Rychlíky v Pačejově nebudou muset brzdit, rychlejší koleje doplní nová nástupiště

20.11.2019 8:00 Mgr. Pavel Tesař Zdroj: SŽDC - tisková zpráva

Rychlíky v Pačejově nebudou muset brzdit, rychlejší koleje doplní nová nástupiště

Železniční stanice Pačejov na Klatovsku přestane být pomyslnou brzdou na trati číslo 190 z Českých Budějovic do Plzně. Zatímco dosud zde rychlíky musely zpomalovat až na 65 km/h, po dokončení rekonstrukce, kterou dne 19. listopadu 2019 slavnostně zahájila Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), pojedou rychlostí až 100 km/h. Dokončení stavebních prací je naplánováno na červen 2021. Celkové investiční náklady stavby přesahují 1 miliardu korun.

Odstranění propadu rychlosti přinese zkrácení jízdních dob vlaků na důležité spojnici Českých Budějovic a Plzně. Realizací stavby dojde jak ke zvýšení traťové rychlosti a propustnosti trati, tak i bezpečnosti cestujících a kultury cestování. Přestavbou projde celkem 4,5 kilometru trati. Kromě samotné stanice Pačejov se budou renovovat také části obou navazujících dvoukolejných úseků do Horažďovic předměstí a do Nepomuku.

V rámci stavby dojde v Pačejově k nahrazení stávajících úrovňových nástupišť novými s normovou výškou nástupní hrany 550 mm nad temenem kolejnice. Navrženo je zde jedno vnější a jedno jednostranné nástupiště, obě budou dlouhá 120 m. Mimoúrovňový přístup bude nově vybudovaným podchodem, handicapované osoby budou moci využít šikmý chodník, který doplní schodiště na nástupiště. Nové přístupové komunikace budou osazeny orientačním systémem pro cestující. Zastřešení získají výstupy z podchodu včetně čekací plochy ve stanici Pačejov.

V rámci prací proběhne rekonstrukce kolejových rozvětvení na obou koncích stanice. Na rozhodující výhybky se nainstaluje elektrický ohřev. Stávající zabezpečovací a sdělovací zařízení nahradí elektronické stavědlo 3. kategorie umožňující dálkové řízení provozu. Průjezd po hlavních kolejích se tak ve výsledku zvýší na 100 km/h.

Součástí projektu je i rekonstrukce dvou nástupišť a přístřešku na zastávce Kovčín a oprava dvou železničních mostů a devíti propustků. U dvou silničních nadjezdů budou instalovány nové ochranné sítě. Stavědla č. 1 a 2 a tři zděné sklady budou zdemolovány. Stávající výpravní budova v Pačejově projde úpravou pro umístění technologických zařízení. Na základě změn polohy kolejí se upraví trakční vedení.

Celkové investiční náklady akce s názvem Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650 – 304,009 činí 1 151 877 893 Kč bez DPH. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava 2014–2020. Příspěvek EU může dosáhnout až 809 372 073 Kč. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem stavby je Společnost ŽST PAČEJOV tvořená firmami BERGER BOHEMIA (správce společnosti), PORR, COLAS CZ a AŽD Praha.

Odkazy:

  1. Správa železniční dopravní cesty, s.o. – oficiální web
  2. Železniční trať Plzeň – České Budějovice – Wikipedie
  3. Pačejov – Wikipedie
  4. Pačejov-nádraží – Wikipedie – o místní části
  5. Plán železniční stanice Pačejov – stávající stav (formát XLS)
  6. SŽDC spouští miliardovou modernizaci stanice Pačejov na trati Plzeň – Budějovice – zpráva ze dne 22.5.2019
  7. BERGER BOHEMIA, a.s. – o společnosti
  8. PORR a.s. – oficiální web
  9. COLAS CZ - Generální dodavatel silničního stavitelství – oficiální web
  10. AŽD Praha s.r.o. – oficiální web

Úvodní ilustrační snímek: Stávající podoba žst. Pačejov © SŽDC

Upravil a odkazy doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy