ŽOS Trnava dodá elektrické jednotky pre ČD a opraví vozne ČD Cargo

14.10.2020 16:00 Ľudovít Tóth Zdroj: ŽOS Trnava - tlačová správa

ŽOS Trnava dodá elektrické jednotky pre ČD a opraví vozne ČD Cargo

ŽOS Trnava sa v konzorciu so spoločnosťou Škoda Transportation v súčasnej dobe podieľa na výrobe 25 kusov elektrických jednotiek radu 660 a 661 pre Železničnú spoločnosť Slovensko. Počas decembra 2019 zástupcovia Juhomoravského kraja podpísali zmluvu s firmou Škoda Transportation na dodávku 29 nových elektrických jednotiek. Začiatkom nasledujúceho roka oslovila spoločnosť Škoda Transportation firmu ŽOS Trnava s návrhom na spoluprácu pri realizácii tohto projektu.

„Naša spoločnosť bude vyrábať pre Škodu Transportation v obidvoch projektoch spolu 62 kusov vložených vozňov. Finálne tiež oživujeme 23 elektrických jednopodlažných jednotiek EMU 220 a EMU 310 pre ZSSK, a zároveň budeme oživovať samostatné vložené vozne v počte 29 ks pre Juhomoravský kraj ako súčasť EMU 310. Do týchto jednotiek sa komfortne zmestí až 310 cestujúcich,“ hovorí generálny riaditeľ ŽOS Trnava Miloš Kyselica.


Výrobná hala N068: zľava jednotka 661.006 a vložené vozne 661.109-9 a 661.107-3

Forma spolupráce so Škoda Transportation je štruktúrovaná v projektoch tak, že Škoda vyrobí hrubé stavby skríň, podvozky a trakčné sety, ktoré bude dodávať do ŽOS Trnava. ŽOS Trnava bude realizovať aj povrchovú úpravu, montáž vložených vozňov elektrických jednotiek EMU310 a oživovanie samostatných vložených vozňov. Následne budú oživené vložené vozne transportované zákazníkovi.

Spolupráca na projekte ČD pre Juhomoravský kraj sa začne v roku 2021 a jednotky budú odovzdané klientovi do konca roku 2022.


Hala N068: zľava vložené vozne 661.110-7 a 661.109-9 a hlavový vozeň 661.806-0

„Sme radi, že sme nášho partnera našou prácou presvedčili o tom, že v trnavskej ŽOS-ke nájde kvalitu,“ hovorí generálny riaditeľ ŽOS Trnava Miloš Kyselica. „Ekologické české elektrické jednopodlažné jednotky RegioPanter sú medzi cestujúcimi veľmi obľúbené a som rád, že realizáciou takýchto projektov rozvíjame naše skúsenosti v novom segmente - výrobe elektrických vlakových jednotiek.“

ŽOS Trnava sa vďaka vybudovanej štruktúre širokého portfólia zákazníkov z celej Európy posledné roky stále viac zameriava aj na revízie nákladných vagónov pre významné európske spoločnosti. ako sú Deutsche Bahn, rakúske OBB či švajčiarske SBB a podobne. Kapacita závodu v oblasti revízii je až 6 000 vozňov ročne. Najnovšou zákazkou je revízia 750 nákladných vagónov pre ČD Cargo, ktorá sa bude realizovať v rokoch 2021/2022.


Areál ŽOS Trnava s prvými jednotkami radu 661 pre ZSSK

V oblasti strojárskej výroby ŽOS Trnava tiež uzatvorila nový kontrakt s významným partnerom v oblasti výroby koľajových vozidiel. Ide o výrobu zváraných podskupín vagónov, ktoré budú dodávané do viacerých závodov objednávateľa ako komponenty pre finálnu montáž. Keďže ide o rozšírenie výrobného sortimentu, znamená to pokrytie časti výrobnej kapacity ŽOS Trnava z dlhodobého hľadiska, pričom plánovaná produkcia predstavuje pre rok 2021 objem tržieb na úrovni 1 mil. € s potenciálom ďalšieho nárastu v nasledujúcich rokoch.


Výrobne dokončené prvé tri jednotky 661.001, 661.002 a 661.003

ŽOS Trnava, a.s. je najväčšou dielňou na opravy železničných vozňov v strednej Európe. Korene ŽOS Trnava siahajú k prvej opravovni železničných vozňov na území Slovenska. Už v auguste 1925 bola vo Vozovke Trnava vykonaná prvá revízia na nákladnom vozni. Podnik mal vtedy 63 zamestnancov. V októbri 1994 vznikla akciová spoločnosť ŽOS Trnava, a.s. Spoločnosť vyrába nové nákladné železničné vozne, vykonáva revízie nákladných a osobných železničných vozňov, ich prestavby a modernizácie, opravy podvozkov, brzdových komponentov, ťahadlového a narážacieho ústrojenstva, výrobu a opravy dvojkolesí. V súčasnosti pracuje v ŽOS Trnava približne 1500 zamestnancov. ŽOSka je najväčšou dielňou na opravy železničných vozňov v strednej Európe s ročným obratom 100 miliónov eur. Mimo Slovenska smeruje takmer 80 % jej výkonov. Viac informácií nájdete na firemnom webe.

Úvodná snímka: Hlavové vozne 661.802-9, 003-4 a 801-1 ako súčasť výrobne dokončených prvých
troch jednotiek pre ZSS
K (pozri veľkú)

Upravil PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy