Vlečkový trojdodatok: Řevnice, Káraný, Košťálov

21.7.2017 8:00 Peter Bado

Vlečkový trojdodatok: Řevnice, Káraný, Košťálov

V uplynulých rokoch som v rôznych súvislostiach predstavil na stránkach nášho magazínu tri vlečky. V roku 2009 vznikla reportáž o rekonštrukcii vlečky závodu SSŽ Řevnice, v roku 2012 nasledoval článok o zrušenej vlečke do vodárne v Káranom a napokon v roku 2015 to bol príspevok o znovuobnovení prevádzky na vlečke do lomu v Košťálove.

Čas pokročil a nadišla chvíľa na doplnenie pôvodných článkov. Keďže na tri samostatné reportáže je tentokrát materiálu málo, sú novinky zhrnuté do nasledujúceho textu.

 

Rekonštrukcia řevnickej vlečky bola podmienená najmä očakávanou zákazkou, pri ktorej mali byť prefabrikáty expedované po železnici. Táto sa však neuskutočnila a tak vlečka, hoci v novom šate, ostala bez ďalšieho využitia. Po ukončení výroby v tomto závode bol areál odpredaný a nový majiteľ ponúka kancelárske, skladové a výrobné priestory na prenájom. Či sa osud tejto vlečky prikloní k osudu vlečky káranskej alebo košťálovskej bude teda zrejme závisieť od toho, aký sa nájde nájomník. Rušeň 701 067 bol vo februári 2015 odpredaný spoločnosti Retrolok a 20. februára vlečku opustil.


Za rok sa podoba řevnickej vlečky prakticky nezmenila, 17. 8. 2016 © Peter Bado

Na vlečke do vodárne v Káranom sa okrem toho, že bývalé teleso zarastá vegetáciou, fyzicky nič nezmenilo. Avšak vďaka novým prameňom, predovšetkým Národnému archívu v Prahe a Archívu Pražských vodovodov a kanalizácií, je možné uviesť skutočnosti, ktoré v pôvodnom článku nie sú uvedené, alebo sú uvedené chybne. Ich rozsah však vysoko prevyšuje rozsah tohto článku a záujemcov o podrobnosti odkazujem na časopis Svět železnice č. 62 a 63 (alebo diskusiu), kde sú publikované i viaceré dobové fotografie a projekty; ďalej je uvedené iba najdôležitejšie doplnenie.


Súčasná podoba bývalého hradla Káraný, 17. 5. 2017 © Peter Bado

Prvá rekonštrukcia koľajiska prebehla už v roku 1910, kedy bola znesená prostredná koľaj v areáli vodárne a to z dôvodu výstavby budovy uhoľne, cez ktorú prechádzala ľavá koľaj. K ďalšej rekonštrukcii, ktorej predchádzalo niekoľko vykoľajení pre zlý technický stav vlečky, došlo v rokoch 1954 a 1955, kedy bol vymenený zvršok na celej vlečke. Pri tejto rekonštrukcii ešte nedošlo k redukcii koľajiska v areáli vodárne. Kvalita prevedenej práce bola ale nevalná a tak po 30 rokoch muselo byť prikročené k ďalšej rekonštrukcii, spomenutej v pôvodnom článku.


Tadiaľto viedla pred 10 rokmi vlečková koľaj, 17. 5. 2017 © Peter Bado

Výhybka (od roku 1985 označená K4) s kusými koľajami pri hradle Káraný v smere na Lysú nad Labem boli položené pravdepodobne v súvislosti s obnovou traťovej koľaje Lysá – Čelákovice, ktorá prebehla v roku 1968, a boli označené ako „Pracovní kolej ČSD/ČD v Káraném“ a neboli súčasťou vodárenskej vlečky. Okrem Prefy v Káranom slúžila vlečka i ďalším firmám (prevažne dovoz stavebného materiálu, odvoz dreva) a spočiatku aj jednotlivcom (prevažne dovoz uhlia a stavebného materiálu). Vo vlečkových vlakoch bola v určitom období povolená i preprava zamestnancov vodárne a kusových zásielok.


Z informačnej tabule pri bývalom hradle sa o histórii vlečky už mnoho nedozviete,
10. 5. 2017 © Peter Bado

Preprava uhlia bola významne redukovaná v roku 1936, kedy bola dokončená rekonštrukcia vodárne a do 60. rokov bol ponechaný iba jeden parný stroj, ako záložný. Uhlie do kotolne sa prestalo po vlečke dovážať v 2. polovici 90. rokoch, kedy prešla vodáreň na ohrev vody pomocou propan-butánu. Piesok pre umelú infiltráciu bol dovážaný zo žst. Majdalena pravdepodobne iba v 60. rokoch, neskôr boli využívané vlastné zdroje piesku. Prvé využitie vlečky k nostalgickým účelom sa konalo už 23. 9. 1989, kedy bola predvedená o.i. i replika inšpektorskej dreziny z roku 1851.


Základ nového dopravníku do násypky, Košťálov, 14. 6. 2016 © Peter Bado

Košťálovská vlečka, zdá sa, zažíva svoju renesanciu. Nakoľko provizórna nakládka štrku, praktizovaná v roku 2015, nemohla byť dlhodobo akceptovateľná a pretože napriek tomu preukázala svoje výhody, pristúpil vlastník kameňolomu k výstavbe novej násypky. Ta bola postavená v priebehu roku 2016 približne v mieste svojej predchodkyne, no zmenil sa spôsob plnenia dopravníkového pásu. Z toho dôvodu musela byť skrátená koľaj a v rámci jedného obehu je možne plniť max. päťvozňovú súpravu. Obsluhu vlečky vykonávajú rušne dopravcu, pričom na nakládku sú vozne tlačené.


Nová násypka, Košťálov, 15. 11. 2016 © Peter Bado

V pôvodnej reportáži z Košťálova figuroval pri obsluhe vlečky okrem iných aj tamojší rušeň východonemeckej proveniencie V 60-16539. Ten už na vlečke nenájdete, pretože bol v roku 2002 odpredaný do Holandska, ako o tom informuje na tieto stroje (prezývané Goldbroiler) špecializovaný nemecký web.

Odkazy:

  1. Rekonstrukce vlečky SSŽ Řevnice - GJW Praha, spol. s r.o.
  2. Vodárna Káraný, a.s. – oficiálny web
  3. EUROVIA Kamenolomy, a.s.  Provozovna Košťálov – oficiálny web

Úvodná snímka: Nová násypka, Košťálov, 15. 11. 2016 © Peter Bado

Galéria

Súvisiace odkazy