Naše téma: Jedna jízdenka

22.6.2020 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Naše téma: Jedna jízdenka

V těchto vesměs tíživých časech potěší každá dobrá zpráva: Zmeškaný vlak už cestujícího nemusí mrzet tolik jako v minulosti. Pokud mu na peron přijede souprava jiného dopravce, může nasednout i do ní. Tedy v případě, že si koupil jednotnou jízdenku, s níž může na dané trase cestovat s jakoukoliv společností. Jde o novinku, kterou začalo ministerstvo dopravy testovat od neděle [14.6.2020] mezi Plzní, Mostem a Jirkovem a také na trati Česká Lípa – Rumburk. U povinně místenkových vlaků si musí cestující pořídit ještě rezervaci.

Takto uvedenou pozitivní zvěst, pocházející přímo z úst ministerských (přičemž na oficiálním webu Ministerstva dopravy o něčem takovém doposud není ani slůvko), přinesl internetový deník Lidovky.cz v pátek 19. června tohoto roku. „Máme podepsané všechny dopravce. V pilotním provozu si lidé kupují jízdenky na nádražích, přes internet zatím ne. Pokladní jim toto jízdné sami nabízejí,“ řekl LN ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Od prosince má být tato jízdenka k dostání pro všechny tratě. Její cena se odvíjí od základního tarifu Českých drah. Možnost jezdit na železnici s jedinou jízdenkou pro všechny dopravce je myšlenka stará už tři roky. Tehdy na projektu začali pracovat experti ministerstva dopravy, pokračuje autor článku Michal Pavec. Ve skutečnosti je zmíněná myšlenka mnohem starší, jak si i mnozí z nás pamatují.


Pilotní provoz jednotné jízdenky na mapě tratí a ve schématu;
zdroj: www.oneticket.cz

O historii systému jednotného tarifu se můžeme v příslušném hesle Wikipedie dočíst:Snahy o technologické sblížení odbavovacích systémů v Česku kulminovaly již v roce 2008. Sdružení pro dopravní telematiku tehdy zpracovalo projekt řešení a navrhlo, aby se Ministerstvo dopravy ČR stalo garantem tzv. národního dopravního standardu, který by zahrnul a respektoval již existující systémy a vytvořil centrální evidenci, v předchozích letech se hovořilo i o tzv. Národní dopravní kartě. Absence jednotného jízdného byla často uváděna jako jeden z důvodů, proč v Česku dosud proběhlo jen málo soutěží na dopravce pro závazkové vlaky. Vytvoření systému jedné jízdenky patří mezi programové priority vlády Andreje Babiše v oblasti dopravy. V první fázi se týká pouze železniční dopravy, pro autobusovou není žádný termín stanoven.


Ministr dopravy Karel Havlíček dotahuje dílo svých předchůdců;
zdroj: @KarelHavlicek_ - Twitter

Systém jednotného tarifu má svůj vlastní internetový portál, v jehož hlavičce sice figuruje původní označení, ale jinak je preferován (buď v zájmu dosažení „světovosti“ či z nedostatku invence) především (údajný) obchodní název produktu v angličtině - One Ticket, občas alternovaný jeho českým překladem – Jedna jízdenka. Leckoho jistě napadne, jak komicky v praxi zapůsobí, když bude cestující u pokladny požadovat třeba „dvě Jedna jízdenky do Mostu“. S použitím názvu anglického to jistě nebude vyznívat tak legračně (pokud si odmyslíme domorodou výslovnost), ale musíme proto prznit češtinu? Nakonec i výše citovaný redaktor Lidovek zůstává u původního a ničemu nevadícího označení „jednotná jízdenka“. Pak bychom si jistě dokázali představit, že náš pomyslný cestující chce „dvakrát jednotnou do Mostu“.


Úvodní stránka webu Systém jednotného tarifu - One ticket - Jedna jízdenka;
zdroj: www.oneticket.cz

Ale obraťme svou pozornost k tomu, co ta „ministerská“ jízdenka podle svého webu nabízí a umí. Proč jedna jízdenka? Na českou železnici vstoupili v uplynulých letech noví dopravci. Na dálkových linkách i v regionech dnes provozuje osobní vlaky 13 společností. Vlaky i služby se tak leckde výrazně mění, jednoduchost a propojitelnost železnice však musí zůstat zachovány. Proto vzniká Jedna jízdenka pro všechny. Setkáte se s ní i pod názvem OneTicket. Ty myšlenky zní nepochybně velice rozumně a kdekoho při jejich čtení asi napadne, proč se nezrodily v hlavách kompetentních činitelů už před tím, než těch dnešních 13 dopravců vypustili na tratě, Bylo by to nejen logické, ale také hospodárné – odpadly by mnohé pracné a nákladné snahy s budováním a rozvíjením leckterých dílčích tarifních a odbavovacích systémů.


Vlaky dopravců Die Länderbahn CZ a České dráhy na lounském nádraží
(20.1.2020) © Helmut Böhme

Jízdenka je v uvedeném zdroji charakterizována jako: Univerzální - OneTicket platí napříč dopravci, ve všech spojích. Snadno přestoupíte mezi vlaky různých společností. Jednotná - Zaručuje vám ochranu práv cestujících, především při nenadálých událostech, které vám mohou zkomplikovat cestu. Ohleduplná - Myslí na cestující s postižením a usnadňuje plánování všem, kdo vyžadují asistenci. Otevřená - Usnadňuje dojíždění díky neomezeným traťovým, nebo dokonce celorepublikovým variantám. Flexibilní - Neváže se na konkrétní spoj, ale můžete si libovolně vybrat spoj v den platnosti. V brzké době přibude i snadná volba místenek. OneTicket je tarifně otevřená jízdenka za férovou cenu. Platíte podle projetých kilometrů bez ohledu na dopravce. Máte také možnost jezdit neomezeně po celé železniční síti za jednotnou cenu.


Ceník Systému jednotného tarifu pro 1 – 600 tarifních kilometrů
(kliknutí do náhledu otevře celý v PDF)

Na daném portálu je sice tlačítko označené Tarifní podmínky, ale v tuto chvíli bohužel není funkční. Nicméně jednotlivé jejich prvky najdeme ne jedné stránce. Tarif nabízí kromě jednotlivých jízdenek jednosměrných a zpátečních i časových jízdenek traťových také jízdenky síťové. Cestujte neomezeně všude tam, kde platí OneTicket. Platíte pouze jednou, bez ohledu na počet cest. Od prosince 2020 můžete jezdit po celé železniční síti se síťovou jízdenkou. V některých spojích může být vyžadováno dokoupení místenky. Součástí tarifních podmínek jsou rovněž různé slevy: zpáteční (5 %), pro děti od 6 do 18 let, studenty, seniory a držitele průkazů ZTP či ZTP/P (75 %) a na zpáteční jízdné k návštěvě dětí v ústavní péči (50 %). Děti do dovršení 6 let a průvodci držitelů průkazu ZTP/P nebo asistenční psi jezdí bezplatně.


Smluvní přepravní podmínky jsme pro vaše pohodlí stáhli a archivovali
(kliknutí do náhledu otevře celé v PDF)

K problematice tarifu můžeme ještě doplnit některé další informace z prvního citovaného zdroje: Vychází ze základního tarifu společnosti ČD, určeného cenou za ujetý kilometr. Slevy, které mají lidé u svých dopravců, v tomto případě neplatí. Třeba u zmíněných ČD mohou lidé za 450 korun ročně dostat každou jízdenku o 25 procent lacinější. „Aby pro ně bylo zajímavé si pořídit jednotnou jízdenku, zavedlo ministerstvo dopravy tarif nazvaný 25. Když si ho koupí od nás za 550 korun (abychom ČD nezvýhodnili a neporušili soutěž), získají stejnou slevu, ale na spoje všech dopravců,“ uvedl ministr. Pokud chce mít zákazník zajištěnou sedačku, musí si stejně jako dnes zajistit místenku. U povinně místenkových vlaků, jako je třeba Pendolino ČD, je rezervace nutná. Zda zadarmo, či za poplatek, je na zvážení konkrétního dopravce.


Do pilotního provozu jednotné jízdenky je zapojen i dopravce RegioJet ÚK
(20.1.2020, Ústí nad Labem hl.n.) © Helmut Böhme

Volba tohoto tématu se někomu může zdát předčasná, protože pilotní provoz systému jednotného tarifu funguje teprve týden, ve velice skromném rozsahu a mezi našimi čtenáři se tudíž zatím zřejmě jen nesnadno najde někdo, kdo s ním má osobní zkušenost. Ale už za půl roku by se měl týkat každého uživatele železniční dopravy na území České republiky, takže si určitě zamyšlení a výměnu názorů zaslouží. Ať už s využitím následujících inspiračních otázek nebo bez něj.

Zamlouvá se vám ten systém jednotného tarifu?
Je jeho název One ticket/Jedna jízdenka
vhodný?
Jak byste univerzální cestovní doklad nazvali vy?

Úvodní obrázek: Konkurence mate cestující (20.6.2020, Pardubice hl.n.) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy