Na žďárském nádraží získala své zázemí policie

6.4.2018 8:00 Luděk Šimek

Na žďárském nádraží získala své zázemí policie

Po ČSD zdědily ČD a nedávno převzala SŽDC velké budovy a rozsáhlé pozemky, které při dnešní organizaci práce a počtech zaměstnanců nemůže využít. Proto nevyužité objekty pronajímá firmám i institucím. Jedním z příkladů velice účelného využití nádražních prostor je Žďár nad Sázavou, kde se 3. dubna uskutečnil slavnostní akt předání čtyř kanceláří v 1. patře Policii České republiky.

 

 

 

Žďár nad Sázavou leží na druhém hlavním tahu Praha – Brno, na trati 250 Kúty – Břeclav - Brno – Havlíčkův Brod, z níž zde odbočuje trať 251 Žďár n.S. – Nové Město na Moravě – Tišnov. Trať Brno - H. Brod je poměrně mladá, byla zprovozněna jednokolejně v r. 1953 a zdvojkolejněna v r. 1958. Místní trať 251 je starší – zprovozněna v r. 1905.


Dvorana vyzdobená Bohumírem Matalou

Přijel jsem do Ždáru trochu s předstihem před tiskovou konferencí, na niž mi přišla pozvánka, abych si prohlédl současný stav nádražní budovy. Projektoval ji brněnský architekt František A. Krejčí, postavena byla v r. 1964 a velice vkusnou výzdobou odjezdovou dvoranu i hlavní vchod opatřil Bohumír Matal. Před výpravní budovou se nachází a přímo na ni navazuje autobusové nádraží, a to už dávno, z dob, kdy tato návaznost zdaleka nebyla ještě v módě. V současnosti budova svítí novotou – byla rekonstruována v letech 2011 a 2012 včetně podchodu a nástupišť, které byly vybaveny výtahy.


Mozaika u vchodu do výpravní budovy z ulice

Tolik slova chvály. Vstup do nádražní haly však byl pro mne zklamáním. Těšil jsem se, jak si dám chutný oběd, vždyť dobře pamatuji, jak perfektně tu fungovala restaurace a jak v ní bývalo plno nejen v pracovní dny, když ještě Žďárské strojírny jely na plné obrátky, ale i o sobotách, kdy jsme tu čekávali na vlak po turistických výšlapech Vysočinou. A dnes nic – restaurace i bufet zrušeny, jen jakási prodejnička zákusků se krčí v rohu, zato na celou halu páchne popcorn. Trochu větší a rozmanitějším sortimentem vybavenější je pekařství, mající vchod zvenku od autobusového terminálu, je to ale jen prodejna bez možnosti posedět, dát si kávu ...


Aspoň něco, když už nic …

To už se přiblížila 13. hodina a v malé příjezdové dvoraně, toho dne pro veřejnost uzavřené, se začali scházet aktéři malé slavnosti – zástupci SŽDC, médií i vysocí policejní důstojníci. Přivítala nás tisková mluvčí SŽDC Bc. Kateřina Šubová. Poté se ujal slova náměstek generálního ředitele SŽDC pro správu majetku Tomáš Drmola: Převzetím správy nádraží jsme vedle příprav modernizací řešili i využití stávajících volných prostor. Staničním budovám chceme zachovat jejich základní dopravní roli, ale současně podpořit i jejich celospolečenský význam. Administrativní prostory na žďárském nádraží jsou několik let nevyužívané. Poloha výpravní budovy je ideální, blízko centra města a v místě většího pohybu občanů. Pracoviště policie svojí přítomností výrazně zkvalitní prostředí nejen na samotném nádraží, ale i v jeho blízkém okolí. Připomněl i další investiční akce, které jsou letošními prioritami SŽDC a je o nich zmínka i v tiskové zprávě. Nezapomněl ocenit i to, že sídlo policie na nádraží znamená zvýšení bezpečnosti cestujících – on si kdejaký živel rozmyslí páchat něco v místech, kde pravidelně vídá muže v policejních uniformách, případně i s pejskem při noze (pravě o psech bude ještě řeč).


Plk. Karel Sehnal, Tomáš Drmola, Kateřina Šubová

Tím, kdo nové prostory přebíral, byl plk. Mgr. Karel Sehnal, náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina pro vnější službu. Mimo jiné uvedl: Chtěl bych poděkovat především vedení, ale také ostatním pracovníkům Správy železniční dopravní cesty za vstřícnost při všech jednáních o možném využití prostor v administrativní části nádražní budovy. Jsem velice rád, že se nám podařilo navázanou spolupráci dovést do cíle a naši policejní kynologové tak získali v rámci územního odboru ve Žďáru nad Sázavou do užívání kvalitní zázemí pro svoji práci. Velkou výhodou z hlediska zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku ve městě a jeho okolí je také umístění nové služebny.


Nechyběl ani slavnostní přípitek

Přišel na řadu i nezbytný slavnostní přípitek a noví nájemníci nás pak pozvali o patro výš, do svého nynějšího sídla, aby nás provedli prostorami nedávno rekonstruovanými, jako celá budova. Mají zde zázemí – čtyři kanceláře s příslušenstvím kuchyňky a sociálním vybavením, což představuje asi 20 % plochy výpravní budovy.


Reportérka krajské televize zpovídá funkcionáře policie

Kromě uniformovaných policistů nás zde vítal i jeden čtyřnohý v kožiše: Budou zde sídlit policejní kynologové, přišla proto řeč na psy, na jejich výcvik, na to, že i oni jsou specialisté, vycvičení třeba na vyhledávání osob nebo drog nebo možných ohnisek požárů. Zástupci médií tu měli možnost vyzpovídat přítomné představitele zúčastněných složek, a tak padl i dotaz na náměstka GŘ SŽDC, zda se neuvažuje o obnovení vlastní železniční policie. Osobně jsem se toto snažil iniciovat v r. 2006 v parlamentě. Bohužel v dohledné době není vůle na tom něco měnit.


Rekonstrukce mostu přes Sázavu mezi Havlíčkovým Brodem a Okrouhlicí

Cestou domů jsem se pak z okna vlaku mohl přesvědčit o pokračování jedné z dalších staveb SŽDC – rekonstrukce 2. traťové koleje mezi Havlíčkovým Brodem a Okrouhlicí. 1. kolej byla rekonstruována již loni.

Úvodní snímek: Jeden z uživatelů nové služebny

Galéria

Súvisiace odkazy