Tratě v okolí Prahy a z Kolína do Brna pokrývá signál GSM-R

2.12.2015 8:00 Jiří Řechka

Tratě v okolí Prahy a z Kolína do Brna pokrývá signál GSM-R

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) zavedla digitální rádiový systém GSM-R na tratích Praha – Králův Dvůr, Praha – Benešov a Praha – Lysá nad Labem. Tato stavba byla v listopadu letošního roku ukončena. Druhá stavba se dotýká objízdné trasy 1. tranzitního železničního koridoru v traťovém úseku Kolín – Havlíčkúv Brod – Křižanov – Brno.

Tento úsek bude definitivně ukončen v únoru 2016. Slavnostní ukončení obou staveb proběhlo dne 1.12.2015 v pražském sídle SŽDC v Dlážděné ulici.

 

 

Sešli se tam představitelé zúčastněných orgánů a organizací i další hosté. včetně zástupců médií, mezi nimiž nechyběl ani internetový magazín VLAKY.NET. Slavnost a tiskovou konferenci zahájil Petr Dušek, PR manager IDMZ. Po úvodu předal slovo Mgr. Milanu Ferancovi, náměstkovi ministra dopravy. Ten vyslovil poděkování všem, kteří se podíleli na realizaci této stavby, zmínil se, že na naše poměry proběhla rychle a že se bude v podobných stavbách dál pokračovat.


Mgr. Milan Feranec, náměstek ministra dopravy © Jiří Řechka

Jako další vystoupil Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury. Také on poděkoval všem, kteří se podíleli na realizaci tohoto důležitého projektu. Řekl, že stavba byla finančně zajištěna Státním fondem dopravní infrastruktura a spolufinancována Evropskou unií z Fondu soudružnosti. Za investora, tedy státní organizaci SŽDC, promluvil Ing. Petr David z její Stavební správy západ, který má tuto problematiku na starosti. Ten přítomné seznámil s celou historií budování této sítě.

Řekl, že z dalších probíhajících staveb v této sféře je před dokončením úsek Cheb – Vojtanov, což je propojení do Německa. V příštím roce má dojít k dokončení stavby Znojmo – Šatov. Zmínil se také o dalších probíhajících a připravovaných stavbách. Jako poslední vystoupil Ing. Petr Vítek, zástupce zhotovitele, jímž je firma Kapsch. Ten přítomné seznámil s technickými parametry budovaných sítí GSM-R.


Ing. Petr Vítek, společnost Kapsch © Jiří Řechka

Zmínil se, že došlo k návaznosti na síť německých drah, poté na síť rakouských drah a před několika měsíci byl tento systém spuštěn i na Slovensku, na koridoru Bratislava – Žilina, přičemž pro nás je důležitý úsek Žilina – Čadca státní hranice. Zatím chybí propojení Bratislava – Kúty. Po podrobném seznámení s technickými parametry sítí GSM-R na těchto dvou stavbách byla prezentace ukončena.

Na závěr Ing. Petr Vítek také poděkoval všem společnostem, které se podílely na slavnostně ukončovaných stavbách. Poté došlo ke slavnostnímu přestřižení pásky a slavnost byla ukončena. Více podrobností k dané problematice najdete v následujících odkazech. Za normálních okolností by mezi nimi byla jako zdroj příslušná tisková zpráva, ale ta bohužel do doby přípravy této aktuality k dispozici nebyla.


Slavnostní přestřižení pásky © Jiří Řechka

Prameny a odkazy:

  1. Správa železniční dopravní cesty, s.o.
  2. Státní fond dopravní infrastruktury
  3. Kapsch Česká republika
  4. GSM-R – Wikipedie
  5. GSM-R: SŽDC buduje nové technologie – článek v Železničáři 5/2005
  6. Síť GSM-R na webu SŽDC
  7. Ministr Ťok: Evropský standard GSM-R propojí českou železnici s rakouskou - ParlamentniListy.cz

Úvodní snímek: Program setkání u vchodu do zasedací místnosti © Jiří Řechka

Upravil a odkazy doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy