Hradecké trolejbusy vyrazily na další linku

17.2.2019 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Hradecké trolejbusy vyrazily na další linku

Nedlouho po zahájení provozu na dvou nových trolejbusových linkách Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s., se objevila tato drážní vozidla na další trase křižující východočeskou metropoli, tentokrát už existující a původně autobusové. Vyhledávače spojení od 8. února 2019 sice označují linku číslo 27, spojující konečnou Pod Strání se zastávkou Slezské Předměstí-Cihelna, jako trolejbusovou, ale v praxi je to (zřejmě dočasně) poněkud jinak. Jak, to objasní tato stať víceméně reportážního charakteru.

Když jsem se ke konci 70. let minulého století ocitl coby „ekonomický migrant“ z Moravy v krajském městě na soutoku Labe a Orlice, dostal jsem služební byt ve věžáku nad dnešní konečnou Pod Strání. Tehdy jsem ovšem z jeho okna zíral jen na staveniště okolních objektů a nejbližší zastávka MHD byla hezkých pár kroků daleko. Po letech strávených na jiných adresách, dokonce i v jiném městě, jsem se shodou náhod do této lokality vrátil, i když na druhou stranu ulice, která při svém zrodu dostala jméno Salvadora Allende a dnes se jmenuje Milady Horákové. Na zastávku Pod Strání to mám pár kroků a z okna mohu sledovat vozidla, jež na ni směřují nebo ji opouštějí. A že k nim nedávno přibyla i ta, jež čerpají energii ke svému pohybu z trakčního vedení, to jsem na tomto místě už prezentoval.


Trolejbus Škoda 31Tr č. 61 na lince 4 odjíždí z konečné Pod Strání (4.2.2019)
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Pod jedním z odkazů v oné reportáži mohl pozorný čtenář objevit zmínku o tom, že krom prvoplánově prezentovaných změn hradecké MHD linku 27 čeká postupný přechod na trolejbusový provoz. Trolejbusy pomocí bateriového pohonu překonají část trasy přes Palachovu, Benešovu a Masarykovu ulici, kde není trolejové vedení. Nasazení trolejbusů bude vždy spojeno se sledováním a vyhodnocením využití přepravní kapacity vozidel. Původně mělo k této inovaci dojít až 3. března (alespoň podle zprávy z 3.12.2018), ale nakonec začal být realizována už 8. února. Tak či onak, šlo o naplnění dávných záměrů, protože myšlenka trolejbusů na Benešově třídě zazněla už v článku z 21.6.2013. Ale ani tehdy nebyla nová, protože takový záměr je skoro tak starý, jak třída Edvarda Beneše (původně Marxova) sama.


Třída Edvarda Beneše: s elektrobusem SOR NS 12 Electric č. 413 linky 9 (10.2.2019)
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Jenže architekti, jak původní, tak pozdější, byli proti zadrátování zamýšleného (stále nehotového a už se rozpadajícího) ústředního bulváru Moravského Předměstí. Takže se tato předrevoluční pýcha a porevoluční ostuda Hradce Králové trolejbusů dočkala až v době, kdy se tato drážní vozidla houfně „naučila jezdit“ i mimo trasy opatřené trakčním vedením. Ta hradecká to ovšem paradoxně uměla už dávno, byť ne tak „ekologicky“, jak dnešní doba vyžaduje. Musím se přiznat, že první den nasazení trolejbusů na linku číslo 27 bych možná nezaznamenal, nebýt toho, že mne na tento úkaz upozornil jiný náš reportér, s nímž dokonce sdílím střechu nad hlavou, leč nikoliv dokonalý výhled na konečnou Pod Strání. Jen jsem si přečetl jeho e-mail a prohlédl přiložené snímky, vykoukl jsem z okna a hned mohl pořídit vlastní.


Parciální trolejbus Škoda 30Tr č. 33 linky 27 opouští výstupní stanoviště zastávky
Pod Strání (8.2.2019) © PhDr. Zbyněk Zlinský

V tu chvíli jsem zatoužil vyrazit do terénu novinku zdokumentovat, jenže jednak jsem měl jinou práci, ale hlavně na příštích spojích linky 27 se objevily běžné kloubové autobusy. Což bylo sice v rozporu s tvrzením poznámky v jejím jízdním řádu, že Doprava na lince je zajištěna drážními vozidly s kapacitou minimálně 86 cestujících, ale odpovídalo to výše odkázaným tvrzením o postupném nástupu trolejbusů a sledování přepravních potřeb. Usoudil jsem tedy, že reportážní zachycení skutečného trolejbusového provozu bude lepší odložit na víkend. Jenže následujícího dne jsem se dožil z tohoto pohledu nepříjemného překvapení v podobě elektrobusu SOR NS 12 Electric, který jsem zahlédl na lince 27. Tehdy jsem jej sice zvěčnit nestihl, ale podařilo se mi to (samozřejmě jen pro ilustraci) o týden později:


Elektrobus SOR NS 12 Electric č. 406 linky 27 vyložil cestující na konečné Pod Strání
(16.2.2019) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Poté se však už na lince střídaly jen parciální trolejbusy Škoda 30Tr a stejná situace se opakovala v neděli, kdy jsem vyrazil do terénu. Na konečné Pod Strání jsem vyčkal příjezdu spoje v 10:15 hod., který se podle předpokladu nejen objevil v kýžené parciálně-trolejbusové podobě, ale dokonce mi následně předvedl dobíjení baterií na speciální stopě trakčního vedení nad odstavným stanovištěm konečné zastávky, včetně úvodního zvednutí a závěrečného stažení sběračů. Ten druhý úkon jsem zvěčnil jen nedokonale, protože jsem hlavně chtěl zachytit příjezd vozu ke stanovišti nástupnímu a poté se do něj usadit na co nejvýhodnější místo. Když se mi tyto záměry podařilo bezezbytku naplnit, sledoval jsem skrze čelní sklo trasu „nové“ trolejbusové trati po celé její délce až na konečnou Slezské Předměstí–Cihelna.


Protijedoucí parciální trolejbus Škoda 30Tr č. 32 linky 27 na křižovatce Brněnské a
Hradecké (10.2.2019) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Ta sama o sobě byla pro mne také novinkou, protože v nedávné době, víceméně souběžně s výstavbou trolejbusové tratě Brněnská – Pod Strání, prošla významnou proměnou. Byla na ní vybudována trakční měnírna DPmHK s potřebným energetickým zázemím v podobě rozvodny ČEZ a nadstavbou pro dobíjení baterií elektrobusů včetně tří rychlonabíjecích stanic a nové trakční vedení. Výstavba měnírny Cihelna stála 16,2 milionů korun, dotace by v tomto případě mohla činit necelých pět milionů korun, můžeme se dočíst v nedávném souhrnném článku o rozvoji hradecké elektromobility na webu Sdružení dopravních podniků ČR. Dokumentací infrastruktury jsem prokládal fotografování přijíždějících a odjíždějících vozidel výhradně elektrické trakce, závislé i nezávislé. Trakci motorovou jsem při své návštěvě nezastihl.


Rychlonabíjecí stanice elektrobusů a vozy linek 27 a 6 na odstavném stanovišti konečné
Slezské Př.-Cihelna (10.2.2019) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Po celou hodinu, co jsem se na místě zdržel, jsem měl stále co dělat. Starosti mi dělala spíš nebesa, která se rozhodla ignorovat předpověď srážek s hodnotou 0 % a začala mne mírně hydratovat. Naštěstí zůstalo spíš u hrozby a navíc jsem byl s reportážní aktivitou hotov, takže jsem se mohl uchýlit do druhého vozu, který toho dne zajišťoval obsluhu linky číslo 27, a nastoupit zpáteční cestu. Ta ovšem nevedla až do původního výchozího bodu, vystoupil jsem na zastávce Hotel Garni, abych si pořídil snímek stahování sběračů při přechodu na bateriový pohon. Jenže to se mi nepodařilo, což jsem věděl už před opuštěním vozidla. Zeptal jsem se totiž řidiče, zda skutečně provede na zastávce předpokládaný úkon, a on po krátkém zaváhání odvětil, že ne, prý až cestou po Brněnské ke křižovatce s Masarykovou.


Parciální trolejbus Škoda 30Tr č. 32 linky 27 odjíždí ze zastávky Hotel Garni se
zvednutými sběrači (10.2.2019) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Jak pravil, tak také učinil – a já jsem jeho počínání pochopil coby standard, což se zanedlouho ukázalo jako liché. Podchodem jsem přešel na druhou stranu Brněnské a vydal se podél ní k nedaleké zastávce Moravské Předměstí I, která je vybavena natrolejovacím zařízením a já jsem hodlal zachytit jeho použití, což se mi posléze také podařilo. A ze stejného místa jsem chtěl zvěčnit i ono výše zmíněné stahování sběračů za jízdy – a to se mi naopak nepodařilo. V dosažení toho cíle mi nezabránila nějaká fotografická chyba či „tlusté sklo“ v podobě třeba projíždějícího kamionu, ale sám objekt mého zájmu. Druhý řidič totiž byl zjevně stoupencem tradičních postupů a sběrače stáhl už v zastávce Hotel Garni. Sice jsem mohl tvrdošíjně trvat na tom, že kýžený snímek získám, ale pošmourné počasí mi to „rozmluvilo“.


Parciální trolejbus Škoda 30Tr č. 30 linky 27 odjel ze zastávky Hotel Garni se staženými
sběrači (10.2.2019) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Abych se zahřál a pořídil nějakou „traťovku“ vozu linky číslo 27 v jejím nezatrolejovaném úseku, vydal jsem se po svých ulicí Jana Masaryka a poté po třídě Edvarda Beneše směrem k domovu. Na zastávce Velkopopovická jsem si pak počkal na další spoj této „nové“ trolejbusové linky a ve 12:47 hod.(tedy s mírným zpožděním proti jízdnímu řádu z něj vystoupil pár kroků od vchodu do našeho domu. Vcelku sice spokojen s výsledky své reportážní činnosti, ale také s několika nezodpovězenými otázkami v mysli. Krom té už naznačené, týkající se stahování sběračů před opuštěním „hlavního trolejbusového tahu“, jsem hloubal především nad tím, jak bude pokračovat přechod linky číslo 27 z autobusové v trolejbusovou. Domnívám se, že bez akvizice velkokapacitních parciálních trolejbusů to dost dobře nepůjde.


Parciální trolejbus Škoda 30Tr č. 30 linky 27 v úseku Benešova - Masarykova
(10.2.2019) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Prameny a odkazy:

 1. Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. - oficiální stránky
 2. Trolejbusová doprava v Hradci Králové - Wikipedie
 3. Velká elektrická revoluce v MHD, Hradec chce jezdit ekologicky - iDNES.cz – „vizionářský“ článek z 21. června 2013
 4. Hradec Králové zvýší podíl elektrické dopravy ve městě – článek z časopisu Československý Dopravák č. 5/2017; zdroj: DPmHK (formát PDF)
 5. Od února budou v Hradci Králové jezdit dvě nové linky MHD – tisková zpráva DPmHK (formát PDF)
 6. Změny v MHD v HK: Zavedení nových linek a další změny v MHD v Hradci Králové - informace č,1/2019 DPmHK (formát PDF)
 7. Jízdní řád linky 27 platný od 2.2.2019 (formát PDF)
 8. DP Hradec Králové - trolejbusy - seznam-autobusu.cz
 9. Slavnostní předání nových parciálních trolejbusů dopravnímu podniku - Dopravní podnik města Hradce Králové
 10. Škoda 30Tr SOR – Wikipedie
 11. Škoda 31Tr SOR – Wikipedie
 12. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Úvodní snímek: Parciální trolejbus Škoda 30Tr č. 32 linky 27 najíždí k odjezdovému stanovišti konečné
Slezské Př.-Cihelna (10.2.2019) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy