Stavba ŽSR, ŽST Poprad-Tatry, výstavba podchodov a nástupísk (11.časť) – Každý deň niečo nové.

14.6.2007 11:25 Ing. Martin Čech

Stavba ŽSR, ŽST Poprad-Tatry, výstavba podchodov a nástupísk (11.časť) – Každý deň niečo nové.

Popradská „perestrojka“ pokračuje slušným tempom, harmonogram takmer nestačí pracovnému tempu, ako huby po daždi sa v koľajisku vynárajú nové objekty. Finišuje sa na úplnom dokončení 1.nástupišťa. Strecha je hotová, rovnako aj technológia. Osadili sa i tabule s názvom stanice.

Na starom „vyvýšenom“ peróne sa čaká na dokončenie kvetinových sarkofágov (zeminu a kvecicinky už máme zabezpečené, konkurz na záhradníka sa vypíše neskôr...) a potom príde k definítivnej úprave protišmykovej podlahy. Pribudla aj strieška schodišťa do podchodu.

Do predčasného užívania bola odovzdaná časť podchodu medzi prvým a druhým nástupišťom, čo umožní definitívne dokončenie pevného schodišťa z 2.nástupišťa do prestupovej haly. V podchode nechýba kompletne funkčný informačný systém a zatekajúca voda z hrdzavej konštrukcie prestupovej haly. Na nástupišti č.2 sa montujú eskalátory, zasklieva sa ich krycia konštrukcia, dokončuje sa dlažba a pomaly aj „elegantné“ stanovište vonkajšieho výpravcu. Cestujúci majú trochu problémy - len čo si zvykli na prechod cez prestupovú halu, už to neplatí a tlačíme ich cez podchod. Je obdobie školských výletov a vysvetliť takéto záludnosti železničnej dopravy pedagogickému dozoru... Ale ako sa hovorí – šikovní pochopia a hlupáka aj keď za ruku chytíš, vždy bude mať problém.

S „náskokom“ sa objavili kontúry nástupišťa č.3 ohraničené nástupištnými hranami pri budúcich koľajách č.12 a 14a. Do výšky rastie modrá oceľová konštrukcia pevného schodišťa do prestupovej haly. Na rozdiel od nástupišťa č.2 tam bude na žilinskej strane chýbať eskalátor, zastrešenie a aj informačná tabuľa systému INISS. Je to sice na škodu, ale kde nie sú peniaze... Smerom do Košíc toto všetko našťastie máme.

 

Vo vnútri budovy neustále počuť lahodný zvuk „karboflexiek“, vŕtačiek, zváračiek, pneumatických kladív a kadečoho iného. Výťahy majú namontovanú technológiu a začína sa zo zasklenými obkladmi šácht (čo sme horší ako banky?), čo na tom, že dvere sú plechové... Už aj v prestupovej hale sa objavila modrá konštrukcia ďaľšieho nového výťahu. Spolu ich bude v stanici sedem. Poprad tým zrejme „trhne“ rekord v počte dvíhacích zariadení pre cestujúcich (7 výťahov, 6 eskalátorov a 2 zvíhacie plošiny pre imobilných cestujúcich). To je však pri siedmych „podlažiach“ železničnej stanice asi nevyhnutné. Na vysvetlenie :

  • -3 = podchod pod koľajami,
  • -2 = podchod pod nástupišťom č.1,
  • -1 = podchod pod budovou do predstaničného priestoru,
  • 0 = nástupištia normálneho rozchodu,
  • 1 = odbavovacia hala s osobnými pokladňami a zákazníckym centrom,
  • 2 = prestupová hala a nástupište TEŽ,
  • 3 = reštauračné zariadenie v prestupovej hale.

Len dúfam, že trochu menej pohyblivým cestujúcim sa z toho nezamotá hlava...

Postupne od zhlaví smerom k podchodu pribúda nový železničný spodok a zvršok a kladú sa koľaje. Na košickom zhlaví sú už osadené všetky odchodové a zriaďovacie návestidlá. Zvonku sa zaizolovalo a zasypalo teleso podchodu, v jeho vnútri prebehli izolačné práce a začína sa s povrchovými úpravami. Niektoré objekty však nenávratne zmizli. Stavadlo St.2 napriek svojmu „nezničiteľnému“ monolitickému železobetónovému skeletu zmizlo akoby šibnutím čarovného prútika – niet po ňom ani pamiatky. Na jeho mieste už z koľaje č.2 vybieha matičná koľaj žilinského zhlavia a týči sa trakčná podpera.

 

V júli čakajú dopravnú prevádzku v stanici po dlhšom čase znovu pomerne ťažké nepretržité koľajové a napäťové výluky - začnú sa rekonštrukčné práce na žilinskom zhlaví. Do Svitu budeme mať cca 27 dní jednokoľajné zaústenie, z toho navyše ešte aj 16 dní len jednu traťovú koľaj a v stanici len dve koľaje pod napätím a jednu nástupištnú hranu... A aby to mal výpravca veselšie, bude sa v tom čase finišovať na párnej skupine, čo znamená značný rozsah posunu so stavebnými mechanizmami. K dispozícii by mala byť v tom čase dopravná koľaj č.8 pri hrane nástupišťa č.2, ale aj vzhľadom na to, že depo bude 11 dní „odstrihnuté“, bude náhradná autobusová doprava do Studeného Potoka zpríjemňovať život cestujúcim až do ukončenia prebiehajúcej etapy výstavby, teda motorky vyrazia na trať plným obehom najskôr koncom júla.

A dobrá správa na záver – po rôznych peripetiách, krikoch a intervenciách zo všetkých strán a na všetky strany, budú elektrické ohrevy výmen na všetkých výhybkách v dopravných koľajách.

Galéria

Súvisiace trate

  • ŽSR-180: Žilina - Košice
  • ŽSR-183: Poprad-Tatry - Starý Smokovec - Štrbské Pleso
  • ŽSR-185: Poprad-Tatry - Plaveč; Studený Potok - Tatranská Lomnica

Súvisiace odkazy