Elektrické jednotky na našich kolejích: něco málo úvodem

6.3.2009 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Elektrické jednotky na našich kolejích: něco málo úvodem

Elektrické jednotky se na naše koleje dostaly o něco později, než jejich sestry poháněné spalovacími motory. I když jen v jistém smyslu, pokud k oněm druhým započítáme trofejní motorové jednotky německé. Jinak tomu bylo přesně naopak. Navíc jejich předchůdci, elektrické vozy, jsou spojeny se samými počátky rozvoje závislé trakce na území někdejšího Československa a předešly zde dokonce elektrické lokomotivy.

 
 
 
 
 
Předchozí řádky naznačují, že v této stati bude řeč o historii osobní dopravy vedené zmíněnými vozidly, ale nejen o ní. Stejně, jako tomu bylo už v případě (prozatím) dokončeného seriálu o motorových jednotkách, jde o úvodní povídání k obdobnému populárně laděnému souboru článků o jednotkách elektrických. Aby byl vstup do něj i pro méně znalého čtenáře pohodlný, dovolím si do něj zahrnout také trochu teorie, i když jde vlastně o opakování toho, co bylo už uvedeno v prvním dílu seriálu o jednotkách nezávislé trakce. 

Příměstský vlak vedený klasickou soupravou (06.01.2009 - Hradec Králové-Březhrad) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Elektrická jednotka versus souprava elektrického vlaku

Vzhledem k tomu, že u nás neznáme zvláštní kategorii přípojných vozů elektrické trakce a v soupravách s vozy elektrickými se přípojné vozy už ani běžně neprovozují, zdálo by se, že rozlišení je jednodušší, než v případě trakce motorové. Ale ve skutečnosti to pravda tak docela není. Mimo jiné také proto, že se vyvíjí jak odborná terminologie, tak také konstrukce vozidel. O tom se však přesvědčíme v dalším textu i následujících dílech seriálu. Zatím se spokojíme s obecnou odbornou definicí:

Jednotka je v provozu nedělitelná souprava sestavená z lokomotiv nebo hnacích vozů nebo hlavových hnacích vozidel a vložených a řídících vozů, schopná vyvíjet tažnou sílu na obvodu kol. Elektrická jednotka je jednotka s elektrickými vozy nebo hlavovými hnacími vozidly elektrické trakce. Vlastně nespokojíme, protože ta definice je v jistém ohledu poněkud nedokonalá.

Příměstský vlak vedený elektrickou jednotkou (06.01.2009 - Hradec Králové-Březhrad) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Za hlavní odlišnost elektrické jednotky od soupravy elektrického vlaku můžeme vskutku považovat to, že je v běžném provozu nedělitelná a její vozy lze od sebe odpojit jen dílensky. Druhým atributem, o němž se definice výslovně nezmiňuje, je to, že elektrická jednotka je vždy konstruována jako vratná čili obousměrná. Což sice může být elektrický vlak (s použitím dvou hnacích vozidel či hnacího a řídicího vozidla) také, ale nebývá to pravidlem.

Další výhrada k uvedené definici spočívá v tom, že složení elektrické jednotky může být z hlediska pohonu také jiné; zejména hnací vozidla nemusí být nutně hlavová. Obecně (ale také konkrétně u nás) se můžeme setkat s těmito podobami složení jednotek:

 • dva elektrické vozy (a případně vozy vložené) – např. řada 451 ČD,
 • elektrický a řídicí vůz (a případně vozy vložené) – např. řada 471 ČD,
 • dva řídicí vozy a vložený vůz/vozy (segment/segmenty) hnací – např. řada 425.95 ZSSK,
 • distribuovaný pohon (hnací jsou i některé či všechny vozy vložené) – např. řada 680 ČD.   
Souprava ucelené jednotky s řídicím vozem a lokomotivy na příměstském vlaku (03.07.2004 - Bad Schandau) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Kromě toho existuje také varianta na pomezí elektrického vlaku a elektrické jednotky, totiž souprava ucelené jednotky řídicího vozu s vozy vloženými a elektrické lokomotivy, jejímž asi nejznámějším příkladem z poslední doby jsou vlaky Railjet ÖBB a kterou hodlá provozovat také ZSSK. Nová řešení do klasického terminologického rámce nezapadají. V některých případech ovšem i u vozidel starších můžeme mít pochybnosti, zda jde o elektrickou jednotku či elektrický vlak. Týká se to třeba dnešních řad 560 a 460 ČD a ZSSK, které jsou dokonce takto alternativně označovány. Aby to bylo ještě zajímavější, v poslední době DB razí pro hlavový hnací vůz objednaných elektrických patrových jednotek nový termín řídicí vůz s pohonem.
 
Ve zmíněném obecném článku o jednotkách motorových jsem se pokusil shrnout hlavní výhody této koncepce proti vlakům klasického řazení. Vyzvedl jsem tam jejich obousměrnost, možnosti využití některých konstrukčních zvláštností pohonu (hnací moduly), pojezdu (společné podvozky sousedních vozů) i vnitřního uspořádání (instalace sanitárních buněk jen do některých vozů) či mezivozových přechodů (téměř plnoprůřezové a komfortnější). A jen jsem se dotkl oblastí dalších, např. sladění výkonu a hmotnosti či aerodynamiky.
 
Mezivozový přechod příměstské elektrické jednotky řady 463 "Civia" RENFE (13.06.2007 - u Mataró) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Ing. Ondřej Řepka v zajímavém seriálu Železničního magazínu o vysokorychlostní dopravě (konkrétně v jeho sedmém dílu v čísle 8/2008) uvádí tyto výhody moderních ucelených elektrických jednotek proti vlakům vedeným lokomotivou: 
 • optimalizace trakčních parametrů: jednotka má na rozdíl od vlaku s proměnlivým počtem vozů relativní stálou hmotnost, jíž odpovídá optimálně dimenzovaný trakční pohon;
 • minimalizace hmotnosti vlaku: lokomotiva představuje neužitečnou zátěž zvyšující hmotnost klasického vlaku, elektrické jednotky jsou provozně levnější;
 • zvýšení poměrné adhezní hmotnosti: ucelená jednotka s distribuovaným pohonem má daleko výhodnější poměr adhezní a celkové hmotnosti vlaku, což je důležité zejména u zastávkových vlaků;
 • zvýšení podílu elektrodynamického rekuperačního brzdění: elektrická jednotka může být při pohonu 50% a více dvojkolí brzděna převážně pomocí EDB a rekuperací snižovat náklady na trakční energii;
 • snížení hmotnosti na dvojkolí: na rozdíl od klasického vlaku lze zejména o jednotek s distribuovanými trakčními i pomocnými pohony dosáhnout téměř rovnoměrného zatížení všech dvojkolí v zájmu co nejnižšího namáhání trati;
 • zvýšení provozní spolehlivosti: konstrukce ucelených jednotek umožňuje zdvojení (či dokonce vyšší zmnožení) trakčních i pomocných agregátů;
 • aerodynamika: ucelená jednotka je konstruována jako co nejdokonalejší aerodynamický celek, včetně mezivozových přechodů;
 • dvousměrnost: koncepce vratnosti řeší nejen problém úvraťových stanic, ale především umožňuje rychlé obraty v koncových bodech spojů;
 • odklon od spřahovacího standardu UIC: zde nejde snad ani tak o výhodu, jako spíš o nový jev, naznačující budoucí všeobecné opuštění už archaického klasického spřahovacího a narážecího ústrojí.

Spřažení příměstských elektrických jednotek řady 447 RENFE (07.06.2007 - Blanes © PhDr. Zbyněk Zlinský

Zmíněné výhody jsou důvodem skutečnosti, že elektrické jednotky se v poslední době celosvětově stále více prosazují v příměstské, regionální a částečně i dálkové osobní železniční dopravě. A jsou také jedinými vozidly, která jsou prakticky použitelná v dopravě na vysokorychlostních železničních tratích.

Z (pre)historie elektrických jednotek u nás

V teoretické části jsem se věnoval výhradně elektrickým jednotkám a elektrické vozy jsem pominul. Co je to elektrický vůz či elektrický motorový vůz, jak se někdy také říká, je vcelku jasné. Definice z výše použitého zdroje je jednoduchá: Elektrický vůz je hnací vůz elektrické trakce, závislé vozby. Hnací vůz je hnací vozidlo, které je vnitřně uspořádané pro přepravu osob nebo nákladu, popřípadě obou současně.

Nicméně tuto část historickou naopak elektrickými vozy zahájím, protože, jak už jsem naznačil na samém začátku, v nich u nás (čímž myslím území někdejšího Československa) vzala počátek celá železniční doprava v závislé trakci. I když ve skutečnosti musím začít nikoliv na železnici, nýbrž v ulicích měst, protože první elektrické vozy vyrazily na naše koleje právě tam.

Historická tramvaj č. 78 "Bovera" (ex Ústí n.L., r.v. 1929) jezdí na tramvajové síti uvedené do provozu r. 1897 (22.09.2007 - vozovna DP Liberec) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Na přelomu 19. a 20. století u nás vzniklo několik tramvajových systémů, z nichž některým (především úzkorozchodným) jejich dlouhé mimoměstské úseky dodávaly charakter elektrické malodráhy, čemuž někdy odpovídal i smíšený provoz, zajišťovaný nejen elektrickými vozy, ale také lokomotivami: 

rok
město
rozchod
poznámka
rok
město
rozchod
poznámka
1891
Praha
1435
Letná
1901
Most
1000
 
1895
Teplice
1000
 
1902
Mar.Lázně
1000
 
1895
Bratislava
1000
 
1905
Opava
1000
 
1896
Praha
1435
-> Vysočany
1909
Č.Budějovice
1000
 
1897
Liberec
1000
 
1909
Jihlava
1000
 
1899
Olomouc
1435
 
1909
Ostrava
760
-> Karviná
1899
Ústí n.L.
1000
 
1911
Český Těšín
1000
 
1900
Brno
1435
 
1912
Ostrava
760
-> Michálkovice
1900
Jablonec n.N.
1000
 
1913
Bohumín
760
 
1901
Ostrava
1435
město
1913
Košice
1435
 

Průkopníkem elektrické trakce u nás byl František Křižík, který nejen stál u zrodu prvních dvou pražských tramvajových tratích, ale jako první přivedl elektrický vůz na koleje skutečné železnice. Stalo se tak na počátku dubna 1899, kdy s tramvajovým vozem amerického původu poháněným bateriemi uskutečnil pokusné jízdy na trati z Prahy do Dobříše. Přes jejich kladný výsledek se tento způsob pohonu u nás v praxi osobní železniční dopravy nikdy neuplatnil, na rozdíl od jiných zemí. Příčinu lze hledat zřejmě v náročných sklonových poměrech našich lokálek. Nicméně akumulátorové lokomotivy u nás, byť míře nepatrné, už tou dobou jezdily.

Akumulátorová lokomotiva (Ringhoffer 1916) při posunu (05.05.2007 - Výtopna Jaroměř) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Tento český Edison se ovšem zasloužil také o to, že byla na našem území postavena první železniční trať s elektrickým provozem v celém Rakousku–Uhersku. Šlo o dodnes existující místní dráhu z Tábora do Bechyně, na níž byl provoz zahájen 21.6.1903. A jak jinak, než elektrickými vozy. Po trati normálního rozchodu a napájené z dvoustopého trakčního vedení 2 x 700 Vss se rozjely nejprve dva elektrické vozy řady BCDa Společnosti místní dráhy Tábor – Bechyně (pak řada 20 KkStB a M 400.0 ČSD), k nimž byly později dokoupeny ještě dva další. Všechny dodala Ringhofferova strojírna v Praze a jejich elektrickou výzbroj vyrobila (pochopitelně) firma Křižík.
 
V roce 1938 byla trať rekonstruována na napájení jednou trolejí s napětím 1 500 Vss, rekonstrukcí nutně prošly i elektrické vozy. Vůz inventárního čísla 4 roku 1939 vyhořel a byl o dva roky později nahrazen vozem novým, který vyrobila Královopolská strojírna Brno s elektrickou výzbrojí z plzeňské Škodovky a dostal označení M 410.001.
 
Elektrický motorový vůz M 400.001 z roku 1903 v čele historického Os 11810 do Bechyně (28.08.2004 - Tábor )© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Elektrické vozy na Bechyňce zajišťovaly smíšený provoz v plném rozsahu až do r. 1956, kdy sem byly dodány dvě lokomotivy řady E 422.0 (dnes řada 100). Soumrak alektrických vozů nastal po roce 1962, kdy byly na tuto trať předisponovány některé předválečné elektrické lokomotivy z pražského uzlu po jeho přepojení na napětí 3 kVss.
 
Zmíněné "kapesní bobiny" pozdější řady 100 lze ovšem v jistém smyslu považovat také za elektrické vozy, protože svým služebním a zavazadlovým oddílem nesou jeho znaky - podle výše uvedené definice elektrického vozu jde vlastně o vozidlo vnitřně uspořádané pro přepravu osob nebo nákladu. (Ostatně obdobně jako úzkorozchodné motorové lokomotivy řady TU 47.0, dnešní 705.9.) 
 
"Kapesní bobina" je vlastně také elektrický vůz (28.08.2004 - PJ Tábor) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Jestliže jsem se o táborsko-bechyňské elektrické dráze poněkud rozepsal, stalo se tak z důvodu její priority v celém středoevropském prostoru. Následující tratě s provozem elektrických vozů, které byly u nás postaveny na počátku 20. století, si teď dovolím uvést už jen v celkovém chronologickém přehledu s hlavními údaji jejich původní podoby a odkazy na další zdroje:
 
rok
trať
rozchod
napájení
vozy (řada ČD)
poznámka
1903
1435
2x700 Vss
M 400.0
 
1904
760
550 Vss
M 24.0 (ex TREŽ)
el. vozy od r. 1957
1908
1000
1500 Vss
M 25.0, M 26.0,
M 28,0, M 48.0
síť dokončena
r. 1912
1909
760
900 vss
M 24.0
 
1911
1435
1200 Vss
M 201.0
 

Jak je z přehledu vidět, osobní (a vlastně veškerá) doprava v elektrické trakci v té době u nás probíhala jen na vzájemně izolovaných tratích místního významu. Nebylo divu – o elektrickém provozu na tratích hlavních se u nás začalo vážněji uvažovat až na počátku 20. let minulého století a prvním reálným krokem k tomu byla elektrizace pražského železničního uzlu, dokončená v roce 1928. Další etapy následovaly až v době po druhé světové válce; hlavní tah z Ústí nad Labem do Čierné nad Tisou se dočkal souvislého trolejového vedení v roce 1962, přičemž práce na prvním elektrizovaném úseku trati ze Žiliny do Spišské Nové Vsi byly zahájeny v roce 1949.

Lokomotivy z pražského uzlu E 423.001 (Adamov 1927) a E 436.004 (ČKD 1928) později jezdící na Lipence a Bechyňce (30.06.2007 - depozitář NTM Chomutov) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Proto není divu, že první poválečné dodávky nových elektrických hnacích vozidel zahrnovaly elektrické vozy jen ojediněle a elektrické jednotky ještě vůbec. A to vzdor tomu, že se o provozu „elektrických vlaků“, jak se tehdy říkalo, uvažovalo, dokonce na vládní úrovni, už v souvislosti se zmíněnou předválečnou elektrizací pražského uzlu. Kromě zajištění příměstské dopravy v okolí hlavního města elektrickými jednotkami padaly návrhy na využití lehkých elektrických vozů i na tratích odlehlejších, třeba z Tanvaldu do Liberce.

Je zajímavé, že zatímco se později koncepce elektrických jednotek u nás přece jen prosadila, elektrické vozy se už s jedinou výjimkou u nás nově po válce nevyráběly ani nenakupovaly. I když ta jediná poválečná dodávka byla vlastně naplněním objednávky ještě z roku 1943, kdy Slovenské železnice zadaly u Evidenční kanceláře českomoravských továren na vagóny Praha-Smíchov výrobu tří úzkorozchodných čtyřnápravových elektrických vozů pro trať Trenčianská Teplá – Trenčianské Teplice. Ty nakonec dodala Vagonka Tatra Studénka v roce 1951 pod původním řadovým označením M 46.0 (později EMU 46.0 a posléze 411.9).
 
Elektrický vůz 411.903-8 (ex M 46.003) z roku 1950 (16.05.1994 - Trenčianska Teplá)© Václav Vyskočil
Co následovalo

Jak už jsem naznačil, koncepce využití elektrických jednotek, ve světě už celkem běžná, se nakonec prosadila i u nás. Nebyl to proces lehký ani jednoduchý, ale o tom si povíme více v dalších dílech, které budou věnovány vývoji, výrobě, popisu a provozu jednotlivých jejich řad. Tady se zatím omezím jen na jejich chronologicky řazený výčet. Ten ostatně může do budoucna sloužit k orientaci v seriálu, který bude vznikat patrně už nepříliš uspořádaně, podle toho, jak se mi postupně nashromáždí podklady.

První u nás vyrobenou elektrickou jednotkou byla stejnosměrná řada EM 475.0 pro příměstskou dopravu, jejíž dva prototypy byly postaveny ve Studénce s elektrickou výzbrojí tehdejších Závodů V.I.Lenina v Plzni v letech 1959 – 1960. Stalo se tak na základě objednávky Ministerstva dopravy z roku 1955. Šlo o čtyřvozovou jednotku složenou ze dvou řídicích a dvou vložených vozů, přičemž všechny byly hnací (každý měl jeden hnaný a jen běžný podvozek). Nadčasovost tohoto řešení podtrhovala také převážné nízkopodlažní („hlubinná“) stavba vozů i aerodynamický tvar jejich skříně.
 
Elektrická jednotka 420.959-9 z roku 1968 (05.05.2008 - RD Poprad) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
V roce 1963 vyrobila Vagonka Tatra Smíchov ve spolupráci s ČKD Trakce prototyp úzkorozchodné třívozové elektrické jednotky řady EMU 89.0 (dnes 420.95) pro Tatranské elektrické železnice. Sériová výroba těchto vozidel, koncepčně vycházejících z tramvají typové řady T 3, se rozběhla po prototypových zkouškách a dlouhém zkušebním provozu v roce 1968 a celá osmnáctikusová zakázka byla dovršena v roce 1970.
 
Na prototypové jednotky řady EM 475.0 navázala v letech 1964 – 1968 výroba jednotek sériových, jimž se dostalo řadového označení EM 475.1 (dnes 451) a které vyrobila opět Vagonka Tatra Studénka, ale už s elektrickou výzbrojí z produkce MEZ Vsetín. Sériové jednotky, jichž bylo dodáno 51, se od prototypů poněkud liší, zejména jiným řešením pohonu – jsou složeny z hnacích hlavových a vložených nehnaných vozů. „Hlubinná“ stavba vozů zůstala zachována, avšak původně distribuované hnací a pomocné agregáty byly soustředěny do strojoven čelních vozů. 
 
Elektrická jednotka 451.001-2/451.002-0 z roku 1964 (17.09.2008 - Praha hl.n.) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Stejní výrobci vyvinuli dva prototypy nově koncipované elektrické jednotky pro střídavou trakci, které byly označeny řadou SM 488.0 (dnes 560). Podle zadání byly tyto "elektrické vlaky" (jak byly staronově nazvány) sestaveny z hnacího, vloženého a řídicího vozu a už neměly nízkopodlažní část. Podle původních záměrů měly umožňovat variabilní uspořádání až do šestivozových sestav s dvěma hnacími vozy. Prototypové jednotky byly dokončeny v roce 1966, avšak k sériové výrobě došlo až v letech 1970 a 1971, ovšem už bez řídicích vozů, které se v praxi ukázaly jako nepotřebné. Celkem bylo těchto jednotek dodáno 17.
 
V roce 1970 byla uvedena do provozu nově postavená úzkorozchodná ozubnicová trať Štrba – Štrbské Pleso. Pro provoz na ní byly dodány tři elektrické jednotky švýcarské firmy SLM Winterthur s elektrickou výzbrojí Brown-Boveri. Dvojdílné jednotky, složené z hnacího (který ale může být provozován i samostatně a je tedy otázka, zda jde o jednotku či soupravu) a řídicího vozu, byly označeny řadou EMU 29.0 (dnes 405.95).
 
 Elektrická ozubnicová jednotka 905.951-0+405.951-5 z roku 1970 (05.05.2008 - Štrbské Pleso) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Stejnosměrnou obdobou "elektrického vlaku" řady SM 488.0 se staly elektrické jednotky s označením EM 488.0 (dnes 460), jejichž prototyp dodala v roce 1971 opět Vagonka Tatra Studénka s elektrickou výzbrojí MEZ Vsetín. Při jeho zkouškách však některé agregáty nevyhověly a vývoj musel pokračovat resp. hledat jiná použitelná řešení. Proto se i v tomto případě sériová výroba oddálila a celá zakázka o 43 jednotkách byla dokončena až v roce 1978.
 
Vzhledem ke zmíněným problémům s opožděním dodávek řady EM 488.0 pociťovaly ČSD nedostatek elektrických jednotek pro rozšíření příměstské dopravy v okolí Prahy, Hradce Králové a Ústí nad Labem. Proto z nouze sáhly k objednání dalších jedenácti příměstských jednotek už osvědčeného typu EM 475, které však pro některé odlišnosti od výchozí řady dostaly označení EM 475.2 (dnes 452). Byly vyrobeny a dodány v letech 1972 a 1973.
 
Elektrická jednotka 460.063-1 + 063.396-6 + 063.395-8 + 063.394-1+ 460.064-9 (22.03.2008 - Přerov) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
V roce 1991 byly ve Studénce dokončeny dvě prototypové částečně patrové elektrické jednotky řady 470 pro tratě napájené stejnosměrným systémem. Jejich vývoj a výroba byly díky různým vlivům a souvislostem značně složité, což dokazuje i počet subdodavatelů – podvozky dodala Vagonka Česká Lípa a na elektrické výzbroji se podílely MEZ Vsetín, MEZ Postřelmov, Škoda Plzeň a ČKD Praha. A jak byl složitý jejich vznik, tak spletité a neradostné byly jejich další osudy. Ale o tom až v článku o nich. Vzdor tomu, že první pokus o stavbu patrových elektrických jednotek příliš nevyšel, lákavá koncepce našla své pokračování.
 
Tím se stala zcela nově konstruovaná řada 471, jejíž dva prototypy (jeden dvouvozový a druhý třívozový), vyrobené v roce 1997 (s podvozky a elektrickou výzbrojí Škoda), vyjely z bran studénecké vagónky  do zkušebního provozu v roce 2000. Stalo se tak tedy opět se zpožděním a po různých změnách, mimo jiné i ve vlastnických vztazích samotného dodavatele. Nicméně tyto jednotky se po počátečních potížích výrobních zbavily také svých dětských nemocí provozních a jsou vyráběny dodnes, dokonce i v jiných verzích napájení či rozchodu pro zahraniční odběratele. 
 
Elektrická jednotka 471.001-8/971.001-3 z roku 1997 (23.10.2004 - Nymburk) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
V letech 2000 – 2002 si ZSSK (zpočátku ovšem ŽSR) pořídila pro obnovu vozového parku Tatranských elektrických železnic 14 úzkorozchodných elektrických jednotek koncepce GTW 2/6 firmy Stadler, na jejichž výrobě se podílela také a.s. ŽOS Vrútky. Jde o trojdílná vozidla se dvěma řídicími vozy a středovým hnacím modulem, která dostala řadové označení 425.95. V roce 2006 byla zkompletována jednotka patnáctá, z původně záložního hnacího dílu a nově vyrobených řídicích vozů. Krátce po dodání zcela nahradily starší elektrické jednotky TEŽ.
 
V polovině roku 2003 dorazila z Itálie na české území první vysokorychlostní naklápěcí třísystémová jednotka řady 680, jakých si sice původně hodlaly České dráhy pořídit celkem deset, ale nakonec z finančních důvodů byla zakázka, dokončená na podzim 2005, redukována na sedm sedmivozových souprav. Ty dodala posléze firma ALSTOM, ačkoliv zpočátku mělo být vše jinak. Jednotky měly být určeny pro spojení Berlín – Praha – Vídeň, ale k tomuto nasazení rovněž zatím nikdy nedošlo. Tento poněkud kontroverzní nákup náš výčet elektrických jednotek zatím uzavírá.
 
Jednotka 680.001 při testovací jízdě a odstavená 971.003-9 + 071.003-8 + 471.001-8 (13.10.2005 - Pardubice hl.n.) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Doufejme však, že ne na dlouho. Starší elektrické jednotky už dožívají a dokonce ani současný celkový počet těchto vozidel neuspokojuje jejich provozní potřebu aktuální či výhledovou. Tedy alespoň ne u Českých drah, kterým momentálně citelně chybí především elektrické jednotky pro střídavý napájecí systém k zjištění příměstské a regionální dopravy v rámci IDS Jihomoravského kraje. Ale potřeba jsou také další jednotky pro systém stejnosměrný a popřípadě i střídavý. Je celá řada tratí, po nichž zatím pro jejich nedostatek musí jezdit klasické soupravy s elektrickou lokomotivou či dokonce (pod trolejí) motorové jednotky.
Několik slov závěrem

Tolik tedy úvod k připravovaným článkům o jednotlivých řadách elektrických jednotek, s nimiž se můžeme setkávat v provozu na našich tratích. A možná také o některých vozidlech, která už v pravidelném provozu nejsou či jsou naopak teprve připravována. Podobu zástupců v textu zmíněných vozidel najdete v připojené galerii, která je doplněna také několika snímky různých typů elektrických jednotek zahraničních, jak jsem se s nimi vesměs náhodně setkal.

Elektrické příměstské a dálkové jednotky RENFE (10.06.2007 - Barcelona Estació de França) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Prameny a odkazy:
 1. "Atlas vozidel - Elektrické vozy a jednotky ČD a ZSSK", kolektiv autorů, M-Presse s.r.o., Zlín 2003
 2. "Malý atlas lokomotiv … ", kolektiv autorů, Gradis Bohemia s.r.o., Praha 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2009
 3. „Železniční magazín“, M-Presse s.r.o., Zlín, Praha – různá čísla
 4. Rail Page
 5. Z historie elektrických jednotek ČSD a ČD, a.s.
 6. Elektrické jednotky - Wikipedie, otevřená encyklopedie
 7. Elektrické jednotky
 8. Stránky o příměstské dopravě v okolí Prahy
 9. Stránky přátel železnic 
 10. Začátky elektrizace pražských tratí
 11. Základní pojmy z oblasti mechaniky v dopravě
 12. Bechyňka 
Titulní snímek: Třívozová 452.001-1/452-002-9 a "ešus" 471.009-1 na ONJ dne 23.10.2004 © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy