Vlečka SHP Slavošovce - Vlečka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Otvorenie objektu:

28.11.1903

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Vlečka je zaústená do žst. Slavošovce do koľaje č. 3 výhybkou č. P1.

Mapy a nákresy

JPG
JPG
124 kB
17.4.2020

Galéria objektu