Modrý „krokodýl“ a jiné novinky z CZ LOKO Česká Třebová

25.9.2013 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Modrý „krokodýl“ a jiné novinky z CZ LOKO Česká Třebová

K těm novinkám patří nejen další vozidla právě přistižená v různých stádiích svého zrodu či přerodu, ale také investiční záměry ve skutečnost proměněné od doby, kdy jsme se spolu prošli českotřebovskou lokomotivkou naposled. Článek, navazující na nedávnou reportáž o prezidentské návštěvě v ní, nepostrádá ani zmínku o zahraničních aktivitách a jiných úspěších holdingu CZ LOKO.

 
 
 
 
 
 
Ačkoliv zástupci redakce internetového magazínu VLAKY.NET od jara 2004, kdy navázali neformální mediální spolupráci s vedením CZ LOKO, a.s., aby svým čtenářům představili nejprve závod v České Třebové, pak i provozovnu v Jihlavě, a v následujících letech poměrně často informovali o dění ve společnosti (viz níže Súvisiace odkazy), v roce loňském došlo v tomto směru k jistému útlumu. Naposledy jsme se na firemní půdě ocitli v prosinci 2011 při příležitosti slavnostního otevření haly pro výrobu a opravy elektrických točivých strojů, z něhož jsme přinesli nejen stručnou aktualitu, ale návazně i rozsáhlejší článek trochu obecnější povahy.
 

Dne 15.12.2011 se v montážní hale rodila lokomotiva 744.001-9 © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
To ovšem neznamená, že jsme produkci CZ LOKO nesledovali jinde. V červnu 2012 nám neunikla premiéra lokomotivy, kterou jsme při zmíněné příležitosti viděli teprve ve stavu zrodu, na 13. ročníku ostravských Dnů kolejové techniky, známých spíš pod svým internacionálním názvem Czech Raildays, o níž jsme informovali poměrně obsáhlým samostatným článkem, jakousi vizitkou onoho vpravdě revolučního stroje. Druhý exponát CZ LOKO, nevšední přestavba brejlovce, našel své místo v reportáži souhrnné. Obdobně jako letos obě vozidla, tentokrát z oboru traťových mechanismů, která holding reprezentovala na Czech Raildays 2013.
 

MVTV 2.2 004 měl premiéru dne 18.6.2013 na „Czech Raildays“ © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Nicméně není jedno a totéž vidět drážní vozidlo v naleštěném stavu kdesi na výstavě nebo moci sledovat (byť jen krátký okamžik) jeho zrod ve výrobním podniku. Proto můžeme být vděčni prvnímu přímo zvolenému prezidentovi České republiky (ať už si o něm myslíme cokoliv) za to, že nás opět přivedl na místa nad jiné zajímavá, na nichž jsme mohli krom oněch už známých oficialit zachytit také cosi nám železničním příznivcům bližšího. A navíc se dovědět mnohé zajímavé věci z úst nejpovolanějších. Naše (moje a Karlova) návštěva v České Třebové nemohla začít jinak, než složením povinné úcty „kostlivci“, hlídajícímu vchod do CZ LOKO.
 

„Kostlivec“ Jan Perner na pozadí příchodu do CZ LOKO z náměstí po něm nazvaného
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Náš vstup do objektu slavnostnosti chvíle příliš neodpovídal, neboť Karlovi se podařilo příliš rozmáchlým gestem smést popelník před vrátnicí, takže chvíli, než nás přišel uvítat náš hostitel, vyplnil úklidovými pracemi. Tím hostitelem byl, jako ostatně obvykle, personální ředitel CZ LOKO Mgr. Tomáš Brancuzský, který nás zprvu uvedl do toho dne médiím vyhrazené místnosti a poté se stal naším průvodcem po areálu, čas od času vyrušen nějakou organizační věcí, s prezidentskou návštěvou související. Vlastně jsem se podivoval (a jsem mu za ni neskonale vděčen) jeho ochotě se nám za daných okolností takovým způsobem osobně věnovat
 

Mgr. Brancuzský (v obleku) s Karlem (v bundě) v montážní hale © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Prohlídku jsme začali v montážní hale, která byla sice z části uchystána k slavnostnímu aktu, ale jinak se v ní čile pracovalo. Mimo jiné na vozidle, které tento článek uvádí v titulku, tedy někdejším motorovém voze 851.026-5 (Vagonka Studénka 69781/1968) Českých drah (naposled PJ Olomouc), teď už měřicím voze ETCS v majetku AŽD Praha a označeném 99 54 9165 001-7. Ten jsme si mohli sice vyfotografovat, ale jeho v soutěži vybraná vnější grafická podoba byla v tu chvíli ještě v utajovaném režimu, aby ji vlastník neuviděl dříve na internetu, než na vlastní oči. Utajení pominulo, když byl vůz o týden později předán ke zkouškám do ZC VUZ.
 

Měřicí vůz 99 54 9165 001-7 na malém zkušebním okruhu VUZ dne 19.9.2013;
zdroj: AŽD Praha
 
Modrého krokodýla jsem představil poněkud podrobněji výhradně proto, že šlo o zakázku výjimečnou a ojedinělou, jaké netvoří běžný výrobní program CZ LOKO. A takové, jak jsme se s nimi setkali v montážní hale i jinde, nebudu v textu představovat vůbec. Jednotlivá toho dne přítomná vozidla najdete v připojené galerii fotografií a technické údaje k nim na příslušných stránkách, dostupných z internetového katalogu produktů. V této souvislosti bych jen upozornil na skutečnost, že v něm je také odkaz na „pool“ CZ LOKO, tedy půjčovnu lokomotiv, kterou firma provozuje. Jeden takový případ jsem dokonce toho dne zachytil na zpáteční cestě.
 

742.703-2 CZ LOKO ve službách UNIDO s kmenovými 741.514-4 a 741.511-0 na pardubickém
hlavním nádraží © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Po prozkoumání montážní haly, jíž vévodila a na prezidenta čekala lokomotiva 744.001-9, jsme se na chvíli zastavili při k téže příležitosti zřízené výstavce strojů na kolejích u velké přesuvny. Z nich nás nejvíce zaujala lokomotiva 741.707-4, na jejímž čele se skvěl nápis CZ LOKO Polska, vztahující se k dceřiné společnosti se sídlem v Gliwicích, která má také svou internetovou stránku. (Další zahraniční dcerou holdingu, tentokrát litevskou, je společnost UAB „LOKOSERVIS“ Vilnius, která však podobnou prezentaci postrádá.) A cosi zajímavého jsme objevili také v pootevřených vratech protější lakovny, do nichž jsme pochopitelně nahlédli rovněž.
 

753.197-3 v lakovně © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Mgr. Brancuzský nás pak zavedl do míst, kde od naší poslední návštěvy jeho firma investovala do nemovitostí i jejich zařízení. Malá přesuvna z roku 1968 byla nahrazena novou a plocha pod ní zpevněna během loňské celozávodní dovolené a zprovozněna v srpnu 2012. V její blízkosti vyrostla nová zkušebna lokomotiv a bylo rekonstruováno přilehlé naftové hospodářství - obě zařízení byla uvedena do provozu na jaře 2013. Další nedávno ukončenou investiční akcí byla přestavba části motorárny, v níž se kdysi opravovaly elektrické točivé stroje, na specializované pracoviště pro opravy motorů Caterpillar, od nichž si firma v budoucnu hodně slibuje.
 

Nová opravna motorů Caterpillar © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Jistou investicí bylo také „zkrášlení“ místního posunovacího vozidla, označeného nejen číslem 704.703-8 a logem další dceřiné společnosti holdingu, CZ Logistics, s.r.o., ale také jménem Hanička. To nás sice na chvíli zaujalo, ale v zápětí se objevil objekt ještě přitažlivější - modrý krokodýl začal opouštět montážní halu, chvíli pózoval na přesuvně a posléze se usídlil na protější koleji, kde na něm probíhaly dokončovací práce, tentokrát v mnohem fotograficky příhodnějším prostředí. Není proto divu, že jsme mu věnovali opětovně svou soustředěnou pozornost a snažili se jej oba zachytit ze všech možných i v podstatě nemožných úhlů záběru.
 

Finální úpravy měřicího vozu 99 54 9165 001-7 (ex 851.026-5) © Karel Furiš
 
Poslední zastávkou naší prohlídky areálu (při níž jsme pro jistý nedostatek času některá pracoviště tentokrát vynechali) byla už v úvodu zmíněná hala pro výrobu a opravy elektrických točivých strojů (ETS), kterou jsme sice pomáhali slavnostně otvírat, ale v běžném provozu ji doposud nezastihli. Potěšilo nás nejen to, že její zaměstnanci mají stále co dělat (a to už i pro externí objednatele), ale i skutečnost, že si svého (ještě pořád nového) pracoviště váží. Nakonec to platí také o provozech ostatních - všude vládne pořádek a čistota, z podlah by se dalo jíst a ani v zapadlých koutech se nic nepovaluje. A to vždy, nejen při návštěvě hlavy státu.
 

Autor si prohlíží halu pro výrobu a opravy ETS © Karel Furiš
 
Zlepšující se pořádek nejen ve výrobních provozech, ale v celém areálu českotřebovské provozovny, je patrný na první pohled. Jak ale říká její šéf Petr Zemek, je to pořád jen začátek, psalo se v úvodu článku na toto téma, který vyšel v 18. čísle CZ LOKO, dobře vedeného podnikového zpravodaje. My jsme během exkurze mohli pozorovat, že na tom začátku nezůstalo. Ale dověděli jsme se při ní i jiné věci, z nichž některé pak zazněly i z pódia při slavnostním křtu lokomotivy 744.001-9, jak jej zachytilo video Karla Furiše. Přítomné manažery firmy jsme ovšem z pochopitelných důvodů příliš nevyslýchali - u vědomí, že řadu informací najdeme jinde.
 

Výrobní ředitel CZ LOKO Martin Malík zapózoval pro VLAKY.NET na pozadí 719.701-5 a
741.707-4 © Karel Furiš
 
A tuto možnost máte i vy, pokud nahlédnete do našeho archivu už zmíněného informačního zpravodaje CZ LOKO, popřípadě do přehledu aktualit, dostupného z horní lišty firemním webu, byť ten bohužel nabízí zprávy jen z relativně nedávné doby. Doporučuji využít především prvního uvedeného zdroje, který poskytuje takřka úplný přehled dění v CZ LOKO od doby, kdy nám jeho vedení začalo svůj časopis v elektronické podobě (jinde takto nedostupný) ke zveřejnění zasílat. Najdete v něm mnoho zajímavého, mimo jiné o produktech firmy a jejich uplatnění na domácím i (v ekonomice CZ LOKO stále významnějším) zahraničním trhu.
 

Lokomotiva TEM TMX 001 pro ruský trh měla premiéru na veletrhu „EXPO 1520“ roku 2011;
zdroj: CZ LOKO
 
Firma loni v zahraničí prodala přes 40 diesel elektrických lokomotiv především do Pobaltí, Běloruska a Ruska. Další pak mířily do Polska, Slovenska nebo na Balkán. A tento trend bude pokračovat i letos, kdy CZ LOKO plánuje hlavně díky novým projektům prodej svých lokomotiv v zahraničí ještě zvýšit, píše se ve výše odkázaném článku. Což je jistě sdělení pozitivní, i když na druhé straně klesající podíl zakázek od tuzemských provozovatelů drážních vozidel je do jisté míry varovný. Nakonec se o tom hovořilo i při prezidentské návštěvě v CZ LOKO a šéf firmy také při jiných příležitostech upozorňoval, že domácí zakázky podporují ty zahraniční.
 

Předseda představenstva a generální ředitel CZ LOKO, a.s. Ing. Josef Bárta při projevu
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Přes jisté stíny můžeme ovšem konstatovat, že holdingu CZ LOKO se vzdor ekonomické recesi až obdivuhodně daří, a spolu s jeho vedením a všemi pracovníky doufat, že tak tomu bude i nadále. Firma je nejen v dobré „kondici“ (což je oblíbený výraz současného ministra dopravy), ale hlavně nežije jen dneškem nebo ze dne na den - výše zmíněné investiční akce ukazují, že myslí hlavně na budoucnost. A nejen ony, takovýto trend najdeme ve všech sférách firemního konání, péčí o zaměstnance počínaje a vývojem nových kolejových vozidel konče. A nezapomíná ani na nezbytnou pozitivní vnější prezentaci sebe samotné i svých produktů
 

Mechanismus MUV 74.1 N KSF 001 se představil 18.6.2013 na „Czech Raildays“ v Ostravě
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Na dané téma by se dalo napsat ještě mnohé, ale už na úkor rozsahové únosnosti tohoto článku. Ostatně vše, co by kdo přímo v něm marně hledal, určitě najde v informačních pramenech pod odkazy v textu či na jeho konci Závěrem nezbývá než poděkovat personálnímu řediteli CZ LOKO Mgr. Tomáši Brancuzskému za čas a péči, jež nám v rámci svého „průvodcovského poslání“ věnoval, a vyjádřit svůj vděk i všem dalším pracovníkům firmy, kteří naši přítomnost v tom rušném dnu nejen snášeli, ale vycházeli nám všemožně vstříc. Snad si tuto přízeň udržíme i nadále a našim čtenářům v dohledné době z CZ LOKO zase cosi ukážeme a sdělíme.
 

Areál CZ LOKO Česká Třebová na fotomapě jako pomůcka k orientaci v článku i galerii;
zdroj: www.mapy.cz
 
Prameny a odkazy:
 1. CZ LOKO, a.s. - oficiální stránky
 2. CZ Logistics, s.r.o. - oficiální stránky
 3. Co nového v CZ LOKO - firemní zpravodaj v archivu VLAKY.NET
 4. Kategorie: Lokomotivy CZ LOKO – Wikipedie
 5. Nové lokomotivy CZ LOKO (formát PDF)
 6. Caterpillar – Wikipedie
 7. Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. - oficiální stránky
 8. AŽD Praha – Wikipedie
 9. AŽD Praha, s.r.o. - oficiální stránky
 10. Krokodýl AŽD si vybral nový kabátek - tiskové sdělení na stránce VLAKY.NET
 11. Motorové vozy 850 a 851 – Wikipedie (na stránce vyhledej „851.026“!)
 12. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Úvodní snímek: Měřicí vůz 99 54 9165 001-7 (ex 851.026-5) se dokončuje © Karel Furiš

Galéria

Súvisiace odkazy