CZ LOKO: První 753.7 pro ČD CARGO

24.11.2008 15:30 PhDr. Zbyněk Zlinský Zdroj: CZ LOKO, a.s.

CZ LOKO: První 753.7 pro ČD CARGO

Nedávno se vydal z českotřebovské provozovny a.s. CZ LOKO na své působiště v SOKV Ústí nad Labem první ze třiceti rekonstruovaných "brejlovců" našeho státního nákladního železničního dopravce ČD Cargo. Modro-modrý stroj s označením 753.751-7 mají ještě do konce tohoto roku následovat další čtyři lokomotivy, které jsou zatím v různých stádiích rozpracovanosti. Vraťme se však v čase zpět.

 
 
 
 
 
V tomto článku, který zde byl zveřejněn dne 5.11.2008, mnozí postrádali snímky interiéru kabiny. Aktualizaci najdete tady.
 
Podle statistiky uvedené v časopise Dráha 9/2008 a.s. ČD Cargo dnem 11.7.2008 odprodala holdingu CZ LOKO, a.s. 30 zrušených lokomotiv řad 752, 753 a 750. Konkrétně stroje 750.180, 209, 223, 224, 240, 292, 311, 313, 322, 334, 335, 336, 341, 348, 356, 358, 364, 368, 752.001, 753.122, 171, 208, 233, 278, 337, 340, 344, 390, 391 a 405. Tato vozidla budou v letech 2008 až 2010 v českotřebovské lokomotivce rekonstruována na řadu 753.7 a obdrží označení 753.751 až 780. Majitelem modernizovaných lokomotiv se stane společnost ING Lease ČR s.r.o., která je bude formou leasingu našemu státnímu železničnímu dopravci pronajímat. To vše je zakotveno ve smlouvě ze dne 9.7.2008, o jejímž podpisu jsme vás informovali.
 
17.04.2008 - PJ Česká Třebová: řady mrtvých "brejlovců", v čele vlevo 750.400-4, vpravo 753.344-1 © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Obnova dieselových lokomotiv je součástí ambiciózního plánu ČD Cargo, které hodlá na obnovu vozového parku během dvou let vynaložit tři miliardy Kč. Rekonstruované stroje mají v provozu vydržet dalších 15 až 20 let, jak je uvedeno v tiskové zprávě ČD Cargo, a.s., vydané při této příležitosti. Podle smlouvy má být do konce tohoto roku dodáno 5, v příštím roce 13 a konečně roku 2010 posledních 12 nasmlouvaných modernizovaných strojů.
 
26.09.2008 - SOKV Ústí n.L.: 123.001-0 a 122.021-9 jsou sice krásně nalakované - ale staré © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Je docela zajímavé, že ČD Cargo začíná realizovat svůj inovační plán lokomotivami právě nezávislé trakce, když ty jsou pro tuto společnost spíše okrajovou záležitostí, neboť se podílejí na jejích celkových dopravních výkonech pouhými devíti procenty. Ve zmíněné tiskové zprávě je ovšem informace o tom, že se výhledově připravují také rekonstrukce některých řad lokomotiv elektrických. A nakonec někde se začít musí a ČD Cargo začíná pochopitelně právě tam, kde mají nejen s modernizací hnacích vozidel letité zkušenosti, ale také připraven vhodný, už hotový a v provozu osvědčený typ.
 
27.09.2003 - ČMKS Česká Třebová: stroje D753.721 a 720 pro Itálii © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
V České Třebové od roku 2002 úspěšně rekonstruují nevyužité „brejlovce“ Českých drah na typovou řadu 753.7, zprvu pro odběratele zahraniční (italské), později i pro naše nestátní dopravce (OKD Doprava a Unipetrol Doprava) a posléze také (i když pod řadovým označením 755) pro samotné České dráhy. Dvě další lokomotivy této řady postavily podle českotřebovské dokumentace pro a.s. Viamont Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s. Na předchozí výrobu nyní navazuje tato téměř miliardová (jak s mírnou nadsázkou psala média) zakázka pro ČD Cargo – a (mimo jiné) také dodávka dvou strojů pro další dceřinou společnost Českých drah, Traťovou strojní společnost, a.s.
 
19.05.2007 - PJ Praha Vršovice: 755.002-3 v rotundě © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Lokomotiva řady 753.7 pro ČD Cargo je podle vyjádření výrobce v podstatě shodná s dvěma stroji řady 755, které byly vyrobeny v roce 2005 pro České dráhy a nyní také patří jejich dceřiné společnosti pro nákladní dopravu, pro kterou jsou především určeny. Při rekonstrukci byly z výchozího stroje ponechány původní pojezd, hlavní rám, skříň i kabiny strojvedoucího. Původní spalovací motor K 12 V 230 DR z produkce ČKD byl nahrazen novým, výkonnějším a úspornějším motorem Caterpillar 3512 B DITA, který je přímo spojen s rovněž novým trakčním alternátorem 1FC2 631-6 firmy Siemens Drásov. Nově jsou řešeny také pomocné pohony včetně bloku chlazení.
 
Typový výkres řady 753 a nákres řady 755 © ČKD, CZ LOKO - ZOBRAZ!
 
Lokomotivní skříň má upravené čelníky s dosazenými deformačními prvky a je nově uložena na pryžokovových sloupcích. Do původních kabin strojvedoucího jsou namontovány nové řídicí pulty s integrovaným ovládáním jízdy a brzdy. Lokomotiva je vybavena ruční vřetenovou brzdou, elektricky ovládanou samočinnou tlakovou brzdou soustavy DAKO DK-GP, přímočinnou brzdou a elektrodynamickou odporovou brzdou, pracující ve spádovém a zastavovacím režimu. EDB funguje ve spolupráci s pneumatickou doplňkovou brzdou a je zajištěna také její součinnost s pneumatickou vlakovou brzdou. K výbavě lokomotivy dále náleží mnohočlenné řízení po národní lince přes UIC zásuvky, vlakový zabezpečovač MIREL VZ1, elektronická rychloměrná souprava TRAMEX RJE121.F a radiostanice TRS VS-67. Základní technické údaje uvádí tato tabulka:
 
Základní technické údaje
označení
753.751 - 780
rozchod
1 435 mm
uspořádání dvojkolí
Bo’ Bo’
přenos výkonu
elektrický, AC/DC
maximální rychlost
100 km/h
spalovací motor
Caterpillar 3512 B DITA
jmenovitý výkon
1 455 kW
trakční alternátor
Siemens 1FC2 631-6
trakční motory
ČKD TE 015
hmotnost ve službě
72,0 t
tažná síla (maximální/při trvalém výkonu)
202/127 kN
výkon EDB (spádová/zastavovací)
1460/1710 kW
délka přes nárazníky
16 660 mm
nejmenší poloměr projížděného oblouku
100 m při 5 km/hod
výrobce rekonstrukce
CZ LOKO
výrobce spalovacího motoru
Caterpillar
rok výroby
2008 - 2010
počet kusů
30
 
Jak už jsem psal už v úvodu, CZ LOKO má letos dodat prvních pět strojů pro ČD Cargo, jak je uvedeno ve zmíněné smlouvě. Proto byly práce na nich zahájeny bezprostředně po jejím podpisu a doposud vše probíhá podle plánu. Lokomotiva 753.751-7 byla v hrubé stavbě dokončena na počátku října 2008, dne 22.10.2008 jsme ji mohli zastihnout už nalakovanou (ale bez popisů) na zkušebně a následujícího dne už pojíždějící v kolejišti žst. Česká Třebová, 29.10.2008 se vydala na obrysnici do Kolína a o den později absolvovala TBZ v úseku Česká Třebová - Kostěnice a zpět. Dne 31.10.2008 byla oficiálně předána odběrateli a v současné době na ní ve výrobním závodě tým technických služeb CZ LOKO zaškoluje obsluhu z řad pracovníků ČD Cargo.
 
29.10.2008 - Česká Třebová: 753.751-7 odjíždí do Kolína © Martin Nezdara
 
Další čtyři lokomotivy letošního ročníku výroby se nacházejí v dílnách CZ LOKO v různém stupni rozpracovanosti, jehož výše v podstatě odpovídá pořadí podle jejich budoucích inventárních čísel. Nejblíže dokončení je tedy stroj 753.752-5, který byl dne 30.10.2008 přistaven do lakovny k finálnímu stříkání. Postup přeměny výchozích strojů vám přiblíží připojená galerie, kde najdete i pár snímků některých k modernizaci vyčleněných lokomotiv ještě z dob jejich provozu nebo už odpočinku v depech po vyřazení. A pro doplnění také obrázky obou strojů řady 755 ČDC či několika lokomotiv řady 753.7 jiných dopravců. 
 
26.09.2008 - Ústí n.L. západ: 753.725-1 + 753.726-9 OKDD s nákladem čekají na další jízdu © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
První rekonstruovaný stroj pro ČD CARGO, a.s., tedy 753.751-7, se po zaškolení obsluhy vydal do svého působiště v SOKV Ústí nad Labem, provozní jednotka Praha, provozní pracoviště Kralupy nad Vltavou, dne 14.11.2008. Zanedlouho jej tam bude následovat lokomotiva 753.752-5, která absolvovala dne 22.11.2008 TBZ v úseku Česká Třebová - Kostěnice a zpět a dnes ji zastihl náš českotřebovský dopisovatel Miloslav Bednář v hale tamní provozovny CZ LOKO, a.s. a pořídil tam žádané a zatím chybějící snímky z interiéru kabiny (další najdete na konci galerie):
 
24.11.2008 - CZ LOKO Česká Třebová: řídicí pult lokomotivy 753.752-5 © Miloslav Bednář
Prameny a odkazy:
  1. CZ LOKO, a.s.
  2. ČD CARGO, a.s.
  3. „Malý atlas lokomotiv 2009“, J.Bittner a kol., Gradis Bohemia, Praha 2008
  4. „Aktuální statistika“, in „Dráha“ 9/2008
  5. „ČD Cargo v první roce samostatnosti“, P.Kadeřávek – J.Pernička, in „Železniční magazín“ 8/2008
  6. Atlas lokomotiv
  7. Atlas hnacích vozidel ČD, průmyslu a jiných dopravců

Titulní snímek: 753.751-7 v areálu CZ LOKO Česká Třebová dne 29.10.2008 © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy