Naše téma: „Ošlapné“ podle hmotnosti vlaku

25.2.2019 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Naše téma: „Ošlapné“ podle hmotnosti vlaku

V naší rozvíjející se kapitalistické společnosti se za všechno platí - a nezřídka i za věci, které byly dříve zadarmo (tedy alespoň zdánlivě, neboť víme, že nic není zadarmo). Takže nikoho asi nepřekvapí informace o tom, že železniční osobní dopravci budou muset nově platit za využití železničních stanic a zastávek. Překvapující se však může zdát nedávno zveřejněný nápad Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), že své služby bude v tomto případě prodávat nikoliv třeba paušálně či „kusově“, ale „na váhu“.

O zavedení „nádražních“ (chybí nám pojem nadřazený železničním stanicím, zastávkám a jiným reálným tarifním bodům) poplatků se začalo víc psát a hovořit po tom, co SŽDC dnem 1.7.2016 převzala budovy nádraží a zastávek od Českých drah. Ty si do té doby spíš občas ústy svých představitelů postěžovaly, že na rozdíl od ostatních dopravců musí nést náklady na jejich provoz a údržbu, což je na postupně se otevírajícím trhu osobní železniční osobní dopravy znevýhodňuje vůči jejich konkurentům. Nicméně už tehdy se pro poplatky vžil termín „ošlapné“, který začal více rezonovat v médiích v souvislosti s přípravou Prohlášení o dráze na období 2019 – 2020, jak dokládá jedna ze dobových zpráv. Už před tím však chystané změny ve vztahu SŽDC k dopravcům pronikly na veřejnost – prostřednictvím známého dopravního webu.


Na pardubickém hlavním nádraží s kompletními službami využije 11.10.2018 vlaku
Os 5006 Česká Třebová – Kolín nemálo cestujících © PhDr. Zbyněk Zlinský

Podrobnosti se nedávno mohli dovědět čtenáři odborářského Obzoru: SŽDC od roku 2020 zavede tzv. „ošlapné“, tedy povinnost osobních dopravců zaplatit za použití přístupových komunikací pro cestující ve vlacích osobní dopravy podle počtu zastavení vlaků ve stanici. Přístupové komunikace byly dosud financovány plně ze zdrojů SFDI, v roce 2020 ale tato část, konkrétně přímé náklady, přechází na financování formou zpoplatnění. Poplatek SŽDC nepřinese nové finanční prostředky, dojde pouze ke změně zdroje financování,“ uvedl Pavel Tesař z tiskového oddělení SŽDC. „Poplatky by se měly vázat na jednotlivé spoje a počet jejich zastavení ve stanicích. Vliv bude mít i hmotnost vlaků,“ dodal. SŽDC tedy nepřistoupila na návrh, aby „ošlapné“ vycházelo z velikosti stanic, nádražních budov či počtu cestujících.


Na zastávce Pardubice-Opočínek bez služeb (krom přístřešků a rozhlasu) z téhož
spoje vystoupí dva šotouši a nenastoupí nikdo © PhDr. Zbyněk Zlinský

Podle SŽDC by to bylo složité z důvodu dostupnosti dat. „SŽDC zvolila pro určení ceny hmotnost vlaku, a to z toho důvodu, že to v současnosti byl jediný možný zástupný faktor kapacity vlaku (těžší vlak = více lidí), který umožnil před vydáním prohlášení o dráze zkoumat dopady zavedení na jednotlivé dopravce,“ vysvětlil Pavel Tesař. Z navrhovaného způsobu výpočtu „ošlapného“ podle hmotnosti vlaku může mít radost třeba náš černo-zlatý dopravce, jehož elektrické jednotky řady 480 mají hmotnost ve službě pouhých 150 tun - proti 385 tunám Pendolina ČD nebo například zhruba 430 tunám sedmivozové soupravy téhož dopravce v čele s lokomotivou řady 151. Radost ale nemusí mít cestující, jak před týdnem upozornila televize Nova, jež tu obavu vtělila přímo do titulku zprávy na svém webu: Zdražení jízdenek na vlak?


A přitom hmotnost lokomotivy i připojených vozů, zaznamenaná v „papírech“ vlaku, je
pochopitelně stále stejná (28.11.2013, Ústí nad Labem západ) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Jak vyplývá z jejího textu, otázka zůstává vskutku jen otázkou, protože žádný z oslovených dopravců zatím zdražení kvůli „nádražním“ poplatkům nechystá. Nicméně je ani nevylučuje. "Toto je zatím předčasné. Jisté je, že se nám zvýší náklady. Zda se to ale projeví v ceně jízdného, budeme muset spočítat," vysvětlil pro TN.cz mluvčí národního dopravce Radek Joklík. A právě České dráhy budou poplatky zatíženy nejvíce: Ty totiž přepraví ročně okolo 175 milionů cestujících. Podle odhadů by tak měly zaplatit zhruba 100 milionů korun. Leckoho možná napadne, že v jejich případě jde o (další) přelévání peněz z jedné státní kapsy do druhé, jaké dělá radost tak akorát bankéřům. Což by se ovšem mohlo (ba spíš mělo) vtáhnout na veškerou osobní železniční dopravu objednávanou ministerstvem dopravy či jednotlivými kraji.


Zkrátka važme (si) vlaky! (17.4.2008, Česká Třebová © PhDr. Zbyněk Zlinský

I když zkušenosti s aplikací poplatků (v Prohlášení o dráze nazývaných za použití přístupových komunikací pro cestující) zatím chybí, nic nebrání tomu, abychom se nad jejich principy a možnými dopady zamysleli a vyměnili si své názory. Jako východisko k diskusi nabízíme, jak je naším zvykem, tři možné (nikoliv však povinné či nepřekročitelné) okruhy otázek:

Domníváte se, že zatím představený systém poplatků za využití železničních stanic a zastávek je v pořádku?

Měly by se „nádražní“ poplatky promítnout do ceny přepravních dokladů, jako je tomu u poplatků letištních?

Nebylo by podle vás lepší, kdyby se „ošlapné“ platilo pouze za spoje vedené mimo závazek veřejné služby?

Úvodní ilustrační snímek: Vlak osobní dopravy ČD na kolejové váze (1.3.2010, Pars nova Šumperk)
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy