Převratná novinka pro traťové hospodářství z CZ LOKO

17.3.2011 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Převratná novinka pro traťové hospodářství z CZ LOKO

Náhodný pozorovatel, který zahlédne žlutý motorový univerzální vozík s označením MUV 74.001, žádnou převratnost v jeho konstrukci zřejmě nezaznamená, nicméně jde vskutku o výrobek ve srovnání s obdobnými u nás používanými vozidly vpravdě revoluční, a to jak konstrukcí, tak také původem. Jihlavská provozovna CZ LOKO, a.s. se vydala zcela novým směrem.

 

 

 

Nikoliv snad v tom, že by doposud vozidla pro traťové hospodářství neopravovala a neprodukovala, ale poprvé pro toto odvětví postavila pomocníka zcela nového. A navíc nemá být jediným, po vozíku univerzálním mají přijít na řadu novostavby speciálních drážních vozidel už specifičtějšího určení, takže prototyp MUV 74.001 svým zrodem založil nejen novou řadu, ale i nový výrobní obor této provozovny CZ LOKO, a.s., která se ostatně nejen svým zaměřením, ale i podobou stále více mění z někdejší „pouhé“ opravny ve skutečnou výrobnu, schopnou dodat kolejová vozidla v poměrně širokém spektru – od lokomotiv až po traťové mechanismy. 

Vývoj a výroba

Jihlavě se začali problematikou motorových univerzálních vozíků hlouběji zabývat ještě v době, kdy tamní dílny nesly název ČMKS - Jihlavská lokomotivní společnost s.r.o., V září roku 2003 představila a.s. ČMKS Holding na 45. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně prototypovou rekonstrukce původního vozidla MUV 69 z produkce podniku Mechanizace traťového hospodářství Praha, označenou jako MUV 71.001. První přestavba vozíku, masově vyráběného v letech 1968 – 1991 nejen pro Československé státní dráhy, byla úspěšná a proto není divu, že nezůstalo jen u ní. Různým provozovatelům bylo takto upraveno celkem 5 muvek

V Jihlavě ovšem neustrnuli a pracovali na verzi vylepšené, která byla slavnostně představena novinářům a pozvaným hostům dne 4.11.2009 pod označením MUV 71.1.006, jak zaznamenala i naše reportáž. Tato „jedničková“ modifikace přinesla budoucímu uživateli, což byla konkrétně Správa železniční dopravní cesty, s.o., (SŽDC) kromě stávajících vylepšení původního vozidla, především v podobě pohodlné a bohatě prosklené kabiny, vyšší stupeň modernizace v oblasti pohonu, jehož základem se stal úsporný a ekologicky šetrný hnací agregát firmy Caterpillar, i další nové prvky, které jsou podrobněji uvedeny v popisu řady MUV 71.1
 
 
Na tomto místě je třeba se zmínit také o tom, že CZ LOKO, a.s. má ve své současné nabídce i jiný model modernizace původního vozíku MUV 69, který nese označení MUV 73 a jehož podstatou je, krom nové kabiny odlišného typu a jinak řešené remotorizace, především změna přenosu výkonu z původního mechanického, který zůstal zachován také u řad MUV 71 a MUV 71.1, na elektrický, střídavě stejnosměrný. Tato vozidla byla dodána pro pražské metro, které už dříve používalo nepříliš úspěšné „pracovní lokomotivy“ řady MUV 72. Byť nás tyto informace poněkud odvádějí od běhu vývoje, jsou klíčem k pochopení označení vozidla nového.
 
 
Na základě zkušeností z provozu předchozích rekonstrukcí, především řady MUV 71.1 u SŽDC, shromáždili konstruktéři CZ LOKO, a.s. řadu poznatků o soudobých požadavcích pracovníků traťového hospodářství na tento druh vozidla. Po jejich shrnutí a vyhodnocení došli k závěru, že jakkoliv dokonalá modernizace koncepčně zastaralého vozíku nemůže přinést jejich naplnění, a rozhodli se nabídnout organizacím spravujícím a udržujícím dráhy produkt zcela nový, byť po stránce celkového uspořádání vycházející z už léty osvědčeného vzoru. Tak vznikl a nedávno byl dokončen neadresný prototyp speciálního drážního vozidla typu MUV 74.
 
 
Popis
Motorový univerzální vozík typu MUV 74 je určen pro práce při údržbě a opravách železničních tratí všech druhů o rozchodu 1 435 mm (byt jsou pochopitelně připraveny i varianty pro jiné rozchody). Jeho maximální rychlost oběma směry je stanovena na 60 km/hod., ale při zkouškách vyvine rychlost o 10 km/hod vyšší. V praxi důležitou novou vlastností vozíku, danou jeho zcela nově zvoleným hydrostatickým přenosem výkonu, je schopnost pohybovat se při práci plíživou rychlostí v rozsahu 2 až 10 km/hod. Kromě přepravy osob, nářadí a materiálu může plnit další funkce pomocí různých nesených technologických zařízení. K jeho základní výbavě patří hydraulický nakládací jeřáb FASSI F80A.22.
 
 
Hlavní rám vozidla je svařen z ocelových profilů. Na jeho masivních čelnících jsou umístěny spřahovací a ochranné prvky, na bocích jsou pak navařeny 4 čepy, které jsou určeny nejen pro zvedání vozíku, ale případně též k nesení přepravovaných kolejnic. Pojezd, tvořený dvěma hnacími nápravami, je uložen na kyvných ramenech, která jsou prostřednictvím čepu a pružiny s hydraulickým tlumičem upevněna v rámu. Vypružení zadní nápravy je možno při jízdě s břemenem zavěšeným na hydraulickém jeřábu aretovat kvůli zajištění stability a zamezení vykolejení vozidla. Součástí pojezdu je také pískovací zařízení, působící na obě jeho nápravy. 
 
 
Hnací agregát vozidla je pružně uložen ve výsuvném rámu, usnadňujícím jeho vyjmutí, umístěném z větší části pod odklopnou kapotou za kabinou. Jeho základem je spalovací motor Caterpillar C 4.4, k němuž je přírubově namontován regulační hydrogenerátor pojezdu se sériově napojeným hydrogenerátorem pohonu hydraulického jeřábu. Oba jsou, stejně jako dva hydromotory pojezdu, z produkce firmy Bosch Rexroth. Celek hnacího agregátu doplňují další prvky pomocných pohonů a vodní chladič spalovacího motoru s před ním předsazeným chladičem hydraulického oleje, Výfuk od motoru je z tlumiče veden po zadní stěně kabiny. 
 
 
Brzdový systém vozíku tvoří brzda vzduchotlaká samočinná, vzduchotlaká přímočinná, zajišťovací a nouzová. Zdrojem stlačeného vzduchu je pístový kompresor firmy Knorr-Bremsce, který je součástí spalovacího motoru. Přístroje pneumatické brzdy jsou umístěny na brzdovém panelu, vzduchojem pod hlavním rámem, Mechanická část brzdy je tvořena 4 dvojitými oboustranně brzděnými brzdovými kotouči s vnitřním chlazením, nosiče brzdy s přítlačnými čelistmi a brzdovými válci jsou pružně připojeny ke kyvným ramenům náprav. Pneumatický systém slouží rovněž pro pískování dvojkolí a zvuková výstražná zařízení (houkačka a píšťala). 
 
 
Byť se už předchozí vozíky vyznačovaly prostornou a pohodlnou kabinou, řada MUV 74 jde v tomto směru ještě dále. Základem nového řešení je otočné stanoviště, které lze nastavit pro oba směry jízdy i kolmo na osu koleje. Ve srovnání s řadou MUV 71.1 jedno stanoviště odpadlo, což mj. umožnilo zvýšit obsaditelnost kabiny pracovní četou, pro jejíž přepravu slouží 6 sedadel podél stěn. Všechna okna kabiny jsou z bezpečnostního skla, její podlaha, stěny i strop jsou opatřeny hlukovou a tepelnou izolací. K pohodě osádky přispívá na motoru závislé i nezávislé vytápění, možnost přirozeného či nuceného větrání a klimatizace. 
 
 
K přepravě materiálu slouží ložná plocha o rozměru 7,2 m2 a další materiál, pracovní nářadí a pomůcky lze uložit do uzamykatelného kontejneru, který je umístěn přes celou šířku vozidla před zadní nápravou. Další dva kontejnery po stranách spalovacího motoru slouží k umístění baterií a drobnějšího nářadí. Pod rámem se nacházejí také nádrže na provozní hmoty. Vozidlo je opatřeno tažným zařízením pro přívěsné vozíky s průběžnou vzduchotlakou automobilní brzdou, nezbytným vnějším i vnitřním elektrickým osvětlením a dalšími prvky výbavy, jejichž podobu ozřejmí připojené fotografie. Základní technické a výrobní údaje shrnuje tabulka: 
 
Základní technické údaje
označení
MUV 74
rozchod
1 435 mm
uspořádání dvojkolí
Bo
přenos výkonu
hydrostatický
maximální rychlost
60 km/h
plíživá rychlost
2 – 10 km/h
spalovací motor
CAT C 4.4
jmenovitý výkon spalovacího motoru
96,5 kW
hmotnost
11,3 t
hmotnost ve službě
12.3 t
max. hmotnost s výstrojí a nákladem
17,3 t
max. tažná síla na háku (při 12,5 km/hod)
16,3 kN
délka přes spřáhla
7 730 mm
nejmenší poloměr projížděného oblouku
90 m
počet přepravovaných osob
1 + 6
celková hmotnost přivěšené zátěže (brzděné)
42,7 t
výrobce
CZ LOKO
výrobce hnacího agregátu
Caterpillar
výrobce hydrogenerátoru a hydromotorů
Bosch - Rexroth
rok výroby
2011
počet kusů
1
 Provoz
Vzhledem k tomu, že nový motorový univerzální vozík ještě pro provoz schválen není, bude tato kapitola velice stručná. Že jeho majitelem je zatím výrobce, to je zřejmé, a o jeho provozovateli informovala už v textu zařazená fotografie nápisů na budce – je jím člen holdingu CZ LOKO, a.s., firma CZ Logistics, s.r.o. Prototypové vozidlo zatím najíždí zkušební kilometry, jak už informoval jeden z dopisovatelů Stránek přátel železnic, který je zastihl při jedné z prvních jízd na kolejích SŽDC dne 17.1.2011 ve stručném článku o něm. Jaký osud MUV 74.001 po schválení Drážním úřadem čeká, je zatím zbytečné spekulovat, byť bude jistě příznivý.
 
Několik slov závěrem

Nedatované snímky, použité v textu, byly pořízeny dne 15.3.2011, kdy zástupci VLAKY.NET jihlavskou provozovnu CZ LOKO. a.s. na pozvání jejího vedoucího Jiřího Nováčka navštívili. Děkuji mu ještě také touto cestou za to, že svou vstřícností a časem, který nám osobně věnoval, umožnil vznik nejen této stati, ale také připravované už všeobecnější reportáže o všem dalším, co jsme v jeho království viděli. A také za ochotu, s níž promptně vyhověl mé prosbě o další podklady, které posloužily ke vzniku článku o vozidle, jemuž popřejme šťastnou cestu do světa. Na tu se zatím jen symbolicky vydává na krátkém videu Karla Furiše: 

Prameny a odkazy:
  1. CZ LOKO, a.s.
  2. Na koleje vyjíždí novinka... (tisková zpráva, která vyšla až po zveřejnění tohoto článku)
  3. Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.
  4. Bosch Rexroth Česká republika
  5. FASSI GRU S.p.A.
  6. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Titulní snímek: MUV 74.001 se vydává na zkušební jízdu © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy