Rozhodnuté: ... v Poprade sa bude pokračovať!

19.3.2008 8:00 Ing. Martin Čech

Rozhodnuté: ... v Poprade sa bude pokračovať!

Nie je to tak dávno, čo sme na týchto stránkach pravidelne prinášali informácie o postupe stavebných prác pri rekonštrukcii popradskej železničnej stanice. Stavbu už viac ako pol roka cestujúci a zamestnanci železníc používajú. A práve prevádzka nového koľajiska, ostrovných nástupísk, či zabezpečovacieho zariadenia je v ostrom kontraste so všetkým, čo v Poprade ostalo po starom.

Hoci prijímacia budova patrí medzi najmladšie na Slovensku, veď do prevádzky bola postupne odovzdávaná v osemdesiatych rokoch minulého storočia, jej stav je naozaj žalostný. A keďže jej poruchy začali poškodzovať novo vybudované dielo a ohrozujú bezpečnosť návštevníkov, bolo treba konať.

Práve preto sa Železnice Slovenskej republiky rozhodli v začatom diele pokračovať a realizovať stavbu ŽST Poprad-Tatry, výstavba podchodov a nástupísk, II.etapa – modernizácia staničnej budovy. O tom, že to bude tvrdší oriešok, svedčí i rozsah stavby. Popradskej stanici totiž patrí, čo do veľkosti budovy, s plochou 4.400 m2 a 48.000 m3 obstavaného priestoru druhé miesto na Slovensku. Železnice Slovenskej republiky a Reming Consult, a.s., víťaz súťaže, uzavreli Zmluvu o spracovaní projektovej dokumentácie.

V pondelok 10.marca sa uskutočnila vstupná porada, ktorá stanovila základné priority a zásady pri rekonštrukcii budovy. Hlavným problémom sa ukazuje presné vyšpecifikovanie účelu používania jednotlivých voľných miestností, určených pre služby cestujúcej verejnosti, aby vybudované prípojky energií a médií mali dostatočnú kapacitu. Veď rekonštrukcia takéhoto rozsahu sa vykonáva na desiatky rokov dopredu. Ľahké nebude ani zvládnuť všetky stavebné práce za plnej prevádzky. Dúfajme však, že cestujúci a zamestnanci si za posledné roky tak trochu „zvykli“ na stavebný ruch. Odmenou všetkým budú kultúrne, bezpečné a pohodlné priestory. Práve preto sa všetci zainteresovaní intenzívne pustili do prípravných prác, veď rekonštrukcia by sa mala začať ešte v tomto roku.

Tento "imidž" bude čoskoro minulosťou. (11.3.2008) © Ing.Martin Čech

Stanovená koncepcia počíta s úplným prevádzkovým rozdelením priestorov na tri základné časti. Do všetkých troch budú energie a médiá privádzané „oddelene“, s možnosťou individuálneho odpočtu a aj vykurovanie bude zabezpečené osobitnými kotolňami. Stará kotolňa, tvoriaca nevábne „priemyselné“ priečelie stanice smerom k parku bude zrušená a uvoľnené priestory ponúknuté ku komerčnému využitiu. To pomôže trochu zrevitalizovať v súčasnosti mŕtve predstaničné „námestie“.

Chrbtovou kosťou budovy naďalej budú priestory pre vybavenie cestujúcich, na ktoré budú nadväzovať voľné miestnosti, určené prednostne na poskytovanie služieb cestujúcim, resp. na iné komerčné využitie formou prenájmu. Treťou skupinou budú služobné a administratívne miestnosti, určené pre riadenie dopravnej a prepravnej prevádzky železničnej stanice. Do tejto etapy stavby zatiaľ nie je zahrnutá rekonštrukcia prestupovej haly vrátane nástupiska Tatranských elektrických železníc. Vzhľadom na jej špecifickosť a predpokladaný značný rozsah a náročnosť stavebných prác a výšku nákladov, bude rekonštrukcia tejto časti prijímacej budovy riešená v osobitnej, tretej etape.

Pri pohľade z diaľky nevyzerá až tak zle... (11.3.2008) © Ing.Martin Čech

Predmetom modernizácie v 2.etape bude predovšetkým:

 • zateplenie obvodového plášťa a striech, realizácia novej fasády,
 • výmena všetkých okien, presklených stien a dverí,
 • úpravy podhľadov a podláh,
 • opravy povrchov a obkladov stien a deliacich priečok,
 • výmena všetkých eskalátorov, vybudovanie služobných výťahov v administratívnej a reštauračnej časti,
 • kompletná výmena rozvodov (elektrická energia, vykurovanie, voda, odpad, plyn, zdravotechnika),
 • vybudovanie štrukturovanej kabeláže vo všetkých miestnostiach,
 • doplnenie informačného a kamerového systému, elektrickej požiarnej signalizácie a zabezpečovacej techniky, dokončenie pevného informačného systému,
 • výmena a doplnenie zariadení vzduchotechniky a klimatizácie,
 • vo voľných priestoroch reštauračnej časti vybudovanie univerzálnych administratívnych miestností s príslušným sociálnym zázemím,
 • úplná rekonštrukcia ubytovacieho zariadenia,
 • rekonštrukcia bývalej reštaurácie na čakáreň. 

Pohľad z blízka je naozaj žalostný... (2005-2006) © Ing.Martin Čech

V súvislosti so stavebnými prácami sa predpokladá i zmena účelu a redislokácia niektorých miestností, snahou bude i „stiahnutie“ viacerých organizačných zložiek ŽSR, roztrúsených po meste, pod jednu strechu.

Škoda len, že mesto Poprad všetky aktivity okolo svojej železničnej stanice ponecháva prakticky bez povšimnutia. Situácia v statickej i dynamickej doprave v bezprostrednej blízkosti prijímacej budovy je katastrofálna a priľahlé zelené plochy spolu s parkom sú pre popradskú radnicu veru poriadnou hanbou.

Na fasáde odpadáva travertín .... (11.3.2008) © Ing.Martin Čech

Železnice však ani napriek tomu nezaháľajú a snažia sa svoje služby na popradskej stanici poskytovať čoraz lepšie. Cieľom celej stavby je postupne skvalitniť cestovanie i podmienky pre prácu železničiarov a dostať tak železničnú stanicu Poprad-Tatry na bežnú európsku úroveň, ktorá jej bezpochyby prináleží.

Titulná snímka: Vstupný vestibul prejde radikálnou zmenou účelu… (11.3.2008) © Ing.Martin Čech

Galéria

Súvisiace trate

 • ŽSR-180: Žilina - Košice
 • ŽSR-183: Poprad-Tatry - Starý Smokovec - Štrbské Pleso
 • ŽSR-185: Poprad-Tatry - Plaveč; Studený Potok - Tatranská Lomnica

Súvisiace odkazy