Nahlédnutí do českotřebovského závodu CZ LOKO

18.3.2020 8:00 Jiří Řechka

Nahlédnutí do českotřebovského závodu CZ LOKO

V závěru své předchozí aktuality z „Městečka u Kostlivce“ jsem jejím čtenářům slíbil pokračování o doprovodném programu technické konference na téma vývoje posunovacích lokomotiv ve firmě CZ LOKO. Jím byla exkurze do výrobních provozů českotřebovské lokomotivky, dobře vám už známé z mnoha předchozích reportáží. Proto také moje současné dílko může být po stránce textové velice skromné a v bohatší části obrazové bude možná pro leckoho nepříliš objevné.

Do místa konání technické konference jsem z Prahy cestoval vlakem číslo rj 73. Přijel podle jízdního řádu, a tak mně zbývalo něco málo času na pár dokumentačních záběrů z probouzejícího se nádraží v České Třebové. Pak již nastalo hledání Kulturního centra. Nevěda, kde se přesně nachází, zvolil jsem tu delší cestu, jak už to tak bývá. Až jsem si v orientaci pomohl dotazem u procházející obyvatelky města. Po skončení vlastního oficiálního programu, o němž jsem tu už referoval, byla pro zájemce z řad účastníků akce organizována návštěva výrobních prostor místního závodu CZ LOKO a.s. Pokud to jde, tak se takováto nabídka zpravidla neodmítá, takže jsem mezi účastníky exkurze nechyběl.


Moderní ochranné pomůcky u historické haly © Jiří Řechka

V předchozí reportáži je zmíněna vlastní výroba trakčních motorů, podvozků a dalších komponentů. Ten nejhlavnější důvod, proč si ji firma zvolila, je skutečnost, že se z mnoha důvodů nedá spolehnout na externí dodavatele. A když jsem se zmínil o podvozcích, k nim na konferenci zaznělo, že výroba nových typů se zastavila na úrovni dosažené před dvaceti lety, což je jistě zajímavý detail. V hale montáže výroby a oprav lokomotiv za naší návštěvy probíhala zejména montáž lokomotiv řady 742.7. Při pohledu na opravovaný motor z produkce jejich kdysi tradičního dodavatele ČKD jsem si vybavil slova o skutečnosti, že v letošním roce v CZ LOKO jejich opravy po dlouhých letech končí.


Jeden z posledních motorů ČKD na opravě © Jiří Řechka

Jak už jsem věděl z tiskové zprávy ŽOS Zvolen, český státní nákladní železniční dopravce si zajistil opravy předmětných motorů právě u této slovenské firmy, v čemž jej budou následovat zřejmě i další provozovatelé lokomotiv z ČKD. Na prohlídku českotřebovské lokomotivky byla nakonec vyhrazena zhruba hodina, protože technická konference se poněkud protáhla a mnohým z nás odjížděl vlak domů něco po 16. hodině. Přesto jsem ještě měl možnost si vyfotografovat něco málo z provozu na nádraží. Poslední snímky v galerii jsou již přes okno vlaku číslo R 864, kterým jsem se vracel zpět do Prahy. Cestou jsem se snažil strávit plno nových informací a naplánovat zprávu o nich.


Poslední pohled z vlaku do areálu CZ LOKO © Jiří Řechka

Odkazy:

  1. CZ LOKO – Wikipedie
  2. CZ LOKO a.s. – oficiální web
  3. Česká Třebová – Wikipedie
  4. Česká Třebová (nádraží) – Wikipedie

Úvodní snímek: Opravovaná lokomotiva 704.703-8 © Jiří Řechka

Upravil a doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy