Jak pokračuje rekonstrukce třineckého nádraží

27.3.2015 8:00 Karel Furiš

Jak pokračuje rekonstrukce třineckého nádraží

Koncem loňského roku jsem se zúčastnil slavnostního zahájení modernizace třineckého nádraží. Ze zahájení stavby přestupního terminálu, jak je stavba pojmenována, poté byla na tomto místě zveřejněna reportáž. Asi po dvou měsících jsem staveniště opět navštívil, abych zdokumentoval průběh stavby a seznámil vás s tím, jak práce pokračují.

 

 

 


Na první pohled nebylo vůbec patrné, že se něco v budově děje. Při dalších návštěvách jsem opět přijel zdokumentovat stav. To už bylo vidět, že se zde pracuje na plné obrátky. Vrchní byty v původní výpravní budově se pomalu ruší a kousek po kousku se snižuje výška stavby. Vůbec první práce začaly v levé straně budovy směrem od vstupu z ulice. Při minulých návštěvách ještě fungovala odbavovací hala a přístup na nástupiště.


Odbavovací hala dne 12.1.2015 © Karel Furiš

Ten je v dnešní době vybudován nouzově a celá větší polovina haly již prochází rekonstrukcí. Zmizely veškeré stánky s občerstvením, které budou od nového roku opět v provozu již v nově přebudovaných prostorách. Z důvodů rekonstrukce zde mezinárodní denní spoje v relaci ČD nezastavují a nezatěžují zbytečně stanici v nouzovém provozu. Většina spojů zde projíždějících zastavuje v nově vybudované zastávce Třinec město o níž jsme taky přinesli reportáž.


Napěťová výluka dne 16.3.2015 © Karel Furiš

Práce na koridou v nedalekém Českém Těšíně vyžadují občas napěťové výluky a směrem od Bohumína po Třinec musí být nasazeny stroje nezávislé trakce. Více se dovíte z obrazové přílohy této stručné reportáže a také z videozáznamů, číslováním navazujících na první díl, který byl součástí reportáže předchozí. Najdete je pod následujícími odkazy: Terminál Třinec 2, Terminál Třinec 3 a …


Terminál Třinec, díl čtvrtý © Karel Furiš
 
Určitě to nebyla poslední návštěva tohoto místa. Plánuji, že zhruba jednou za měsíc Třinec opět navštívím, shromáždím nezbytné aktuální informace a zejména obrazové podklady a následně budu naznačeným způsobem čtenáře našeho internetového magazínu o postupu přestavby informovat. Uvidíme, zda se stavba včas dokončí, aby mohla být z části financována i z podpory Evropské unie.
 

Přestavba výpravní budovy z 2. nástupiště dne 16.3.2015 © Karel Furiš
Odkazy:
  1. Třinec - Wikipedie
  2. České dráhy, a.s. – skupina
  3. Město Třinec – oficiální webový portál
  4. Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko - oficiální stránky
  5. Železniční trať Bohumín - Čadca – Wikipedie
  6. Třetí železniční koridor – Wikipedie
  7. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Úvodní snímek: Průčelí křídla výpravní budovy do ulice dne 2.3.2015 © Karel Furiš

Upravil a doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy