ŽST Poprad-Tatry, výstavba podchodov a nástupísk (10.časť) – STAVBÁRI ÚTOČIA !

20.4.2007 16:40 Ing. Martin Čech

ŽST Poprad-Tatry, výstavba podchodov a nástupísk (10.časť) – STAVBÁRI ÚTOČIA !

Po niekoľkých týždňoch, keď z hľadiska prevádzky hrala „prvé husle“ AŽD Praha a po úspešnom spustení nového zabezpečovacieho zariadenia 9.marca, nastúpili od 12.marca v zmysle ROV 413 opätovne na scénu stavbári z Trnavskej stavebnej spoločnosti a TCHAS-u. Tvár železničnej stanice sa podobne ako na jeseň začína dennodenne meniť.

„Logicky“ až po aktivácii elektronického stavadla prišiel rad na stavebné úpravy dopravnej kancelárie – na úpravu dverí, nové omietky a maľovky, postupne nový nábytok, parapety a sociálne zázemie. Prachu jedna radosť, ideálne prostredie pre počítače... Do ostrej prevádzky sme po zlikvidovaní „pragotronu“ spustili aj „plechovú anču“, tzn. audiovizuálny informačný systém INISS, spolu s doteraz osadenými novými zobrazovacími jednotkami vo vnútri budovy, na nástupišti č.1 a Tatranských elektrických železníc.
 
Veľký ruch je v útrobách budovy, kde sa do už pripravených výťahových šácht postupne začína montovať technológia. Všade prítomný a neodpratateľný prach už zrejme dosť intenzívne znepríjemňuje život cestujúcim a hlavne dennodenne prítomným zamestnancom... V podchode je tiež rušno, vykonávajú sa práce na izoláciách a povrchových úpravách. Dokonca sa v ňom už objavil i oceľový skelet schodišťa na prvé nástupište. Treba sa poponáhľať, veď už v máji musí ísť do „provizórnej“ prevádzky. Súčasné schodište z prestupovej haly na nástupište č.2 sa v tom čase uzavrie a upraví do definitívneho stavu. Priamo naproti nemu je už pripravený v opláštení prestupovej haly ďalší stavebný otvor a finišuje sa na priľahlej krycej a nosnej konštrukcii pre eskalátory.
 
 
 
Na nástupišti č.2 je ukončená montáž strešných „lastovičiek“, ktoré sa budú izolovať a postupne na nich bude montovaná technológia (kábelovody, strešné zvody, informačné tabule, osvetlenie a pod.), tak ako na prvom nástupišti. Nakoniec sa osadia podhľady a vykonajú záverečné povrchové úpravy. To je ale ešte hudba budúcnosti. V súčasnosti sa len betónujú základy hrany nástupišťa pri budúcej koľaji č.8... Všetci túto hranu a koľaj túžobne očakávajú, veď sú takmer podmienkou pre úplné zrušenie náhradnej autobusovej dopravy.
 
Stavebné práce zatiaľ prebiehajú podľa harmonogramu a  na rozdiel od minulého roka našťastie skoro vôbec nezasahujú do dopravnej prevádzky. Ťažisko prác v koľajisku je v párnej skupine koľají č.8 až 18, kam je prístup zo severnej strany a cestujúci sú pri príchode k vlakom trochu (ale naozaj iba trochu) menej obťažovaní hlukom, exhalátmi a prachom zo staveniska. Pozornému oku neuniknú časté zmeny reflektujúce rýchlosť práce - výkop podchodu a osadenie betónových prefabrikátov, dokončenie priečnej vetvy hlavného kábelovodu, výstavbu nosnej konštrukcie pohyblivého schodišťa, betonáž mikropilotov a základov pod zastrešenie nástupišťa č.3 a pod.
 

 
 
Na celý tento ruch naokolo a na dosluhujúcich signalistov žmurkajú slepé oči sulfidiek a priesvitiek obsuhovacích pultov stavadiel starého zabezpečovacieho zariadenia.... Čaká ich fyzická likvidácia (nemyslím tým signalistov), tak isto ako aj samotnú budovu stavadla St.2, ktorú si vyžiadala zmena konfigurácie koľajiska. Zmien bude ešte v blízkej budúcnosti veľa...

Galéria

Súvisiace trate

  • ŽSR-180: Žilina - Košice
  • ŽSR-183: Poprad-Tatry - Starý Smokovec - Štrbské Pleso
  • ŽSR-185: Poprad-Tatry - Plaveč; Studený Potok - Tatranská Lomnica

Súvisiace odkazy