Vlečkové lokomotivy a „Jízdenka na léto 2017“ (4)

17.9.2017 8:00 Jiří Řechka

Vlečkové lokomotivy a „Jízdenka na léto 2017“ (4)

Další pokračování mého objevování vlečkových lokomotiv mne zavedlo 7. srpna do Kroměříže na vlečku společnosti NAVOS, a.s. Při plánování této cesty jsem se rozhodl použít k cestě z Prahy vlak EN 477 Metropol s odjezdem před půlnocí a prvním přestupem v Břeclavi. To mně umožnilo být v Kroměříži časně ráno a provést v klidu fotografickou dokumentaci zeleného prasátka.

 

 

 

Fotografování mně zabralo pár minut a mohl jsem se vydat k areálu dalšího místního závodu firmy Sladovny Soufflet ČR, a.s.. Z předchozích krátkých návštěv v Kroměříži jsem věděl, že na vlečce slouží prasátko. Po příchodu na vrátnici jsem se poptal na pana vedoucího, abych ho poprosil o možnost je vyfotografovat. Netušil jsem, že stojí pár kroků za mnou. Po vyslovení prosby, jsem byl nekompromisně odmítnut s odkazem na bezpečnost v provozu. Po kladně zodpovězeném dotazu, zda můžu aspoň fotografovat od brány, jsem obešel areál okolo plotu a po příchodu k vlečkové koleji se ukázalo, že brána je otevřena a místní prasátko je pracovně vytížené. Tak jsem si je vyfotografoval a následovala zpáteční cesta na nádraží.


7.8.2017 - Kroměříž, vlečka Sladovny Soufflet, a.s.: 703.586 © Jiří Řechka

Do mého odjezdu do Přerova ještě nějaká ta minuta zbývala, a tak jsem se tam věnoval železničnímu provozu. Na mé potěšení jsem zjistil, že přítomný motorový vůz řady 810 patří k těm, které nemám ve svém archivu. Když nastal čas, odjel jsem do Hulína a odtud po přestupu do Přerova, kde se nacházel další objekt mého zájmu. Po příjezdu jsem nemohl vynechat krátké fotografické nahlédnutí na koleje DPOV Přerov na tři přítomné šestikoláky společnosti CTL Logistics. Poté již byl čas na pěší přesun na vlečku společnosti NAVOS, a.s. Ta se nachází u tratě Olomouc – Ostrava, bylo tedy nutné se přesunout přes část Přerova. Po příchodu na vlečku jsem absolvoval přihlašovací rituál a potom následovala krátká fotografická dokumentace dalšího vlečkového prasátka.


7.8.2017 - Přerov, vlečka NAVOS, a.s.: 701.750 © Jiří Řechka

Poté jsem se vrátil na nádraží a tam zase něco málo vyfotografoval. V původním mém cestovatelském plánu byla po tomto fotografování cesta zpět do Prahy. Pohled na hodinky mne přesvědčil, že by to byla hloupost, tak brzo se vracet do Prahy. A protože následující den jsem měl v plánu Studénku a Suchdol nad Odrou, rozhodl jsem udělat ve svém plánu změnu. Po prostudování jízdního řádu jsem zjistil, že mám vyhovující vlakové spojení do Studénky, a tak jsem se tam vydal. Po příjezdu jsem se pěšky přesunul na vlečku společnosti NAVOS, a.s. A následovala fotodokumentace dalšího prasátka. Na moje potěšení se v remíze ukrývalo ještě jedno, bohužel ve stavu postupného rozkladu. Jak jsem později zjistil na internetu, v tomto stavu je zde již nějaký ten pátek.


7.8.2017 - Studénka, vlečka NAVOS, a.s.: neprovozní 701.047 © Jiří Řechka

A s označením bývalého nebo stálého vlastníka. Po návratu na železniční stanici jsem si položil otázku, co s načatým dnem. Ukázalo se, že díky časnému odjezdu z Prahy a také Jízdence na léto mně stále zůstával velký časový prostor pro realizaci dalších aktivit. Zvažoval jsem, že ještě pojedu do Suchdola nad Odrou, nakonec jsem tuto alternativu zamítl, přeci jen jsem si nebyl jistý, zda po příjezdu a příchodu na vlečku zde ještě někdo bude. Nakonec jedna vlečka zrealizována proti původnímu plánu navíc mně dávala další možnosti pro následující den. Již delší dobu jsem zjišťoval, kde se nachází lokomotiva 714.008, poslední, která mi chyběla do kompletní fotodokumentace této řady. Podle hodnověrného pramene měla být na staniční záloze v Bohumíně, tak jsem se tam vydal.


7.8.2017 - Bohumín: 714.008 - konečně mám kompletní řadu © Jiří Řechka

A hned po příjezdu do Bohumína jsem narazil právě na ni. Úkol, který jsem si dal pro ten den, byl vysoce překročen a poslední, co mne ještě zajímalo, bylo, kdy mi jede vlak zpět do Prahy. Druhý den jsem odjel do Suchdola nad Odrou provést fotodokumentaci další vlečkové lokomotivy. Po odjezdu z Prahy mě čekal přestup v Hranicích na Moravě. Spojení jsem si kontroloval v aplikaci na telefonu, a tak jsem věděl, že časově vše vychází. Po příjezdu do Hranic jsem prošel okolo nástupiště, kde čekal osobní vlak do Suchdola nad Odrou. Protože jsem chtěl být ve jmenované stanici dříve, rozhodl jsem se použít rychlík z Brna. Po příchodu na příslušné nástupiště jsem slyšel hlášení vlaku na Ostravu. V daný moment jsem si neuvědomil, že brněnský vlak má příjezd o několik minut později.


8.8.2017 - Ostrava-Svinov: 182.156 – nechtěný záběr v nechtěné stanici © Jiří Řechka

Do přijetého vlaku jsem nastoupil, ale moje spokojenost, že budu na místě s časovým předstihem, byla zmražena v momentě, kdy se ozvalo hlášení vlakového rozhlasu, že další stanicí, kde vlak staví, je Ostrava-Svinov. Použil jsem pár neslušných výrazů na svojí osobu a po vystoupení jsem se zajímal, kdy jede první vlak opačným směrem. Zjištění nebylo potěšující, o to více, že jsem si vzhledem k časové úspoře z předchozího dne naplánoval projet trať do Javorníka ve Slezsku. Jak se říká, za hloupost se platí, a tak jsem musel problém vyřešit. Jedno pozitivum tato situace měla, ve Svinově jsem potkal Karla Furiše, který jel do Studénky věnovat tichou vzpomínku obětem železničního neštěstí. Karel ve Studénce vystoupil a já jsem pokračoval do Suchdola nad Odrou.


8.8.2017 - Suchdol nad Odrou: výpravní budova © Jiří Řechka

Po vystoupení následoval velmi rychlý pochod na vlečku NAVOS, a.s., existovala možnost, že pokud návštěvu a fotografování na vlečce zvládnu rychle, můžu stihnout zpáteční vlak do Olomouce a následně do Zábřehu na Moravě a odtud do Javorníka ve Slezsku. Do areálu vlečky jsem přišel sice brzy, ale poněkud propocen, sluníčko hezky svítilo. Měl jsem štěstí, paní vedoucí byla první, kterou jsem potkal, a tak jsem se mohl okamžitě věnovat fotografování. To proběhlo velmi rychle a pohled na hodinky mi dával šanci na splnění mého cestovního plánu. Zpáteční cesta opět proběhla v poklusu, účel to ale splnilo, na stanici jsem sice přišel opět poněkud „znaven“, ale zbývala mě ještě nějaká ta minuta do odjezdu, a tak jsem mohl udělat i několik snímků tamního provozu.


8.8.2017 - Suchdol nad Odrou: 362.121 © Jiří Řechka

Po příjezdu mého vlaku následovala cesta do Záhřebu na Moravě a odtud do Javorníka ve Slezsku. V Hanušovicích jsem potkal bertu 749.265, ještě jednou jsem si ji v tento den mohl vyfotografovat. Při průjezdu zastávkou Lipová Lázně jeskyně se dostala do mé pozornosti vlečková lokomotiva bez označení, jen na boku s nápisem OMYA. Cesta pokračovala dále, při průjezdu stanicí Velká Kraš a odbočení tratě do Vidnavy jsem si vybavil minulost, kdy ve Vidnavě byla moje dcera, bylo ji pár roků, v dětské ozdravovně, dnes již zaniklé, stejně jako železniční spojení. Po pár minutách jsme přijeli do Javorníka ve Slezsku. Provedl jsem takříkajíc povinné zaznamenání výpravní budovy a po krátkém pobytu v této koncové stanici následoval odjezd a tentokráte již do Prahy.


8.8.2017 - Lipová Lázně jeskyně: posunovadlo „Marketka“ společnosti OMYA © Jiří Řechka

Při zpáteční cestě bylo mojí prioritou opětovné vyfotografování oné vlečkové lokomotivy, což se mě povedlo. Doma následovalo zjišťování, o jakou to vlečkovou lokomotivu se jedná. Nemaje více informací než těch na fotografiích, nedařilo se mi zjistit další. Nakonec mě pomohl kamarád, který mne odkázal na jeden internetový portál a tam jsem měl štěstí, protože pár dní přede mnou podobný problém řešil jiný fotograf a dostalo se mu odpovědi, že se jedná o posunovalo jménem MARKETA [ve skutečnosti MARKETKA, pozn. editora], je bez číselného označení a má jezdit na papíry lokomotivy 702.565. Takže jedna záhada byla vyřešena. Následující dva víkendové dny jsem věnoval projíždění tratí, které jsem neznal. První byla trať Křížanov – Velké Meziřičí – Studenec.


9.8.2017 - Křižanov: výpravní budova © Jiří Řechka

Menší problém na této trati je, že se nedá projet v celku, krom dvou párů vlaků v podvečer a večer, a ty mají stejně určitá dopravní omezení. Takže jsem měl větší časovou pauzu ve Velkém Meziříčí, nakonec jsem ji využil k opětovnému projetí tratě do Křižanova a zpět. V plánovaném čase došlo k odjezdu do Studence s následným přestupem na vlak do Prahy. Při průjezdu stanicí Krahulov jsem zaznamenal další vlečkovou lokomotivu, 704.707, patřící ADW Třebíč a v daný moment obsluhující místní silo. Takže i toho dne jsem objevil vlečkovou lokomotivu moderní konstrukce. Doma jsem si mohl na železniční mapě zaznamenat další projetou trať. Poslední objevitelská jízda, zaznamenaná v tomto pokračování, pak byla na trati Skalice nad Svitavou – Velké Opatovice a zpět.


10.8.2017 - Skalice nad Svitavou: 661.106 © Jiří Řechka

Takto jsem to měl naplánováno, ale nakonec došlo k příjemné změně, jak vyjde najevo dále. Z Prahy do Skalice nad Svitavou jsem odjel InterPanterem, mohl jsem si jej tedy vyzkoušet při své první jízdě s ním. Cesta ubíhala příjemně, vlak byl slušně zaplněn a využil jsem i možnost dobíjení mobilu. Před mou konečnou jsem odešel na toaletu, batoh na záda, a když jsem se vrátil a zůstal v prostoru dveří očekávaje výstup, zjistil jsem, že mě asi vypadl balíček kapesníků. A jediné možné místo bylo tam, kde jsem seděl. Vrátil jsem se tedy a balíček tam skutečně ležel. Ovšem na moje zděšení se na sedačce také nacházel můj mobil připojený s nabíječkou v zásuvce. Takže díky potřebě použít kapesník jsem nepřišel o mobil. Nějak se můj věk asi začíná projevovat.


10.8.2017 - Skalice nad Svitavou: 814.198 © Jiří Řechka

Ve Skalici nad Svitavou jsem měl dost času, abych jel nejprve do Boskovic a zpět a následně do Velkých Opatovic. Odtud jsem se měl podle plánu vrátit do Skalice nad Svitavou a pak do Prahy. Když jsem přijel do Velkých Opatovic, dal jsem se do hovoru s panem průvodčím, který mne upozornil, že si trať mohu projet až do Chornice odpoledním vlakem. No nevyužijte tuto možnost. Tak jsem tedy odjel zpět do Boskovic a počkal na spoj, který jel až do Chornice a dále. V Chornici jsme čekali na vlak z Dzbelu, který byl spojen do jedné soupravy s naším. Jel jsem do Moravské Třebové, přestoupil na vlak do České Třebové a odtud už jel do Prahy. Moje mapa se opět zaplnila a přede mnou zbývaly poslední čtyři dny s „Jízdenkou na léto“. To si ale nechám na příště.


10.8.2017 - Moravská Třebová: 810.343 + 810.629 © Jiří Řechka

Odkazy:

Úvodní snímek: 7.8.2017 - Studénka, vlečka NAVOS, a.s.: 701.605 © Jiří Řechka

Upravil a doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy