Zapěje letos 464.202 svou labutí píseň - či povstane z popela jako Fénix?

2.2.2009 8:00 Radek Hořínek a PhDr. Zbyněk Zlinský

Zapěje letos 464.202 svou labutí píseň - či povstane z popela jako Fénix?

Otázka v titulku souvisí s tím, že této lokomotivě v červenci letošního roku končí způsobilost kotle. Na základě dostupných informací ji zatím zodpovědět nedokážeme. Domnívali jsme se, že k tomu jsou kompetentní v Národním technickém muzeu v Praze, kterému lokomotiva patří. Ale ukázalo se, že všechno je trochu jinak.

Nejdříve si nicméně pojďme dotyčnou parní mašinku, o kterou se v současnosti starají lidé z DKV Olomouc, trochu víc představit a neváhejme se přitom ponořit do historie: 

 

Vedení Československých státních drah v polovině 50. let minulého století postrádalo dostatečně výkonnou a rychlou parní lokomotivu pro dopravu rychlíků (i osobních vlaků) na tratích s lehčím svrškem. Tak vznikl v plzeňské Škodovce, resp. v tehdejších Závodech V.I.Lenina, projekt tendrové lokomotivy pojezdem odpovídající řadám 464.0 a 464.1, který využíval stavebnicových prvků masově dodávané řady 556.0. Šlo o poslední projektovaný typ parní lokomotivy pro ČSD. V roce 1956 byly vyrobeny první dva stroje nové řady 464.2, k jejíž sériové výrobě však nikdy nedošlo. Výrobní program Škodovky se už zcela orientoval na elektrické lokomotivy a z uvažované výroby lokomotiv řady 464.2 pro ČSD v Polsku sešlo také.

První prototyp lokomotivy Škoda 72 Lo, 464.201 na továrním snímku z roku 1956 - ZOBRAZ!

Lokomotiva 464.202 vyjela z bran Škodovky s výrobním číslem 3378. Po převzetí k ČSD byla přidělena do jihlavského lokomotivního depa, odkud se později i se sesterskou 464.201 přestěhovala do depa Brno dolní a posléze do Olomouce, kde v pravidelném provozu skončila v roce 1974. Dnem 13.6.1974 (i když je někdy uváděno datum 3.5.1974) se stala součástí sbírek Národního technického muzea v Praze. Původně do nich měl být zařazen stroj 464.201, ale ten byl v horším technickém stavu. Byl zrušen dne 20.10.1975, k datu 23.12.1975 se pak změnil ve vytápěcí kotel K 653 a v roce 1978 byl fyzicky zlikvidován.

21.08.2004 - Olomouc: 464.202 - výrobní štítek © PhDr. Zbyněk Zlinský - ZOBRAZ!

Muzejní „rosnička“ (jak se těmto strojům podle jejich barvy přezdívalo) 464.202 byla dlouhá léta jen neprovozním exponátem, avšak díky skupině nadšenců z olomouckého depa byla dne 30.6.1993 opět zprovozněna. Od té doby je využívána k vedení nostalgických vlaků a prezentacím u nás i v zahraničí. V roce 2002 byla určitou nepojízdná kvůli slabým obručím, ale v současné době je opět plně provozuschopná. Ovšem, jak už bylo naznačeno v úvodu, tento stav nebude trvat po formální stránce dlouho.

21.08.2004 - Olomouc: 464.202 - označení a tabulka prohlídek © PhDr. Zbyněk Zlinský - ZOBRAZ!

Podzim loňského roku zastihl 464.202 ve velkém nasazení. Jen poslední víkend měsíce září toho roku zvládla cestu z Hanušovic do Głuchołaz na trati, kde vlastně dojížděla své poslední kilometry v rámci normálního provozu. A hned následující den se vydala pravděpodobně naposledy z Olomouce do Tovačova. V říjnu byla jedním z lákadel programu oslav založení samostatného Československa v Olomouci. Ovšem nejen do těchto míst se vydala během svých předchozích poutí plných nostalgie a páry. Snad ještě do července roku příštího se dočkáme možnosti svézt se vlakem, taženým zelenou mašinkou s velkými červenými koly. 

28.10.2008 - Olomouc: 464.202 v čele zvláštního vlaku mezi hlavním nádražím a zastávkou Smetanovy Sady © Radek Hořínek - ZOBRAZ!

Ve svém možná posledním roce svého bytí má zatím podle publikace Nostalgie 2009 v plánu dvě akce. Tou nejbližší bude Výlet pod vrcholky Bílých Karpat dne 7.3.2009. Tou druhou pak je Rychlík na slavné brněnské noční ohňostroje 5.6.2009. A jaký bude její další osud? V kuloárech železničního fandovství se mimo jiné špitalo o možnosti, že bude z Olomouce převezena do depozitáře NTM v Chomutově.  

30.06.2007 - depozitář NTM Chomutov: 498.106 jako neprovozní exponát © PhDr. Zbyněk Zlinský - ZOBRAZ!

To však vyvrací ten nepovolanější, ředitel Železničního muzea NTM Mgr. Jiří Střecha, který nám na náš dotaz, zda muzeum uvažuje o znovuzprovozněni 464.202 poté, co jí v červenci propadne tlaková zkouška, nebo ji potká stejný osud jako stroje 498.106 a 475.1142 a skončí v Chomutově, napsal: Lokomotiva zůstane zapůjčena v Olomouci a ČD, a.s. pokud je mi známo počítají s jejím dalším provozováním - na opravu si budou muset zajistit finanční krytí, protože toto je mimo současné možnosti NTM. Takže odpověď na titulní otázku musíme hledat zřejmě v DKV Olomouc. Jeho přednostovi jsme také psali, ale odpověď ještě nedostali.

07.04.2007 - Olomouc: 310.001 na pomníku coby symbol zdejšího DKV © PhDr. Zbyněk Zlinský - ZOBRAZ!

Až se oficiálního vyjádření dočkáme, neopomeneme je zde doplnit. Věřme, že se peníze (a o ničem jiném to, jak se zcela nečesky, leč obsahově výstižně říká, není) časem někde najdou a olomoucká „rosnička“ povstane z popela coby onen bájný pták Fénix a na koleje se vrátí v plné síle a ještě krásnější. Abychom ji zase mohli vídat podobně, jak nám ji představují ony pohyblivé obrázky Jakuba Gregora, které coby bonus pro každého, kdo naše dílko dočetl až sem, představujeme na samém jeho konci:

Byla jednou jedna parní mašinka, která se jmenovala Rosnička © Jakub Gregor (WMV, 8,05 MB) - PŘEHRAJ!

Prameny a odkazy:
  1. "Encyklopedie železnice - Parní lokomotivy ČSD [3]", J.Bek - Z.Bek, Corona, Praha 2000
  2. "Malý atlas lokomotiv 2009", kolektiv autorů, Gradis Bohemia s.r.o., Praha 2008
  3. "Škodovka v historických fotografiích", kolektiv autorů, Starý most s.r.o., Plzeň 2006
  4. Národní technické muzeum

Titulní snímek: 464.202 se 19.5.2007 v pardubickém depu chystá k jízdě na Den otevřených dveří v cementárně Holcim Prachovice © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy