Stavba ŽSR, ŽST Poprad-Tatry - výstavba podchodov a nástupísk (V.časť)

8.9.2006 16:14 Ing. Dušan Szabó

Stavba ŽSR, ŽST Poprad-Tatry - výstavba podchodov a nástupísk (V.časť)

Po počiatočnom nápore koľajových mechanizmov pri rušení a odstraňovaní starého koľajiska, kedy sa obraz stavby menil každou hodinou, začala tavba patriť výhradne prostriedkom neželezničným – bagrom a autám. Na prvý pohľad akoby zaspala a celý august poskytovala len jednotvárny obraz rýpajúcich bagrov a jazdiacich tatroviek Opak je však pravdou. Práve v tomto období prebiehali najdôležitejšie práce, čo sa týka kvality a stability budúceho koľajiska – odvodnenie.

 Celá Popradská stanica stojí totiž na nepriepustnom podklade s vysokou výškou spodnej vody, takže každý výkop sa ihneď začal zapĺňať vodou. Naviac v koľajisku sa nachádzalo množstvo starých ale funkčných rozvodov vody nielen železničných, ktoré boli pri stavbe narušené a odstránené a do priestoru stavby natiekli tisícky kubíkov vody. Po vyhĺbení jamy podchodu na začiatku augusta boli zriadené pod úrovňou základu podchodu zberné šachty na zhromažďovanie vody, ktorá sa odčerpáva čerpadlami v objeme 30 l/s!!! nepretržite 24 hod. Čerpadlá sú pod stálym dozorom, akýkoľvek výpadok by mal za následok zaplavenie stavebnej jamy.

Najviac stavebné práce pokročili na košickom zhlaví. Po vydrenážovaní boli položené sanačné vrstvy a komplet dohotovený spodok. Začína sa sypať štrk na zvršok a v najbližšom období (do 2 týždňov) budú ležať nové výhybky na svojom mieste. Na žilinskom zhlaví práce postupujú pomalšie, zatiaľ sa stále vykonáva len drenáž koľajiska.

V podchode bola prebúraná stena pre prístup smerom do budovy, zaliata základná betónová platňa a vykonaná spodná izolácia. Došli prvé prefabrikáty na tunel, ktoré sa začnú na budúci týždeň osadzovať do jamy. S výstavbou 1. nástupiska sa začalo v smere od bývalého nástupiska TEŽ a je hotových  asi 100 m základu.

Trolejári sa tiež činili. Na košickom zhlaví sú postavené nové brány TV a v napäťových výlukách bola na ne prevesená aj trolej.
 Prácu zabezpečovákov nie je zatiať vidno, ale výpravcovia by vedeli rozprávať o celodennej práci zbíjačiek priamo nad dopravnou kanceláriou, kde sa buduje nová stavadlová ústredňa. Taktiež v koľajisku sa objavujú nové šachty kabelovodov.  

      
V najbližších dňoch nás čaká niekoľko stavebne aj fotograficky zaujímavých akcií. Pre fotografov budú zaujímavé prieťahy nákladných vlakov pri výlukách napätia od stredy do nedele od 8,00 do 13,00, kedy sa bude pokračovať v stavaní brán TV a prevesovaní troleja a taktiež už likvidácia starých stožiarov, budú sa ukladať prefabrikáty do jamy podchodu (na stavbu sa dovážajú vo vozňoch a k stavebnej jame sa prisúvajú po časti ponechanej vylúčenej koľaji č. 4) a o dva týždne sa začnú klásť výhybky na košickom zhlaví.

mimoriadnosti :

Chvalabohu po počiatočnom nápore mimoriadnych udalostí sa situácia stabilizovala a došlo len k niekoľkým menším závadám :
- 30.7.  pretrhnutý kábel pod St.1. – obsadený koľajový obvod na 8.koľaji
- 12.8. pretrhnutý kábel pri St.2. – porucha približovacích úsekov od žst. Svit – jazda na privolávaciu návesť do 13.8.
– 21.8. prekročený čas výluky pri výmene jazyka výhybky č. 41 - havarijný stav (meškanie osobných vlakov 100min)
- 29.8 pretrhnutý kábel – trvalo uzavreté priecestie v km 201,1 do 31.8.

Najviac sa trhajú káble – nečudo pri takej rozsiahlej stavbe sa to ani ináč nedá, keďže za posledných niekoľko desiatok rokov sa káble kládli podľa potreby kade to išlo, a nikto sa nesnažil dodržiavať normy a zakreslovať presne skutočný stav do schém. Dúfajme, že sa nejakému umelcovi nepodarí trhnúť jeden z hlavných zabezpečovacích káblov idúcich krížom cez stavbu, pretože by skončil súčasný „takmerideálny stav“, kedy riadne fuguje na posledných dvoch koľajách releovka a nastane krízový stav, ktorý riadne obmedzí rozsah dopravy v Poprade.

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy