Hradec Králové má dvě nové trolejbusové linky

5.2.2019 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Hradec Králové má dvě nové trolejbusové linky

Dvě nové trolejbusové linky s čísly 4 a 21 rozšíří od 2. února síť hradecké městské hromadné dopravy. Obyvatelé části města Pod Strání budou mít další přímé spojení na hlavní nádraží a autobusový terminál, druhá nová linka bude zajíždět na sídliště Plachta, kde doposud MHD své zastávky neměla. K úpravě jízdního řádu dojde od února zároveň u linek 1, 2 a 15. Další změny tras čekají vybrané linky v průběhu první poloviny roku v souvislosti s otevřením mostu ve Svinarech nebo zprovozněním nových zastávek u Labského mostu u Aldisu.

Takto začíná tisková zpráva, kterou královéhradecký dopravní podnik (DPmHK) vydal dne 23. ledna tohoto roku. Téhož dne na mou elektronickou adresu dorazila objednaná aktualita DPmHK k téže věci, ovšem informačně obsáhlejší. Proto vám doporučuji si její archivovanou verzi otevřít a přečíst, neboť svou z části obrazovou podobou nahradí mé jinak nezbytné dlouhé úvodní vysvětlování. (Na jejím konci zmíněné přílohy najdete níže v Pramenech a odkazech). Ne že by pro mne podstata těch novinek byla nějakým překvapením. Už od počátku loňského července jsem sledoval výstavbu trolejbusové tratě Brněnská – Pod Strání, která z části probíhala pod okny mého občanského sídla, a do jejího ukončení začátkem listopadu jsem z ní pořídil bezmála tisícovku dokumentačních fotografií.


Dráteníci EŽ Praha v akci na konečné Pod Strání (11.8.2018) © PhDr. Zbyněk Zlinský

K tomu jsem si opatřil také veškeré dostupné podklady, a to vše se záměrem spáchat příslušnou reportáž pro náš internetový magazín. Původně jsem uvažoval o formě seriálové, jež by pokrok stavby čtenářům zprostředkovala po etapách průběžně, jenže zdravotní i jiné objektivní potíže mi v tom zabránily. Snad ten nahromaděný materiál dokáži využít aspoň dodatečně. Dnešní článek tak není vyvrcholením mého původního záměru, jak jsem si jej naplánoval, ale spíš upoutávkou na cosi, co možná ani nevznikne. Snad mi to prominete, Vzhledem k vyřčenému je samozřejmé, že jsem u zahájení provozu na nové trati nemohl chybět. Došlo k němu včera, tedy 4. února 2019. Výše citované zprávy sice uvádějí datum sobotní, ale nové linky fungují jen v pracovní dny, takže dnem „D“ bylo pondělí.


Zatím trolejbusů prostá konečná Pod Strání © PhDr. Zbyněk Zlinský

První spoj nové linky číslo 4 (které kdysi nosil opačný směr „trojky“, aby na původně chaotické zastávce Hlavní nádraží, jíž projížděla, nedocházelo ke zmatení cestující veřejnosti) měl na konečnou Pod Strání dorazit v 06:02 hod. a já jsem se rozhodl, že by bylo ostudné, kdybych jeho příjezd nezaznamenal. Sice jsem nedoufal v nějaké příliš koukatelné výsledky (použití stativu jsem s ohledem na předpokládanou rušnost celé situace zamítl), ale přál jsem si aspoň tolik, aby se k ranní tmě nepřidala ještě nějaká nepřízeň počasí, aby mi reportérskou aktivitu zhatila. Proto jsem večer dost nelibě hleděl z ona na poletující sněhové vločky. Naštěstí ráno už nepadalo nic, dokonce ani chodci ne. Ani trolejbus nemusel překonávat nějakou kalamitu a na náš sraz se dostavil v čas stanovený jízdním řádem.


Trolejbus Škoda 31Tr č. 61 jako první spoj linky 4 na výstupním stanovišti konečné
Pod Strání © PhDr. Zbyněk Zlinský

Prvním spojem přijelo pár cestujících, což mne překvapilo, protože jsem si myslel, že přijede jako manipulační jízda –nevšiml jsem si v jízdním řádu, že je vypravován ze zastávky Komenského. Vystoupil z něj také milý mladík, který ocenil mé fandovství a pochlubil se, že se už svezl i druhou otevíranou trolejbusovou linkou, tedy „jedenadvacítkou“. V tu chvíli si ani jeden z nás nevšiml, že na scéně je minimálně jeden další „šotouš“, jemuž jsem se dokonce připletl do záběru, jak je zřejmé z krátkého videa. To tvořilo obsah zásilky, kterou jsem našel v elektronické poště po návratu z „expedice“ – vedle několika fotografií a další videosekvence. Já jsem ovšem na rozdíl od kolegy Pokorného oním prvním trolejbusem neodjel, ale počkal jsem si z dokumentačních důvodů až na spoj další.


Trolejbus Škoda 31Tr č. 66 odjede z konečné Pod Strání jako druhý spoj linky 4 k THD
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Vyjel sice nepříliš zaplněný, ale to se změnilo na Brněnské třídě, tedy komunikaci obsluhované až doposud trolejbusy linek 1 a 2. Bylo zajímavé sledovat, že někteří cestující nastoupili do vozidla, aniž pohlédli na označení linky – a pak se divili, že jedou jinudy, než byli zvyklí. Nicméně vytíženost vozidla byla slušná až do příjezdu na opačnou konečnou, tedy do zastávky Terminál hromadné dopravy (THD). Tam jsem se trochu ohřál, využil bezúplatného sociálního zařízení a cosi pofotil. Mimo jiné jsem zjistil, že ač dopravní podnik pečlivě upravil pro provoz nových linek všechny označníky zastávek v terénu, na ten domácí zapomněl. Mezi tím se rozednilo a já jsem se mohl podle svého záměru vydat na průzkum druhé právě otevřené linky, už zmíněné „jedenadvacítky.“ Učinil jsem tak skrze „čtyřku“.


Trolejbus Škoda 31Tr č. 61 odjede na lince 4 z THD včas © PhDr. Zbyněk Zlinský

Tou jsem se svezl do zastávky Futurum, v níž parciální trolejbusy, nasazované na částečně nezatrolejovanou linku 21, začínají svou pouť v nezávislé trakci. Stahování sběračů po chvíli přijedšího vozu jsem sice tentokrát zdokumentovat nemohl, ale počítal jsem s tím, že tak učiním později. V tu chvíli bylo pro mne důležité dojet na končenou této jinak okružní linky, dokud má ještě ranní krátký interval. Padl jsem na výhodný spoj s hodným řidičem, který mi pak při poměrně dlouhém pobytu v zastávce Plachta – U Parku. Pochvaloval si své lepší sedadlo v novém voze a stěžoval si, že na té konečné nemají ani WC. A také na to, že nestíhá jízdní doby. Prozradil, že po zkušenostech z provozu se může trasa linky změnit – okružní jízdu kolem starého města možná nahradí směr na THD či Cihelnu.


Parciální trolejbus Škoda 30Tr č. 35 na konečné linky 21 Plachta - U Parku:
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Ty řeči jsme vedli ve voze, do kterého mne hodný pan řidič pozval, abych nemrzl venku. Takže jsem měl možnost pořídit i pár záběrů prázdného interiéru. Jel jsem s ním pak na zastávku Na  Brně, kde dochází ke zdvižení sběračů. Ještě než jsme se rozloučili, tak se mi omluvil, že výstup předními dveřmi vede mimo zvýšenou plochu zastávky, protože „dráteníci“ namontovali natrolejovací „korýtka“ příliš daleko. A pak ještě se zvedáním sběračů počkal, až jsem zaujal fotografickou pozici. Po jeho odjezdu jsem se vrátil kousek do ulice Na Brně, abych si zvěčnil nové stanoviště stejnojmenné zastávky, zřízené u jedné z budov areálu podniku Petrof. Poté jsem zachytil už nezáměrně další spoj linky 21 , který mi po nájezdu na Brněnskou třídu poskytl další možnost sledovat zvedání sběračů, tentokrát zezadu.


Vůz Škoda 30Tr č. 30 linky 21 zvedá sběrače v zastávce Na Brně © PhDr. Zbyněk Zlinský

Ještě mi zbývalo zachytit i jejich stahování, takže jsem se vydal opět na zastávku Futurum, tentokrát ale po svých. Doufal jsem, že cestou pořídím nějakou „traťovku“ trolejbusu té či oné zájmové l linky. To se mi sice nepovedlo, ale jinak se mi šlo docela dobře. Když jsem v cíli té procházky naplnil svůj záměr, takže jsem měl v podstatě hotovo. Počkal jsem si na nejbližší trolejbus „čtyřky“ a jím se svezl na zastávku Palachova. I ta má své nové stanoviště pro novou linku . Dalo by se říci, že dokonce zbrusu nové, protože je příslušní dovedové začali provizorně budovat teprve 30. ledna a dokončili je 2. února. Proč nemohlo být postaveno mnohem dříve (nejlépe v rámci výstavby trolejového vedení) a pořádně (tedy včetně citelně chybějícího vodorovného dopravního značení), to se mne neptejte.


Na poslední chvíli zbastlované stanoviště zastávky Palachova pro linku 4 (2.2.2019)
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Byl jsem ze svého reportážního cestování už tak zblblý, že jsem si to stanoviště ani nezvěčnil, nakonec v podvědomí jsem měl uloženo, že jsem tak učinil o dva dny dříve. Důvodem mého vystoupení o zastávku dříve ostatně byla touha po „traťovém“ snímku trolejbusu, a tu se mi podařilo naplnit během pomalé chůze k domovu. Na dohled od našeho baráku jsem ještě zvěčnil příjezd další „čtyřky“ s nemnoha pasažéry. Odpoledne jich už přijíždělo docela dost , ale to jsem už sledoval jen skrze okno své „pracovny“. Stejně jako snažení několika šotoušů, kteří pro ně měli světelné podmínky už vyloženě ideální – ale nebyli u těch úplně prvních spojů nové trolejbusové linky na nové trati. Mne to prvenství hřeje o to víc, že jsem už nedoufal, že se dlouhá léta slibovaných trolejbusů v těchto končinách dožiji.


Informační tabule u křižovatky ul. Milady Horákové a Palachovy (5.7.2018)
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Prameny a odkazy:

 1. Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. - oficiální stránky
 2. Trolejbusová doprava v Hradci Králové - Wikipedie
 3. Od února budou v Hradci Králové jezdit dvě nové linky MHD – tisková zpráva DPmHK (formát PDF)
 4. Změny v MHD v HK: Zavedení nových linek a další změny v MHD v Hradci Králové - informace č. 1/2019 DPmHK (formát PDF)
 5. Jízdní řád linky 1 – příloha informace č. 1/2019 (formát PDF)
 6. Jízdní řád linky 2 – příloha informace č. 1/2019 (formát PDF)
 7. Jízdní řád linky 4 – příloha informace č. 1/2019 (formát PDF)
 8. Jízdní řád linky 15 – příloha informace č. 1/2019 (formát PDF)
 9. Jízdní řád linky 21 – příloha informace č. 1/2019 (formát PDF)
 10. V Hradci Králové otevírají dvě nové linky trolejbusů, přibyly nové tratě – Zdopravy.cz
 11. DP Hradec Králové - trolejbusy - seznam-autobusu.cz
 12. Slavnostní předání nových parciálních trolejbusů dopravnímu podniku - Dopravní podnik města Hradce Králové
 13. Devět nových parciálních trolejbusů míří do ulic Hradce Králové - YouTube
 14. Škoda 30Tr SOR – Wikipedie
 15. Škoda 31Tr SOR – Wikipedie
 16. Statutární město Hradec Králové - První měsíc provozu linek 4 a 21 - Facebook
 17. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Úvodní snímek: 4.2.2019 - Hradec Králové, Pod Strání: trolejbus Škoda 31Tr č. 61 jako první spoj
linky 4 k THD © Václav Pokorný

Galéria

Súvisiace odkazy