Stavba ŽSR, ŽST Poprad-Tatry - výstavba podchodov a nástupísk (VI.časť)

18.10.2006 18:10 Dušan Szabo

Stavba ŽSR, ŽST Poprad-Tatry - výstavba podchodov a nástupísk (VI.časť)

Stavba pokročila a už sa rysuje nová podoba stanice. Nové výhybky sú už zaústené do zhlaví, podchodová rúra z prefabrikátov je položená do stavebnej jamy, zaizolovaná a začína sa zasypovanie výkop, dokončuje sa sanácia pláne pod novým koľajiskom a základy hrán nástupísk, začala sa pokládka hrany nástupiska pri 1. koľaji, vŕtajú a betónujú sa mikropilóty pre stĺpy prístrešku na 2. Nástupisku a jeho základová hrana pri 4. koľaji.

 Najviac je vidno prácu trolejárov – v celej stanici sú už postavené nové stožiare a brány TV, na ktoré bolo prevesené súčasne používané trolejové vedenie (aj keď tento stav mal byť už pred začiatkom výluky), staré stožiare a brány boli odstránené, naťahuje sa nové TV. Vo vnútri budovy bola prestavaná miestnosť ústredne zabezpečovacieho zariadenia a začínajú sa osadzovať prvé prvky nového zariadenia. Po celej budove sa naťahuje pavučina nových vedení pre informačné a dátové systémy. V prestupovej hale TEŽ boli odstránené obklady a upravený vykurovací systém v miestach nových prechodov – schodísk a eskalátorov na nástupiská.

V najbližšom období bude zaizolovaná rúra podchodu - dočasný uzáver pod 2. nástupiskom a následne sa celý výkop zasype a dokončí sa zemná pláň. Ďalšie práce budú vykonávané vo vnútri (inštalácie, obklady) aj počas celej zimy. Stavbári musia odviesť stopercentnú prácu – po vypnutí čerpadiel stúpne hladina spodnej vody zhruba do výšky 1 metra nad spodnú úroveň podchodu.

Trolejári začnú rozvinovať novú trolej nad novým koľajiskom (koľaje 1,2,4), po úprave pláne sa zaštrkuje lôžko a položia nové koľaje.

Ku kauze rýchlostí, okolo ktorých sa rozvinula prudká diskusia asi toľko :
Nakoľko som zamestnancom železníc nemôžem situáciu komentovať, aj keď mám na to svoj vlastný názor. Skutočne dochádza pri modernizácii koridoru ku znižovaniu rýchlosti. Vchodová rýchlosť na košickom zhlaví na koľaj č. 4 (pravidelná vchodová koľaj pre všetky osoby prepravujúce vlaky smer Žilina) je obmedzená na 60 km/h naprojektovaním a osadením výhybky s malým polomerom, hoci nič nebránilo dodržať aspoň vchodovú 80-tku, ktorá je daná smerovými pomermi v oblúku medzi vchodovým návestidlom a krajnou výhybkou. To už nikto nezmení, snáď len dobre pripravená a realizovaná výstavba koridoru ďalej smerom na Spišskú Novú Ves. Ale to si ešte nejaký rok počkáme... Na žilinskom zhlaví bola „pre istotu“ určená odchodová rýchlosť tiež na 60 (však čo na vchode, to aj na odchode), hoci výhybky a smerové pomery koľaje umožňujú 100!. Táto „anomália“ bola našťastie odstránená a stovky sa dočkáme... Len pre zaujímavosť – 120-tka je až za krajnými výhybkami smerom na Svit = celá stanica je v stovke, takže štíhle výhybky na rýchlosť 120 pre vchod na 2. prejazdnú koľaj (pre nákladné vlaky) je ....   


P.S. Projekt modernizácie koridoru smerom na Spišskú Novú Ves má tri varianty, ani jedna však nemení smerové pomery na košickom zhlaví – takže tá 80-tka tam bude zrejme naveky...

Táto reportáž len sumarizuje súčasný vývoj výstavby, aktuálne (foto+diskusia) vo fóre – diskusná téma „Všeobecne Sk – Peronizácia žst. Poprad-Tatry“, kde počas môjho „výpadku“ (práca a pobyt mimo Poprad a republiku)  kolega Maťko priebežne uverejňuje najčerstvejšie informácie.

P.S. V najbližšom období sa na stavbe udeje nejedno prekvapenie ... 

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy