Stavba ŽSR, ŽST Poprad-Tatry - výstavba podchodov a nástupísk (VII.časť). Začína sa finiš

3.11.2006 8:52 Ing. Dušan Szabo

Stavba ŽSR, ŽST Poprad-Tatry - výstavba podchodov a nástupísk (VII.časť). Začína sa finiš

Aj napriek začínajúcim mrazom (v noci býva aj -7) a silnému vetru ľudí a techniky na stavbe neubúda, skôr naopak. Vkročili sme do cieľovej rovinky a začína finiš – či skôr dobiehanie harmonogramu prác. Počasie nám celú jeseň nanajvýš prialo, veď od augusta pršalo snáď päť dní. Stavba má však svoj sklz.

Ten sa prejavuje najviac v oblasti podchodu, kde nie je možné dokončiť pláň, výstavbu hrany základu pod nástupiská a návoz štrkov pre zvršok a tiež výstavba samotných hrán nástupísk a zastrešenia, ktoré vyžadujú pohyb žeriavov , betonárok, áut zo štrkmi v budúcom koľajisku. To zase bráni pokládke koľají, následne zatrolejovaniu, ...atd.

Čo teda vlastne máme? Okrem oblasti podchodu je kompletne vykonaná sanácia spodku, úprava pláne, zaštrkovanie a pokládka výhybiek na oboch zhlaviach, položená komplet 2. koľaj a časti koľají 1 a 4 na oboch stranách zhlaví po vjazdy pre stavebné vozidlá a mechanizmy – cca 100m na každom zhlaví, hrana nástupiska č. 1 okrem vjazdov pre vozidlá a časť hrany pri 2. nástupisku, stĺpy prístreškov nástupiska č. 1 a polovica č.2, šaluje a betónuje sa schodisko pre výstup z podchodu (práve táto časť stavby je podmienkou pokračovania prác v koľajisku), sú hotové základy a zostavujú sa samonosné konštrukcie pre schodisko a eskalátor z 2.nástupiska do prestupovej haly TEŽ, dokončuje sa priečny kabelovod.
Po dokončení stavby podchodu nastane ten skutočný finiš – dokončenie základov nástupiska, hrany, súčasne pláne, násyp štrkov a pokládka koľají, zatrolejovanie – čo bude náročné hlavne na organizáciu práce, pretože každý bude chcieť mať čo najskôr hotovo. Termín nepustí, aj keď to našťastie nie je stanovený definitívny koniec stavby, takže deň (týždeň,...) hore, dole... Teda skôr hore...

Tému zabezpečovacieho zariadenia som si schválne nechal na koniec. Určite už mnohí čakajú, aký je stav... Po ukončení tejto stavebnej časti sa elektronické stavadlo n e b u d e aktivovať. Dodnes nie je ukončené ani stavebná príprava (nie zo strany AŽD) – chýba hlavý priečny kabelovod, vonkajšie a vnútorné prvky sú už pripravené. Samotné skúšky zariadenia budú trvať týždne a budú sa uskutočňovať v medziobdobí medzi stavebnými etapami, prepínanie sa musí vykonať pred začiatkom jarných prác. Ako teda budeme jazdiť ? Viď plánik v prílohe : Budú stavebne a trakčne odovzdané do dočasného užívania koľaje 1 a 4, nové výhybky trvale uzamknuté na tieto koľaje + doteraz fungujúce a ďalej používané koľaje č. 8 a 10 s dočasnými nástupiskami. Súčasne ostane v činnosti súčasná „releovka“ na koľaje 8 a 10 . Rozsah činnosti zariadenia pre 1 a 4 koľaj je momentálne v štádiu spracovania rôznych variantov.    

Tak nech nám to všetko dobre dopadne.

Galéria

Súvisiace trate

  • ŽSR-180: Žilina - Košice
  • ŽSR-183: Poprad-Tatry - Starý Smokovec - Štrbské Pleso
  • ŽSR-185: Poprad-Tatry - Plaveč; Studený Potok - Tatranská Lomnica

Súvisiace odkazy