Do Jakartovic už zase jezdí osobní vlaky

4.8.2014 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Do Jakartovic už zase jezdí osobní vlaky

V sobotu 5.7.2014 přesně v 8:40 vyrazil od 1. nástupiště ve stanici Opava východ první Hvozdnický expres, neboli osobní vlak na trať 314 Opava východ - Jakartovice. Prakticky 3 měsíce zde nebyla možná přeprava osob, poté, co Krajský úřad Moravskoslezského kraje zrušil objednávku osobních vlaků na trati. Velká vlna odporu ze stran zástupců obcí a přes cca 3500 podpisů pod peticemi měly naštěstí kladný výsledek, alespoň pro letní turistickou sezónu roku 2014 …

 

 

 

Tak zní úvod mírně potěšující zprávy na stránkách Opavského železničního klubu, jenž celou „kauzu“ v kostce shrnuje. Ač jsme samotnému obnovení provozu na trati nebyli reportážně přítomni, můžeme je zde přece jen zaznamenat na základě obrazových dokumentačních podkladů, které při jízdě Hvozdnickým expresem pořídil náš ostravský reportér právě o dva týdny později. A při té příležitosti také rozvinout už nastíněné informace o okolnostech zániku i znovuzrození poslední dobou mediálně „ostře sledovaných vlaků“ na zbytku této už 122 let existující lokálky, vedoucí původně z Opavy do Horního Benešova. Její současnou podobu přibližuje mapa:


Trať číslo 314 a obce Mikroregionu Hvozdnice na turistické mapě; zdroj: www.mapy.cz

Jestliže někdo na výřezu z mapy postrádá oblast od Svobodných Heřmanic k Hornímu Benešovu, najde ji v článku z oboru drážní archeologie, který jsme zde publikovali na sklonku zimy. Ten je věnován jak historii tratě celé, tak dokumentaci jejího pro osobní dopravu nevyužívaného úseku Jakartovice – Svobodné Heřmanice a zejména stop už snesené koleje dál do Horního Benešova. Lze jej tedy chápat a výhodně využít jako úvod k této stati a mimo jiné porovnat úroveň cestování v režii našeho národního dopravce a dopravce soukromého. Byť nasazená vozidla jsou téhož typu, jejich vybavení i provozování se přece jen různí.


809.307-2 jako Os 23408 Opava východ - Jakartovice v cílové stanici dne 8.3.2014
© Ing. Martin Řezáč

Nyní obraťme svou pozornost k novodobé historii tratě, či přesněji k zajištění osobní dopravy na ní. Dne 11.2.2014 přinesl Opavský deník článek, začínající dvěma chmurně vyznívajícími větami: Vlakům na trati vedoucí z Opavy do Jakartovic zvoní umíráček. Osobní doprava by v tomto úseku už od 7. dubna 2014 neměla být dále provozována. Příčinou nevůle Moravskoslezského kraje osobní vlaky na trati číslo 314 nadále dotovat byla jejich minimální vytíženost. Tuto skutečnost přiznávali také někteří starostové dotčených obcí, jak se můžeme dovědět z textu původní zprávy. V té době tam jezdilo 8 párů spojů v pracovní den a o víkendu o 1 resp. 2 méně:


Jízdní řád trati číslo 314 do 6.4.2014 a po tomto datu; zdroj: SŽDC

Jak je patrno z předchozí přílohy, v článku naznačený horší scénář se naplnil a o víkendu 5. a 6.4.2014 nastalo masové loučení s osobními vlaky mezi Opavou a Jakartovicemi, jak zaznamenali třeba členové Opavského železničního klubu (OŽK) ve své kronice událostí z provozu. Už před tím ovšem probíhala a dokonce byla ukončena jedna z petičních akcí za zachování osobní dopravy na Heřmaničce, jak trati místní důvěrně (i když duplicitně) říkají. Nebudeme zde popisovat celý proces, vedoucí k částečnému vyhovění i jinými způsoby vznesených požadavků, spokojíme se s odkazem na zprávu o kladném výsledku, která se objevila poměrně brzy.


Heřmanička“ naštěstí neosiřela na dlouho © Karel Furiš

I když spojů bude daleko méně než do 6. dubna, kdy tratí projel poslední "krajský" vlak, starostové i krajský úřad se shodli na jejím rozšíření. Konečná už nebude v Jakartovicích jako posledních devět let, ale vrátí se až do Svobodných Heřmanic, píše se v oné výše odkázané zprávě. Ač k tomu poslednímu zatím nedošlo, ostatní záměry naplněny byly a vybraným dopravcem se stala akciová společnost Railway Capital. Ta na své čerstvě zřízené internetové stránce zveřejnila stručné sdělení: Dne 4. 6. 2014 byla podepsána ve Slavkově u Opavy smlouva s Mikroregionem Hvozdnice o zajištění veřejné dopravy na trati Opava východ – Jakartovice v létě 2014.


Logo vybraného dopravce na voze 810.623-9 © Karel Furiš

Dlužno dodat, že vlastní prezentace společnosti tak docela neodpovídá skutečnostem, které o ní lze zjistit z veřejně dostupných podkladů. Například nahlédnutí do úplného výpisu z obchodního rejstříku dokládá nejen opakovanou změnu zaměření a názvu firmy i jejího vedení, ale také fakt, že v době podpisu zmíněné smlouvy nebylo provozování drážní dopravy předmětem její činnosti. A neměla ani nezbytnou licenci k provozování drážní dopravy; ta byla vystavena až 6.6.2014, ovšem s datem platnosti od 1.8.2014, jak se lze také přesvědčit ze znění příslušné listiny. Nelze však popřít, že v ní uvedený Ing. Jan Šatava je odborníkem na slovo vzatým.


Ing. Šatava se svými názory nikdy netajil (kliknutí do náhledu otevře celý rozhovor)

Jestliže budoucímu dopravci na trati číslo 314 chyběly některé formální náležitosti, neplatilo totéž o vozidlech. V souladu s přesvědčením Ing. Šatavy, že moderní vozidla jsou pro lokálky drahá, pořídili si postarší, a to poněkud zvláštním způsobem, popsaným v nedávném rozhovoru, který „král lokálních tratí“ poskytl zpravodajskému portálu E15.cz. Konkrétně šlo o tři motorové vozy ze Slovenska, které byly původním majitelem (slovenským dopravcem ŽSSK, a.s.) vyřazeny jako nepotřebné. Jedná se o vozy 810.391 (z depa Fiľakovo), 810.492 (z depa Nové Zámky) a 810.623 (z depa Poprad-Tatry), jak uvádí článek OŽK o přípravách provozu.


810.623-9 jako „Hvozdnický expres“ v Jakartovicích © Karel Furiš

Obnovení osobní dopravy mezi Opavou a Jakartovicemi s předstihem avizovala různá lokální i celostátní média a dne 1.7.2014 se příslušné oznámení objevilo také na webu společnosti KODIS. V něm ovšem nestálo, že doprava je zajišťována ve spolupráci se společností Rail systém, jak naopak uváděla už v úvodu citovaná zpráva OŽK. Tou spoluprací je myšlena skutečnost, že Rail system s.r.o. je coby držitel platné licence a dalších nutných dokladů reálným provozovatelem vlaků. Vozidla pro trať číslo 314 byla opravena a jsou udržována i deponována v Krnově, což nabídlo možnost odtud do Opavy a zpět místo strojových jízd zavést veřejné spoje:


Jízdní řád „Hvozdnického expresu“ (po kliknutí do náhledu se otevře celý ve formátu PDF)

Na závěr zbývá zdůraznit, že předchozí zmínky o „nedostatcích“ akciové společnosti Railway Capital neměly být snad její kritikou, ale poukazem na skutečnost, jak složitými cestami se obnovení osobní dopravy na „Heřmaničce“ ubíralo. A samozřejmě popřát všem zainteresovaným, aby se jejich chvályhodné snažení setkalo s úspěchem a pokud možno vedlo k dalšímu rozšíření nabídky vlaků na této trati. Přitom nezapomeňme, že Ing. Šatava a jeho spolupracovníci podobnou snahu vyvíjejí i na dalších lokálkách. A nyní již dejme prostor obrazové dokumentaci jednoho dne s Hvozdnickým expresem, jak ji 19.7.2014 pořídil náš ostravský reportér.


Cesta „Hvozdnickým expresem“ © Karel Furiš 

Prameny a odkazy:

 Úvodní snímek: 810.623-9 jako „Hvozdnický expres“ v Jakartovicích © Karel Furiš

Galéria

Súvisiace odkazy