Stavba ŽSR, ŽST Poprad-Tatry - výstavba podchodov a nástupísk (9.časť). ZAPNUTÉ

15.3.2007 17:50 Dušan Szabó

Stavba ŽSR, ŽST Poprad-Tatry - výstavba podchodov a nástupísk (9.časť). ZAPNUTÉ

Tak sme si konečne vydýchli a môžeme kľudnejšie spávať. V piatok 09.03.2007 o 14.15 hod bolo odovzdané do riadnej prevádzky staničné elektronické zabezpečovacie zariadenie AŽD ESA© 11, čím sa skončila takmer dvojtýždňová výluka zabezpečovacieho zariadenia (ROVZZ 412). Starý hybrid reléovkovoelektromechanický je konečne nenávratne preč a výpravcovia sa môžu hrať „gordikon“ so skutočnými vlakmi.

Prepínanie trvalo na naše pomery expresne krátko – veď od pondelka 26.2. to trvalo len nejakú hodinku  cez 11 dní. To nám iste závidia všetci, čo majú niečo spoločné s koridorom pri Blave – že? Je to však výsledok niekoľkomesačnej  poctivej prípravy všetkých zúčastnených zložiek a zdravého rozumu. Termín vypnutia starého zabezpečovacieho zariadenia bol niekoľko krát posunutý. Pôvodne sa malo vypínať 20.7.2006 (keď sa počítalo, že dodávateľom bude Siemens, ktorý požaduje pre stavbu zelenú lúku, a aj napriek zmene dodávateľa bol pripravený ROV 153 na totálne vypnutie) a potom 30.11. minulého roku pri odovzdávaní stavby koľají 1,2,4,6 nebola dokončená kabeláž. Dnes, keď spätne vidím tieto dátumy a spomeniem si na nervy posledných dvoch týždňov, behá mi mráz po chrbte. Chodiť na kľúče pol roka by pri dnešnej (je to neuveriteľné) zvyšujúcej sa preprave mohlo znamenať okrem meškania a personálnych problémov (stavadlá boli obsadené 5 výhybkármi v zmene St. 1 traja, St.2 dvaja) snáď aj to najhoršie – nehodu. Že aj majster tesár sa niekedy utne jasne dokazujú prípady z Leopoldova alebo dokonca Prešova, kde na kľúče jazdia ešte stále od vzniku železnice ...   

  

 

Prepínaniu zariadenia predchádzala dlhá a intenzívna príprava. Dlhá z nášho pohľadu dopravy, z pohľadu dodávateľa však žalostne krátka – zato tie posunuté termíny. Veď zrealizovať projekt, stavbu, prípravu a zapnúť zariadenie za pol roka nie je sranda. Najskôr bolo potrebné vykonať stavebné úpravy – v dopravnej kancelárii sa vybudovala dvojitá podlaha pre pokládku kabeláže (za plnej prevádzky starého zariadenia – pulty zabezpečovacích zariadení sa „nadvihli“), upravili sa miestnosti pre releovú ústredňu a zdroje - zosilnená podlaha, klíma). Vybudoval sa hardvér – v releovej miestnosti sa osadili stojany s technológiou, po budove, batožinovom tuneli a v koľajisku sa natiahli desiatky kilometrov káblov, pripravili sa vonkajšie prvky – výhybky, návestidlá.   


Technologické požiadavky stanice, dočasne zriadené prvky bočnej ochrany pre staré koľajisko, opravy ochranných dráh, atď sa realizovali priamo online denne na stanici. Softvér sa upravoval niekoľkokrát. Zrušili sme pomocné stavadlo, Panel núdzových obslúh sa prerábal komplet. Pripravené zariadenie sa päť týždňov skúšalo na maketách koľajiska a návestidiel. Boli preverené stovky vlakových a posunových ciest a činnosť zariadenia pri každej možnej poruche – skúšobný komisári (naši zabezpečováci a dopraváci) preverili tisícky možností správania sa zariadenia. Tesne pred prepínaním zariadenia sa „v pauzách“ osadili nové vchodové návestidlá dočasne prepnuté na staré zariadenie.  

  

 

Že sú nejaké iné, si fírovia zrejme hneď všimli – objavili sa na nich v našich zemepisných šírkach neobvyklé pruhy na návestenie rýchlosti, na vchode „z doliny“ od Matejoviec je dokonca skrátená zábrzdná vzdialenosť. Toto návestidlo bolo vysunuté o dobrých pár stoviek metrov von zo stanice, a tak sa priecestie v km 0,202 a zastávka Poprad – Spišská Sobota dostali priamo do obvodu stanice a pribudli cestové návestidlá.  

  

 

Počas samotného prepínania sa vymieňali a zapájali prestavníky, robili sa úpravy a výmena všetkých priľahlých priecestných zabezpečovacích zariadení na všetky smery a ich napojenie na ESA, tak isto aj autobloky. Na MDŽ večer bola začatá prevádzka v novom koľajisku na privolávačky a čakalo sa už len na zriadenie posledných izolovaných stykov (v piatkových výlukách) a verdikt odbornej komisie, ktorá nám v piatok popoludní priklepla novú „hračku“, ktorá bude mať nesmierny význam pre bezpečnosť a plynulosť dopravy v nasledujúcich rokoch v popradskom uzle.
Je treba nahlas a poriadne poďakovať AŽĎákom, s ktorými bola príkladná a veľmi príjemná spolupráca, kolektívu našich zabezpečovákov – správcom i údržbe a našim výpravcom a výhybkárom, že výluka prebehla rýchlo, bezpečne a s minimálnymi dopadmi na meškanie vlakov.  

 

  

 

Od pondelka začína ďalší veľký medzník stavby – výluka podľa ROV 413 – ale to už bude iná kapitola. Viac v pondelok v diskusnom fóre.   

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy