. Vzhledem ke značnému opoždění montáže konstrukce zastřešení terminálu BUS tak ovšem došlo k časové kolizi obou staveb a Dopravní podnik města Hradce Králové (DPMHK) musel vytvořit variantní dočasné řešení. To vstoupilo v platnost dne 2.3.2008 a jeho schéma je patrné z tohoto plánku:

Terminál hromadné dopravy - dočasná stanoviště před hlavním nádražím od 2.3.2008; zdroj: Radnice 8/2008 - ZOBRAZ!

Na nepříjemnou situaci reagovala pochopitelně také média. Například Mladá fronta DNES dne 4.3.2008 v článku nazvaném „Stavba před nádražím komplikuje cestování“ přinesla mimo jiné tyto informace:

Riegrovo náměstí v Hradci Králové se do konce letošního září zcela změní. Probíhající rekonstrukce za sto milionů korun však zatím změnila jen režim pro cestující městskou dopravou u hlavního železničního nádraží. Náměstí je od neděle pro dopravu zcela uzavřeno a do městských autobusů a trolejbusů lidé nastupují v Puškinově ulici a v ulici S. K. Neumanna. „Opustili jsme prostor před nádražní budovou, kam se rozšířilo staveniště. Náhradní točna je nyní provizorně v ulici S. K. Neumanna u hotelu Amber Černigov. Prostor pro naše vozy i pro cestující je poněkud stísněný, ale jde o dočasné řešení,„ řekl ředitel hradeckého dopravního podniku Miloslav Kulich.

12.03.2008 - Hradec Králové hl.n.: symbolika současnosti - kolo, jeřáb a plán překopané zastávky MHD Hlavní nádraží © PhDr. Zbyněk Zlinský

Opravy Riegrova náměstí, které město přijdou na přibližně sto milionů korun, začaly vloni v dubnu. Točna trolejbusů se přestěhovala ke Koruně, kde bylo do té doby stanoviště regionálních linkových autobusů. Ty se přesunuly na sousední parkoviště. Nyní se musely přesunout i městské autobusy. Omezení bude trvat do jara. (...) „V květnu či červnu budeme muset opustit i toto místo, protože tam bude pokračovat rekonstrukce. V té době bychom se již měli přesunout na nové autobusové nádraží,„ uvedl Kulich. Rekonstrukce Riegrova náměstí potrvá do září. Po dokončení povede přes náměstí jediná vozovka pro městské linky a v rohu prostranství vznikne kruhová křižovatka.

Terminál hromadné dopravy - stanoviště před hlavním nádražím; zdroj: Radnice 17/2008 - ZOBRAZ!

Zdržení stavby však nekomplikuje jen cestování občanům či organizaci dopravy DPMHK a dalším dopravcům. Jde také (a jak by ne!) o peníze. Především o dvaašedesátimiliónovou dotaci z fondů Evropské unie, kterou má město dostat – ale jen v případě dokončení stavby v (už několikrát odloženém) termínu. Poslední zprávy z té doby hovořily o tom, že se vedení Hradce Králové podařilo na ministerstvu pro místní rozvoj zajistit prodloužení lhůty o čtyři měsíce – což bylo do konce dubna t.r. A dokončení akce terminál BUS bylo avizováno až na přelom května a června.

18.02.2008 - Hradec Králové hl.n.: terminál BUS od severního zhlaví © PhDr. Zbyněk Zlinský

Firma Strabag jako generální dodavatel stavby se zase vystavuje riziku, že ve prospěch města propadne jeho bankovní garance ve výši 80 miliónů Kč, kterou musela složit pro takovéto případy před zahájením výstavby. O ztrátách DPMHK, které se každým dnem zdržení zvyšují, jsem se zmínil už minule, ale můžeme si připomenout alespoň ty nejvyšší, na úniku příjmů z nájmu prostor terminálu BUS. Ve srovnání s tím jsou pak všelijaké vícenáklady na provizorní řešení organizace dopravy v dotčeném prostoru sice prkotina, ale společnost, která se snaží podnikat efektivně, jistě nepotěší.

 08.03.2008 - Hradec Králové: rekonstrukce Riegrova nám., neplánovaná provizorní točna autobusů MHD © PhDr. Zbyněk Zlinský

Ale přejděme od špatných zpráv k těm dobrým. Na jejich úvod asi nebude na škodu připomenout trochu poslání a podobu budovaného terminálu. A kdo by k objasnění mohl být povolanější, než sám autor realizovaného řešení, tedy Doc. Ing. Arch. Patrik Kotas:

V roce 2002 byla po předchozím výběru z různých variant zvolena dopravně-urbanistická koncepce, která přeměňuje prostor stávajícího Riegrova náměstí na skutečné náměstí s preferencí pěších, s významným rozšířením pěších ploch a zeleně. Zvolená koncepce nabídla přesun autobusového nádraží do přibližně 300 metrů vzdálené volné lokality při vyústění ulice Sladkovského a Nádražní. Zde, na zcela volné ploše, byl navržen samostatný objekt autobusového terminálu, který po dopravní stránce umožňuje ukončení velkého množství autobusových linek. Riegrovo náměstí si však ponechává funkci přestupního uzlu mezi železnicí a městskou hromadnou a regionální integrovanou dopravou.

Terminál hromadné dopravy - terminál BUS; zdroj: Radnice 18/2008 - ZOBRAZ!

Navržená koncepce počítá s tím, že autobusy a trolejbusy včetně některých linek integrované regionální dopravy vedou přes Riegrovo náměstí, mají zde však zřízenu pouze kapacitní nácestnou zastávku s garantováním krátké a co nejpříjemnější přestupní vazby na železnici. Autobusy a trolejbusy mají oproti dnešnímu stavu svou konečnou stanici posunutu dále do nově navrženého samostatného autobusového terminálu. Ten je svým dopravním režimem rozdělen na dvě zóny. První zóna slouží autobusům a trolejbusům městské hromadné dopravy a regionální integrované dopravy. Druhá zóna slouží meziměstským dálkovým autobusům, včetně mezinárodních linek. Tyto dálkové linky již neprojíždějí Riegrovým náměstím, nýbrž přímo z autobusového nádraží odjíždějí ulicí Antonína Dvořáka směrem ven z centra Hradce Králové.

12.03.2008 - Hradec Králové hl.n.: montáž nosné konstrukce zastřešení terminálu BUS © PhDr. Zbyněk Zlinský

Celý jeho článek včetně popisu unikátní membránové konstrukce zastřešení terminálu BUS si můžete přečíst na stránce časopisu Konstrukce. Právě ono zastřešení, podle médií připomínající olympijský stadion v Mnichově, se stalo hlavním zdrojem neustálého prodlužování doby stavby. Nejprve byly problémy s nosnými prvky, pak zase nebylo možno kvůli nízkým teplotám konstrukci předpínat a instalovat na ni krycí plachty. Až konečně dne  3.4.2008 informovala Mladá fronta DNES o pokroku:
 
Právě střecha je na celé stavbě nejzajímavější a patrně se stane jednou z dominant města. Problémy s její statikou však stavbu zdržely. Kvalita konstrukce se ukáže v příštích týdnech. „Předepínání konstrukce je velmi důležité a ukáže, zda všechno sedí, jak má. Půjde o milimetry. Začne se příští týden a na natažení plachty by mělo dojít ke konci dubna,„ řekl ředitel hradeckého dopravního podniku Miloslav Kulich.
 
05.04.2008 - Hradec Králové: částečně fungující úprava Riegrova nám. © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Ve stejné době by měly končit práce na dvou odbavovacích halách pro meziměstskou i městskou hromadnou dopravu. Provoz autobusového nádraží by mohl začít v červenci. Trolejbusy tam kvůli rekonstrukci Riegrova náměstí před nedalekým nádražím Českých drah začnou jezdit až o několik měsíců později.
„Přesné datum zahájení provozu stanovíme v červnu. Zatím půjde jen o dálkové a městské autobusy, Riegrovo náměstí by mělo být hotovo na konci října a plnohodnotný provoz terminálu začne v listopadu,„ řekl Kulich a dodal, že dodržení termínu dostavby terminálu je stále napjaté. Původně přitom měla stavba stát už vloni v srpnu, potom v listopadu, následně letos v dubnu a nakonec v červnu. Dopravní podnik málem přišel o šedesátimilionovou dotaci vázanou na dokončení do konce loňského roku. Nakonec získal výjimku ministerstva pro místní rozvoj a dotaci bude moci čerpat, pokud nádraží zkolauduje do konce června.
 
11.05.2008 - Hradec Králové: ulice Sladkovského z přednádražního prostoru k terminálu BUS © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Na konci března byla montáž konstrukce zastřešení dokončena a po ní začalo její předpínání pomocí hydraulického zařízení, při němž došlo k vyztužení ocelových táhel a také proměření přenášených sil a geometrie celé sestavy. A v pondělí 28.dubna měli dělníci začít natahování speciálních krycích plachet. I zde došlo zjevně ke skluzu, protože jsem je prakticky ještě na počátku této aktivity zastihl až v neděli 11. května. Nejčerstvější zprávy hovoří o tom, že stavba terminálu BUS bude dokončena v polovině června. Už před tím má být zahájeno kolaudační řízení odbavovacích hal a finišuje se i na komunikacích a trakčním vedení pro trolejbusy.
 
05.04.2008 - Hradec Králové: kruhový objezd u terminálu BUS se zajímavě řešenými trolejovými závěsy © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
To vše jsem se vám pokusil zprostředkovat obrazově v připojené galerii, která začíná stavem na počátku února. a končí v současnosti. Věřím, že reportáž následující zachytí alespoň vlastní terminál v už v provozu – na zprovoznění celé úpravy, tedy včetně návaznosti na dopravu železniční, si počkáme až do podzimu. Tedy pokud půjde vše podle dnes známých východisek. Možná ještě déle si pak počkáme na ukončení celé akce v rovině dodavatelsko-odběratelských vztahů, které patrně proběhne u soudu.
 
11.05.2008 - Hradec Králové: stavba terminálu BUS - napínání střešní plachty © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
A v případných řízeních nebudou figurovat jen už zmínění účastníci, ale také třeba společnost Folber, která pro terminál dodávala a montovala ocelové konstrukce a s generálním dodavatelem stavby se posléze ve zlém rozešla. Strabag žaluje o 45 milionů korun, a trestní oznámení kvůli údajnému podvodu a poškození autorských a vlastnických práv. „Firmy se dohadují již řadu měsíců. Je to jejich záležitost a spory zřejmě vyřeší až soud,„ řekl náměstek hradeckého primátora Josef Malíř (deníku Mladá Fronta Dnes dne 3.4.2008).
 
11.05.2008 - Hradec Králové: hotová ulice Nádražní a stavba terminálu BUS od východu © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Královéhradecký terminál hromadné dopravy je tak nejen značně přenošený, ale rodí se také v krutých porodních bolestech. Doufejme, že toto dlouho očekávané dítko spatří světlo světa zdravé a bude se mít čile k světu. Jistě si to po dlouhých desetiletích čekání zaslouží nejen královéhradečtí občané, ale také návštěvníci města, které se díky svým stavbám starším i moderním honosí přídomkem Salón republiky.
 
11.05.2008 - Hradec Králové: stavební ruch měnící Riegrovo náměstí © PhDr. Zbyněk Zlinský
Poznámka:

Asi vám připadne, že snímků v galerii je až příliš, ale chtěl jsem dát příležitost těm, kdož se o věc zajímají podrobněji, sledovat, kterak se tvář staveniště obou akcí postupně měnila. Vzhledem k tomu, že článek postihuje poměrně dlouhé časové období, v němž se daly dokumentovat markantní proměny, dovolil jsem si toto inflační množství obrázků.

Dokonce jsem ještě chvíli před zveřejněním přidal něco zajímavých fotografií z dnešního dne, kdy se dali na staveništi terminálu BUS vidět třeba "dráteníci" dopravního podniku, dělníci začínající montovat další z plachet zastřešení či jakási komise, která stavbu důležitě obcházela a nelichotivě komentovala. A před nádražím samotným bylo možno zaznamenat novou (des)organizaci příchodu k vlakům a poměrně zmatenou cestující veřejnost.

15.05.2008 - Hradec Králové: pracovníci DPMHK natahují trolejbusové trakční vedení © PhDr. Zbyněk Zlinský

Prameny a odkazy:
  1. Hradec Králové (oficiální stránky města)
  2. "Radnice. Informační zpravodaj statutárního města Hradce Králové", Hradec Králové – různá čísla
  3. Terminál hromadné dopravy Hradec Králové - Wikipedie, otevřená encyklopedie
  4. Patrik Kotas (Atelier designu a architektury)
  5. Metroprojekt, a.s.
  6. Strabag, a.s.
  7. Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.
  8. denní tisk

Titulní snímek: Terminál BUS od komerčního obvodu ČD dne 11.5.2008 © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy