Terminál hromadné dopravy Hradec Králové (4)

16.1.2008 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Terminál hromadné dopravy Hradec Králové (4)

I když některým jedincům připadají mé příspěvky z Hradce Králové nadbytečné a svou nevoli občas vyjadřují v diskusi k něčemu úplně jinému, přesto přidám další. Jednak nerad utíkám od rozdělané práce, a pak jsou zase mnozí, kteří si jej třeba rádi přečtou. Ostatně tento dnešní díl navíc svým obsahem tak trochu přesahuje hranice města na soutoku Labe s Orlicí, neboť poukazuje na jevy takříkajíc celospolečenské.

V předchozím dílu seriálu, který bude vlivem „objektivních okolností“ zjevně mnohem delší, než se dalo původně předpokládat, jsem avizoval značné zpoždění dokončení výstavby první stavby, tedy „terminálu BUS“, jak je označována. Mezi tím však vyšlo najevo, že nebude patrně dodržen ani jarní termín a navíc je díky tomu ohroženo i pokračování stavby druhé. Tou je rekonstrukce Riegrova náměstí a zajištění návaznosti dopravy železniční na dopravu městkou a autobusovou. Haló noviny nové skutečnosti shrnuly dne 28.12.2007 pod vtipným titulkem Terminál pouze virtuální:

Od počátku prosince měli občané začít konečně využívat nový terminál královéhradecké městské hromadné dopravy. Ten je ovšem zatím dokončen pouze ve virtuální podobě - na webových stránkách IDOS. V současné době je zatím hotova jen hrubá stavba areálu za budovou VČE pro obsluhu autobusových linek,navazujících na MHD. Pokračovat ještě bude přestavba prostoru před nádražím ČD pro zastávky MHD.»Bohužel se záhy ukázalo,že dodavatel spolu se svými subdodavateli nezvládají moderní řešení stavby a ohrožují stále posouvané termíny dokončení,«řekl Haló novinám zastupitel města Alois Havrda (nestr.za KSČM). To má podle něj vazbu na čerpání projednaných dotací z fondů EU s rizikem jejich propadnutí.

13.01.2008 - Riegrovo nám., autobus Praha - Kolomyja stojící tam, kde nemá © PhDr. Zbyněk Zlinský

Primátor města Otakar Divíšek (ODS) sice vítězně oznámil novinářům, že město o dotaci 60 milionů z fondů EU nepřijde,pokud dodavatel dokončí stavbu do konce dubna příštího roku. Investor akce,městem ovládaný Dopravní podnik Hradec Králové, má sice v rukou pravomocné rozhodnutí o novém termínu,vázaném na vyplacení dotací,ale to situaci neřeší. Dodavatel stavby,firma Strabag se už koncem listopadu vyjádřila k termínu dokončení velmi mlhavě,prý to zvládne nejdříve v červnu. K primátorem uvedenému dubnovému termínu dokončení se firma veřejně vyjádřit vůbec nehodlá.

Paradoxní je, že firma Strabag tak sama sobě znemožnila pokračovat v další akci, jak rozvádí pro změnu Hradecký deník ve svém článku ze dne 21.12.2007, v němž mj. píše:

Dopravní podnik teď řeší nerudovskou otázku. Kam s autobusy? Kvůli rekonstrukci Riegrova náměstí před nádražní halou by měly do měsíce opustit tento prostor. Autobusové nádraží však stále není… „To je velký problém, který nyní intenzivně řešíme. Původně měl být touto dobou terminál dávno v provozu, a tím by byl prostor na Riegrově náměstí pro stavební činnost volný. Jenže všechno je jinak a Riegrovo náměstí musíme stále využívat my i další autobusoví dopravci. Dodavatel přitom potřebuje tento prostor uvolnit do konce ledna, aby stihl v termínu dokončit rekonstrukci Riegrova náměstí. Ta má být hotova do konce září,“ přiblížil nám komplikovanou situaci ředitel Dopravního podniku města Hradce Králové Miloslav Kulich.

13.01.2008 - terminál BUS, tabule s už dávno prošvihnutým termínem dokončení © PhDr. Zbyněk Zlinský

Dopravní podnik města Hradce Králové údajně intenzivně jedná s firmou Strabag, jak nastalou situaci řešit. Nejde totiž jen o stanoviště pro nástup a výstup cestujících městské dopravy a autobusů příměstských a dálkových, ale také o plochu sloužící k otáčení a odstavení vozidel v době přestávky mezi spoji. Ve hře je sice využití ulic ústících na Riegrovo náměstí, ale ty už z části pro tento účel používány jsou a navíc v nich není možné zastavit provoz jiných vozidel úplně. Musí být zajištěno zásobování obchodů, ale především příjezd k hlavní poště v těsné blízkosti nádražní budovy.

Nejsou to jediné následné problémy. Přes ujišťování magistrátu o opaku je ohrožení dotace z Evropské unie docela reálné a Dopravnímu podniku vznikají postupně i jiné škody, třeba únik příjmů z nájmu komerčních prostor v terminálu. Musel také řešit již připravené přijímání nových zaměstnanců pro obsluhu terminálu BUS, změny v jízdních řádech, které s jeho fungováním počítaly, a řadu dalších nečekaných problémů.

13.01.2008 - terminál BUS, práce na západní hale © PhDr. Zbyněk Zlinský

Proč k tomu všemu došlo? Firma Strabag tvrdí, že stavba vázne kvůli jejímu dodavateli konstrukce, který neplní termíny její výroby. To ale investora stavby, jímž je právě Dopravní podnik ve vlastnictví města Hradec Králové nemusí zrovna zajímat. V minulých dílech jsem se zmínil o tom, kterak a.s Strabag (ne)slavně zvítězila v příslušném výběrovém řízení. V takovém řízení, které je bohužel pro tuto zemi a tuto dobu typické. Někdo je vybrán, ostatní účastníci soutěž zpochybní, vlekou se odvolací řízení, původní vítěz svou pozici obhájí. Ovšem jen proto, že nabídl cenu i služby zjevně neodpovídající realitě – jak se později se železnou pravidelností vždy vyjeví.

Kromě škod hmotných však vznikají i jiné, které bychom mohli označit za morální. V poslední době se objevila v médiích řada stesků občanů hradeckých i přespolních na stav prostoru před budovou žst. Hradec Králové hl.n. i na služby městské hromadné dopravy. Není se čemu divit. Cestujícího při odchodu z nádražní haly přivítá zčásti rozbourané náměstí hned proti dveřím vkusně ozdobené hromadou odpadků. Když jsem o té hromadě četl na sklonku roku, považoval jsme ji za pouze dočasné pochybení. Ale jak jsem zjistil o téměř tři týdny později, je to patrně jev povahy trvalé.

13.01.2008 - Riegrovo nám., "pořádek" před nádražní halou vítá cestující © PhDr. Zbyněk Zlinský

A pokud jde o provizorium nástupišť „diverzifikované“ zastávky městské hromadné dopravy Hlavní nádraží, to náhodné návštěvníky města mate a domorodce otravuje. Zvlášť, když vozovka sloužící coby nástupiště už začíná připomínat tankodrom a zejména starším a invalidním cestujícím zrovna bezpečný pohyb neposkytuje. Navíc zde zavládla dopravní anarchie a řidiči dálkových autobusů, kteří ve zmatku ztrácejí orientaci, zastavují i tam, kde by neměli – tedy na místech vyhrazených prostředkům MHD.

Ony výše zmíněné stesky občanské jsou vesměs směřovány na ty nejviditelnější možné viníky – České dráhy a Dopravní podnik města Hradce Králové. Málokdo tuší, že všechno je trochu jinak. A já rozhodně netuším, komu patří ona roztomilá deponie plastových pytlů s jistě nevábným obsahem. Při mé poslední návštěvě oněch míst mne napadlo, že by to možná měli zjistit a nápravu zajistit strážníci městské policie. Třeba místo svého hrdinského zásahu, jehož náplní bylo vyvedení berličkami opatřeného a jistě neškodného bezdomovce z nádraží ČD. Ten se pak dobelhal rozkopaným náměstím k nejbližšímu odjíždějícímu autobusu MHD a odjel. Načerno.

13.01.2008 - terminál BUS, nedělní práce na západní hale © PhDr. Zbyněk Zlinský

Já jsem se na rozdíl od něj vydal obhlédnout staveniště terminálu BUS a krajinu okolní. Na rozdíl od mé obchůzky předchozí zde bylo možno shlédnout, vzdor tomu, že byla neděle, poměrně čilý stavební ruch. Sice jsem si jej nemohl prohlédnou nějak zblízka, jak tomu bylo před tím, ale i tak jsem nějaký ten obrázek pořídil. Důvodem omezeného přístupu bylo to, že celé staveniště je nově obehnáno vcelku neporušeným provizorním oplocením a údajně též (asi jen v noční době) hlídáno psy. Tak to aspoň praví cedulka na plotě. Jenže to vše už jsou zase další náklady, s nimiž původně uvažováno nebylo. Což zářně dokumentuje do dálky svítící tabule s označením stavby – a původním termínem jejího dokončení. Legrační. Tedy jak pro koho...

V rozpoložení neveselém vydal jsme se zpět. Kolem u nedokončené stavby pohozeného vánočního stromku, který tak jen podtrhl rozpor mezi plánem a skutečností. A kolem oné hromady nepořádku před vchodem do nádražní budovy, která mi náladu také nezvedla. Ale přiměla mne k zamyšlení. Jak to, že u nás nefunguje ta idea výhod soukromého vlastnictví, která nám byla vtloukána do makovic v době sametu (a tunelů)? Tedy ta, že v kapitalismu všechno někomu patří, ten se o to řádně stará a všude je krásně. Za dob ideologicky už překonaných by před královéhradeckým hlavním nádražím takový (s prominutím) bordel nejen týdny nevydržel, ale ani nevznikl. Ale pak jsem si uvědomil, že zato máme demokracii a prosperitu – a šel jsem se v radostné náladě svézt pokrokovou městskou hromadnou dopravou (od 1.1. zdraženou) k nedělnímu obědu (od téhož data také za víc peněz). Ale byl řízek! 

13.01.2008 - terminál BUS, pohozený vánoční stromek ukazuje, že už měl být dávno v provozu © PhDr. Zbyněk Zlinský

Prameny a odkazy:
  1. Hradec Králové (oficiální stránky města)
  2. "Radnice. Informační zpravodaj statutárního města Hradce Králové", Hradec Králové – různá čísla
  3. Terminál hromadné dopravy Hradec Králové - Wikipedie, otevřená encyklopedie
  4. Patrik Kotas (Atelier designu a architektury)
  5. Metroprojekt, a.s.
  6. Strabag, a.s.
  7. Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.
  8. denní tisk

Titulní snímek: 13.01.2008 - terminál BUS z křižovatky Na Okrouhlíku © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy