Zoznam železničných vlečiek v ČR a SR

30.12.2021 8:00 Miroslav Sekela Zdroj: Drážní úřad, Dopravný úrad, ŽSR

Zoznam železničných vlečiek v ČR a SR

Železničná vlečka. V minulosti bežná vec, s ktorou sme sa stretávali v takmer každej železničnej stanici. Prakticky každá, či už väčšia alebo menšia, fabrika ležiaca v blízkosti železnice bola na železničnú sieť napojená prostredníctvom svojej vlečky, ktorá vyúsťovala spravidla do najbližšej železničnej stanice. Prostredníctvom železničnej vlečky si fabrika zabezpečila pravidelný prísun surovín nevyhnutných pre chod jej výroby, ako aj odbyt hotových výrobkov.

V súčastnosti to už so železničnými vlečkami nevyzerá až tak ružovo, stav mnohých z nich je z rôznych dôvodov viac, ako tristný. Častejšie sa stretneme s informáciou o zrušení vlečky, ako o jej výstavbe.

Čo vlastne je železničná vlečka?

Český Zákon o dráhách definuje železničnú vlečku ako jednu z kategórií železničných dráh, "která slouží vlastní potřebě provozovatele nebo jiného podnikatele a je zaústěná do celostátní nebo regionální dráhy, nebo jiné vlečky."

Podľa slovenského Zákona o dráhach železničnou vlečkou "je železničná dráha priamo alebo prostredníctvom inej vlečky zaústená do železničnej trate; používa sa na pohyb železničných vozidiel na účely nakládky, prekládky a vykládky tovaru v podnikoch, skladoch, prístavoch a v termináloch alebo na iné účely."

Aktuálny stav železničných vlečiek v ČR

Podľa Drážního úřadu je v ČR aktuálne v prevádzke 1474 vlečiek. Od roku 1995, kedy ich bolo v prevádzke 2322, ich počet poklesol o viac ako 800. Pozitívom je, že pokles ich počtu sa v posledných rokoch spomaľuje. V roku 2021 dokonca vznikli dve nové vlečky: v Nepomuku a Horních Počaplech.

Zoznam prevádzkovaných vlečiek v ČR:

Po kliknutí na fotografiu sa v novom okne otvorí celý súbor vo formáte PDF

Po kliknutí na fotografiu sa v novom okne otvorí celý súbor vo formáte PDF. Zdroj: (c) Drážní úřad

Zoznam zrušených vlečiek v ČR:

Po kliknutí na fotografiu sa v novom okne otvorí celý súbor vo formáte PDF

Po kliknutí na fotografiu sa v novom okne otvorí celý súbor vo formáte PDF. Zdroj: (c) Drážní úřad

Aktuálny stav železničných vlečiek v SR

Dopravný úrad eviduje k 1.decembru 2021 celkom 399 povolení na prevádzkovanie vlečky. Na stránke ŽSR je možné nájsť dokument so zoznamom vlečiek pripojených na sieť ŽSR, aj s detailnejšími technickými údajmi o jednotlivých vlečkách. Žiaľ, posledná aktualizácia tohto dokumentu prebehla v roku 2017.

Zoznam povolení na prevádzkovanie vlečky vydaných Dopravným úradom:

Po kliknutí na fotografiu sa v novom okne otvorí celý súbor vo formáte PDF

Po kliknutí na fotografiu sa v novom okne otvorí celý súbor vo formáte PDF. Zdroj: (c) Dopravný úrad

Zoznam vlečiek aj s technickými údajmi (starší, neaktualizovaný dokument):

Po kliknutí na fotografiu sa v novom okne otvorí celý súbor vo formáte PDF

Po kliknutí na fotografiu sa v novom okne otvorí celý súbor vo formáte PDF. Zdroj: (c) ŽSR

Niektoré železničné vlečky máme fotograficky zdokumentované aj v sekcii Trate na našej stránke. Niektoré celkom podrobne, z niektorých máme len pár fotografií:

Vlečka Agropodnik a.s., prevádzka Trenčianske Bohuslavice
Vlečka VOZ - Moldava nad Bodvou
Vlečka Fragopolis - Prešov
Vlečka SCRAPMET SLOVAKIA - Drienovská Nová Ves
Vlečka SEPS a.s do elektrickej rozvodne Lemešany
Vlečka Matador - Púchov
Vlečka Poľnonákup - Púchov
Vlečka ACHP Levice a.s. - stredisko Ludanice
Vlečka Pivovar Topvar - Topoľčany
Vlečka SHP Slavošovce
Vlečka ÚVTOS a ÚVV Leopoldov
Vlečka ZDA Partizánske

Ak disponujete fotografiami a informáciami, či už o vyššie uvedených vlečkách alebo o ďalších vlečkách, budeme veľmi radi, ak sa s nimi podelíte a zašlete ich nám, a pomôžete nám rozšíriť databázu údajov v sekcii Trate. Vopred ďakujeme.

Súvisiace odkazy