Ohlédnutí za Czech Raildays 2012

27.6.2012 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Ohlédnutí za Czech Raildays 2012

Kdyby nedošlo k rozdělení někdejšího „společného státu Čechů a Slováků“, tak by si letošní, už třináctý ročník Mezinárodního veletrhu drážní techniky, výrobků a služeb pro potřeby železniční a městské kolejové dopravy svůj internacionální přídomek snad ani nezasloužil. Tedy pokud jde o vystavovaná vozidla. Což ovšem neznamená, že v Ostravě v tomto směru nebylo co obdivovat.

 

 
 
 
 
Od prvního šroubku k modernímu kolejovému vozidlu, od pražce ke kvalitní trati - tak by se dala nejstručněji shrnout bez nadsázky komplexní nomenklatura veletrhu Czech Raildays, který i letos představí to nejmodernější z produkce především (ale nejen) českých výrobců. Tak zní úvodní věta textu Veletržních novin, které v květnu, jak bývá zvykem, přinesly nejen pozvánku na už tradiční akci, jež letos připadla na 19. až 22. června, ale také zamyšlení vybraných představitelů železniční dopravy a průmyslu nad aktuálními otázkami oboru. A VLAKY.NET, také tradičně, přicházejí s reportážní retrospektivou veletrhu, která tentokrát už měla svůj prolog.
 

744.001-9 je připravena ke své prezentaci na Czech Raildays 2012 © Karel Furiš
 
 Zahájení letošních Czech Raildays se formálně nelišilo od ročníků předchozích. Patřilo nejprve mažoretkám a posléze zástupcům pořadatelů, tedy společností M-Presse plus, s.r.o., Správa železniční dopravní cesty, s.o., České dráhy, a.s. a ČD Cargo, a.s., kteří z nájezdové rampy ostravského nákladového nádraží uvítali vystavovatele, novináře a další pozvané hosty. Po úvodním projevu manažera veletrhu Ing. Stanislava Zapletala se ujali slova náměstek generálního SŽDC, s.o. pro modernizaci dráhy Ing. Petr Šlegr a náměstek generálního ředitele Českých drah, a.s. pro osobní dopravu Ing. Antonín Blažek, který hovořil za celou skupinu ČD.
 

Ing. Antonín Blažek hovořil také o problémech, s nimiž se dnes ČD potýkají © Karel Furiš
 
Ten se, na rozdíl od spíš všeobecně pozitivně laděných proslovů svých předřečníků, zmínil také o některých otázkách restrukturalizační a úsporné povahy, které (nejen) jeho organizace musí řešit a naznačil, že se ve svém důsledku mohou dotknout také oné nákladové části ostravského hlavního nádraží, v němž se Czech Raildays od svého zrodu konají. Z čehož vyplývá nahlas nevyřčená otázka, zda k následujícímu slavnostnímu přípitku a nezbytnému přestřižení pásky, které se stalo zároveň symbolickým otevřením brány veletrhu pro širokou veřejnost, nedošlo na tomto místě letos naposled. Jiná tak výhodná lokalita by se asi těžko hledala.
 

Czech Raildays 2012 se oficiálně otvírají! © Stanislav Plachý
 
Než se spolu vydáme na virtuální procházku po kolejišti, které možná v budoucnosti zmizí, připomeňme si, že Czech Raildays nejsou jen exponáty na volné ploše a ve firemních stáncích, ale také odborná setkání. Letos byla připravena dvě – dvoudenní konference Aplikace cílů Bílé knihy EU o dopravě v podmínkách české železnice a seminář Trendy v oblasti infrastruktury a kolejových vozidel 2012. A nyní už můžeme přejít k exponátům, s nimiž se prostřednictvím svých přístrojů setkali dva naši reportéři – Karel Furiš, jenž přispěl většinou fotografií, a Stanislav Plachý, který pořídil i závěrečné video. (Další zástupci VLAKY.NET nám snímky nenabídli.)
 

V poslední den konání veletrh navštívil i náš kolega ze Slovenska © Karel Furiš
 
Nejvýznamnějším exponátem letošního ročníku ostravského veletrhu byla nepochybně unikátní novostavba motorové lokomotivy řady 744.0 z produkce CZ LOKO, a.s., kterou jsme si na tomto místě už představili. Týž výrobce pak návštěvníky zaujal zásadní přestavbou brejlovce, která dostala řadové označení 753.6. Jak se však můžeme dočíst v jejím popisu, výchozím strojem rekonstrukce může být též zástupce jiné řady: Vozidlo vzniklo komplexní modernizací řady 749 až 754 (případně odvozených typů). Tato skutečnost nepochybně hodně vypovídá o tom, jak malý podíl konstrukčních částí je při přerodu původní lokomotivy zachováván.
 

Zásadně modernizovaná lokomotiva 753.601-4 © Karel Furiš
 
Oprávněně velkou pozornost návštěvníků vzbuzovala veřejná (na rozdíl od té jen pro pozvané, o níž jsme zde referovali) premiéra jednopodlažní elektrické jednotky továrního typu 7 Ev, které má Českým drahám v několika provedeních pod společným obchodním názvem RegioPanter dodat ŠKODA VAGONKA, a.s. Vystavená třívozová stejnosměrná jednotka nesla označení 440.009-9 + 442.009-7 + 441.009-8, což naznačuje, že vozidla nejsou vyráběna chronologicky v pořadí inventárních čísel, ale spíš podle termínů předpokládaného nasazení v jednotlivých regionech, v tomto případě v kraji Ústeckém, Královéhradeckém a Pardubickém.
 

Elektrická jednotka 440.009-9 + 442.009-7 + 441.009-8 přitahovala pozornost © Karel Furiš
 
Zatímco devátý stejnosměrný RegioPanter si na předání příslušnému kraji musí počkat na ukončení procesu schvalování, další z dvoupodlažních jednotek CityElefenat od stejného dodavatele právě na veletrhu svůj domov našla: Již 76. soupravu z řady moderních patrových jednotek CityElefant dnes převzali náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Antonín Blažek a náměstek středočeského hejtmana Robin Povšík z rukou Jiřího Paruzy, ředitele výrobního závodu Škoda Vagonka, psalo se v úvodu tiskové zprávy. Z ní se můžeme také dovědět, že jde o první vozidlo z už poslední, osmikusové série elektrických jednotek řady 471.
 

„CityElefant“ inventárního čísla 76 čeká na své předání © Stanislav Plachý
 
Abychom zůstali u skupiny ŠKODA TRANSPORTATION, zmiňme se ještě o exponátu jejího šumperského člena Pars nova, a.s., který na tentokrát vystavil už dvacátého sysla, tedy řídicí vůz řady 961 s označením 80-30 020-9. Toto vozidlo bylo už magnetem veletrhu loňského a posléze se s ním mohla veřejnost seznámit při uvádění do zkušebního provozu nejprve v Brně a posléze v Ústí nad Labem. Reprízu na letošních Czech Raildays měla také přestavba lokomotivy řady 714 na pohon CNG, kterou opakovaně prezentovala Vítkovice Doprava, a.s. Z loňské premiéry pochází také asi jediná internetově dostupná souhrnná informace o tomto projektu.
 

Lokomotiva 714.811-7 na stlačený zemní plyn © Karel Furiš
 
Nyní obraťme svou pozornost opět k veletržním novinkám v oboru kolejových vozidel. V úvodu zmíněný nedostatek mezinárodnosti (pomineme-li vůz PKP Intercity, prezentující projekt InterCity Kino Polska) zachraňovaly firmy slovenské. ŽOS Vrútky, a.s. vystavila motorovou jednotku řady 861 pátého inventárního čísla a pojmenovanou Rozália, a kromě ní také přestavbu stejnosměrného peršinga na dvousystémový stroj řady 361. Ta společná prezentace obou produktů pro moravskou a českou veřejnost tak trochu připomínala jejich představení úzkému kruhu pozvaných ve výrobním závodě, o němž informovaly „spřátelené stránky“ obsáhlou reportáží.
 

Motorová jednotka 861.005-1 ZSSK © Stanislav Plachý
 
Týž slovenský dodavatel na letošním ostravském veletrhu premiérově prezentoval také modernizovaný jídelní vůz řady WRmee816 pro České dráhy, ale ten bohužel naše fotoreportéry vůbec nezaujal. Na rozdíl od kolegů z Želpage, kteří mu (naštěstí pro naše čtenáře) věnovali dokonce samostatný článek. Jestliže si Karel ani Staňa té „hospody“ nevšímali, budiž jim to nakonec připsáno jen k dobru. O to větší pozornost věnovali vagonu jinému, který se svým hnacím vozidlem sice nebyl ve své podstatě žádnou technickou novinkou, ale zato reprezentoval zapojení našeho národního železničního dopravce do právě probíhajícího fotbalového šílenství.
 

380.011-7 s vozem řady Ampz v barvách EURO 2012 © Karel Furiš
 
O jeho počátku jsme vás na tomto místě informovali formou reportáže a jak to celé dopadlo, víme zase odjinud. Zatímco ukázka fotbalového vlaku byla umístěna na čelném místě výtavní plochy, trochu v skrytu se daly najít další exponáty technicky zajímavější. Třeba akumulátorová posunovací lokomotiva Lok4Envi s označením A-415 vystavovatele Arrow line, a.s., nízkopodlažní tramvaj Evo2 z produkce Aliance TW Team či dvoucestné vozidlo DUO TRACKTOR HNJ-RP od SAZ s.r.o. Svým nevšedním zjevem zaujal trolejbus Solaris Trolino 18 AC Tramlook, opatřený elektrickou výzbrojí v dílnách ostravské firmy EKOVA ELECTRIC, a.s.
 

Futuristický trolejbus Solaris Trolino 18 AC Tramlook © Karel Furiš
 
O něm i o několika dalších vystavovaných vozidlech, jež nejezdí po kolejích a dokonce nejsou (na rozdíl od trolejbusů) ani drážními vozidly, se můžete dovědět z reportáží na webu věnovaném autobusům, které vyšly minulý týden ve čtvrtek a v pátek. Tady se zmíním jen o minielektrobusu Stratos LE 30 E, jenž je zajímavý také tím, že jej vystavovala firma, doposud se věnující výhradně drážním vozidlům, resp. náhradním dílům pro ně - SKD TRADE, a.s. Nebylo to jediné prezentované vozidlo toho druhu, ale další elektrobusy Karel pominul. Tedy až na SOR EBN 8 ze SOR Libchavy, spol. s r.o., u kterého zachytil aspoň interiér.
 

Řízení elektrobusu SOR EBN 8 © Karel Furiš
 
To mé konstatování nemá pochopitelně v žádném případě být výtkou, nakonec podobné věci při obcházení velkého množství objektů se při fotografování stávají i mně. Tentokrát jsem v Ostravě nemohl, ač jsem to původně plánoval, být osobně přítomen, takže jsem za onu práci, kterou tam svým způsobem za mne Karel odvedl, velice vděčný. A stejně jsem rád tomu, že se ozval Staňa se svým fotografickým příspěvkem, ale zejména s už zmíněným videem, které nabízí skutečnou virtuální procházku letošními Czech Raildays. To navíc zpracoval velice rychle a stejně tak je i zaslal, i když tak trochu nad rámec našich redakčních záměrů.
 

Video zachycující dění prvního dne veletrhu a nejvýznamnější exponáty © Stanislav Plachý 
Prameny a odkazy:
  1. Czech Raildays – oficiální stránky pořadatele
  2. Statutární město Ostrava – oficiální portál města
  3. Správa železniční dopravní cesty, s.o.
  4. České dráhy, a.s.
  5. ČD Cargo, a.s.
  6. Český železniční průmysl míří do Ostravy – pozvánka v Dopravních novinách
  7. Škoda přiveze do Ostravy regionální Regiopanter – informace v Dopravních novinách
  8. Video: Na veletrhu drážní techniky je k vidění i futuristický trolejbus – reportáž ČTK
  9. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Titulní snímek: 744.001-9, 380.011-7 a 440.009-8 vévodí expozici © Karel Furiš

Galéria

Súvisiace odkazy