ŽSR 906: Čermeľ - Pionier

Rozchod
1 000 mm
Správca
Železnice Slovenskej republiky
ŽSR 906: Čermeľ - Pionier
  • Základné informácie
  • Objekty
  • Dokumenty
  • Články
  • Diskusia

Košická detská železnica v Čermeľskom údolí, bývala Pionierska železnica.

Malebným Čermeľským údolím v prímestskej rekreačnej zóne mesta Košice vedie v dĺžke 4,2 km Detská železnica, prvá na území niekdajšieho Československa. Má tri zastávky Čermeľ, Vpred a Alpinka. Vybudovali ju z podnetu železničiarov bývalej Košickej dráhy, pracovníkov Československej autobusovej dopravy a Dopravného podniku mesta Košice. Slávnostný výkop trate s rozchodom 1000 mm sa uskutočnil 17.4.1955. Prvého mája 1956 bola dokončená celá trať. Vybudovaná bola ručne, bez použitia mechanizácie v rámci Stavby mládeže. V r. 1973-75 nebola v prevádzke. V r. 1986-87 bola vykonaná rozsiahla obnova trate.

Až do r. 1965 prevádzku po železnici zabezpečovali parné rušne U 35.104 a U 36.004. V r. 1965 ich nahradili motorové rušne Danka - T 29.002 a Janka - T 29.003. V júli 1991 bol opäť zavedený do prevádzky parný rušeň U 36.003 s familiárnym názvom Katka, vyrobený v r. 1884 v Hagansovej továrni v nemeckom Erfurte. Po vyradení z prevádzky bol umiestnený v rušňovom depe v Spišskej Novej Vsi ako pomník železničnej minulosti, avšak po dielenskej oprave v r. 1991 v českých Veleniciach bol pripravený opäť slúžiť, tentoraz na Detskej železnici v Košiciach.

 V r. 1993 nastali pre železničku ťažké časy, hrozilo úplné zastavenie prevádzky. Našťastie, nestalo sa tak aj vďaka Klubu priateľov parného rušňa U 36.003. Obdobie rokov 1993-1995 sa v dôsledku prerušovanej prevádzky, častých zmien tepelného stavu a vyhasínania ohňa v peci nepriaznivo prejavilo na technickom stave staručkého kotla. Preto bolo nevyhnutné vykonať opravu v r. 1996 v českých Veleniciach. Rušeň „Katka“ bol opäť v prevádzke 7. mája 1996 počas Dní mesta Košice.

Zdroj : www.detskazeleznica.webex.sk

Km TTP
Km KCP
Objekt
Typ
0,000
0,000
Čermeľ
Výhybňa
2,000
2,000
Vpred
Zastávka
5,000
5,000
Pionier
Výhybňa

Cestovné poriadky

PDF
PDF
404 kB
25.6.2010
PDF
PDF
775 kB
5.4.2020
PDF
PDF
756 kB
5.4.2020
PDF
PDF
457 kB
27.6.2010
PDF
PDF
425 kB
3.7.2010
PDF
PDF
479 kB
29.10.2018
PDF
PDF
645 kB
8.4.2020
PDF
PDF
461 kB
5.7.2010
PDF
PDF
369 kB
5.7.2010